Confiteor

Confiteor Deo to łacińska wersja modlitwy "Spowiadam się Bogu". Istnieje kilka wersji tej łacińskiej modlitwy, z których najbardziej znana jest wersja zwykła rytu rzymskiego, odmawiana przez wiernych na początku Mszy świętej. W ten sposób przyznają się przed zgromadzeniem, że są grzesznikami i proszą Pana o przebaczenie za swoje grzechy. W odpowiedzi kapłan odmawia Miseratur i Indulgentiam.

Modlitwa Confiteor Deo po łacinie

«Confiteor Deo omnipotenti

beatae Mariae semper Virgini

beato Michaeli Archangelo

beato Joannni Baptistae

sanctis apostolis Petro et Paulo

omnibus Sanctis

et tibi Pater

quia peccavi nimis cogitatione

verbo et opere

mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa

Ideo precor beatam Mariam semper Virginem

beatum Michaelem Archangelum

beatum Joanem Baptistam

Sanctos apostolos Petrum et Paulum

omnes Sanctos et Te Pater

orare pro me ad Dominum Deum nostrum

Misereatur nostri omnipotens Deus

et dimissis peccatis nostris

perducat nos ad vitam aeternam. Amen »

Poznaj również polską wersję Confiteor Deo: Spowiadam się Bogu.

Miseratur et Indulgentiam

« Indulgentiam, absolutionem et remissionem

peccatorum nostrorum

tribuat nobis omnipotens

et misericors Dominus. Amen »

Poznaj moc Bożego miłosierdzia z Hozaną!

Na Hozanie znajdziesz różne wspólnoty modlitwy do Bożego Miłosierdzia.