Agnus Dei

Agnus dei to katolicka modlitwa odmawiana podczas Mszy Świętej. Znajduje się również w litanii do świętych. To łacińskie wyrażenie odnosi się do Baranka Bożego, czyli Jezusa, który złożył siebie w ofierze za zbawienie grzeszników. Modlitwę tę odmawia się lub śpiewa przed Komunią. Jest to jedna z modlitw nieraz odmawianych po łacinie.

Modlitwa Agnus Dei po łacinie

« Agnus Dei

qui tollis peccata mundi

miserere nobis

Agnus Dei

qui tollis peccata mundi

miserere nobis

Agnus Dei

qui tollis peccata mundi

dona nobis pacem »

Modlitwa Agnus Dei po polsku

“Baranku Boży,

który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, 

który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, 

który gładzisz grzechy świata,

obdarz nas pokojem”

Modlitwa do Baranka Bożego z Hozaną

Na Hozanie znajdziesz wiele grup modlitewnych, dzięki którym możesz uwielbiać i modlić się do Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego, który z miłości do ludzi ofiarował samego siebie.