Anima Christi

Ta chrześcijańska modlitwa, zwana po polsku "Duszo Chrystusowa", jest skierowana do Jezusa. Ignacy z Loyoli mówi o tej modlitwie i zachęca do jej odmawiania w swoich Ćwiczeniach duchowych. Podobnie jak modlitwy do Najdroższej Krwi ChrystusaNajświętszych RanNajświętszego Serca Jezusa, jest to prośba o odkupienie i życie w Chrystusie. Tą modlitwą chrześcijanin pragnie zjednoczyć się z Chrystusem, oczyścić się, umocnić i wreszcie żyć przez Niego. Może więc być odmawiana po Komunii eucharystycznej. Podobnie jak wiele tradycyjnych modlitw, które pierwotnie były odmawiane po łacinie, może być odmawiana także po polsku.  

Tekst modlitwy Anima Christi

« Anima Christi, sanctífica me.

Corpus Christi, salva me.

Sanguis Christi, inébria me.

Aqua láteris Christi, lava me.

Pássio Christi, confórta me.

O bone Iesu, exáudi me.

Intra tua vúlnera abscónde me.

Ne permíttas me separári a te.

Ab hoste malígno defénde me.

In hora mortis meæ voca me.

Et iube me veníre ad te, ut cum Sanctis tuis laudem te in sæcula sæculórum.

Amen. »

Modlitwa Anima Christi po polsku

“Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.

Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,

Krwi Chrystusowa, napój mnie.

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.

Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.

O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.

W ranach swoich ukryj mnie.

Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.

Od złego ducha broń mnie.

W godzinę śmierci wezwij mnie.

I każ mi przyjść do siebie,

Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,

Na wieki wieków. Amen.”

Modlitwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa z Hozaną

Pozwól się przemienić i poruszyć przez pełną miłości ofiarę Chrystusa, modląc się do Jego Najświętszego Serca.