Modlitwy po łacinie

Główne modlitwy chrześcijańskie, które istnieją od kilku wieków, nawet od początków Kościoła, były najpierw odmawiane po łacinie. Również dzisiaj ich łacińska wersja pozwala na dzielenie się nimi z chrześcijanami wszystkich czasów i wszystkich krajów. Niektóre parafie nadal odmawiają Modlitwę Eucharystyczną po łacinie w czasie Mszy Świętej. Jest to również wersja spotykana w modlitwach klasztornych, z której wywodzą się śpiewy gregoriańskie. Od Pater Noster po Ave Maria, od Kyrie po Agnus Dei, od Confiteor po Anima Christi, od Credo po Veni Creator, odkryj na nowo te wszystkie piękne modlitwy w języku łacińskim.

Znak krzyża (Signum Cruci)

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek modlitwy chrześcijanin czyni znak krzyża: "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Jest to formuła w języku łacińskim:

« In nómine Patris et Fílii et Spíritus Sancti. Amen.»

Najważniejsze modlitwy chrześcijańskie w języku łacińskim

Oto pięć głównych modlitw chrześcijańskich w ich łacińskich wersjach:

Modlitwy do Maryi po łacinie

Aby modlić się do Matki Bożej, katolicy mogą odmawiać po łacinie kilka pięknych modlitw: Ave Maria (Zdrowaś Maryjo), Salve Regina i Magnificat.

Modlitwy mszalne i Kanon Rzymski w języku łacińskim

Niektóre modlitwy odmawia się podczas każdej Mszy świętej, np. modlitwę eucharystyczną, lub w określonych celebracjach, stosownie do liturgii. Choć obecnie często są recytowane w języku polskim, pierwotnie były śpiewane (msza gregoriańska) i nadal są znane pod swoją łacińską nazwą:

Tradycyjne modlitwy chrześcijańskie w języku łacińskim

Istnieją również tradycyjne modlitwy dziękczynne i hymny pochwalne, które można odmawiać po łacinie: Te Deum, tantum ergo i anima Christi.

Modlitwa za zmarłych po łacinie

W przypadku pogrzebów czasami poszukuje się modlitw w języku łacińskim; uroczysty charakter odmawiania ich po łacinie może sprzyjać skupieniu. Tak jest na przykład z psalmem De profundis, który często jest wybierany jako modlitwa za zmarłych.

Poniżej znajduje się również krótka modlitwa za zmarłych w języku łacińskim: Requiem Æternam

« Réquiem ætérnam dona eis Dómine, et lux perpétua lúceat eis. Requiéscant in pace. Amen.»

(Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość oblicza Twego niechaj im świeci. Niech spoczywają w pokoju. Amen)


Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt