Koronka do Ran Pana Jezusa

Koronka do Najświętszych Ran Jezusa jest modlitwą, która zaprasza nas do rozważania cierpień Chrystusa na Kalwarii poprzez każdą ranę Jego ciała. Została nam ona przekazana przez siostrę Marie Marthe Chambon, która otrzymała prośbę od Jezusa. Ta koronka jest odzwierciedleniem tajemnic bolesnych rozważanych przy różańcu. Przez to nabożeństwo do Najświętszych Ran Jezusa wypraszamy siłę Jego ofiary i miłości do nas oraz moc Jego miłosierdzia.

Jak odmawiać koronkę do Najświętszych Ran Jezusa?

Odmawiamy koronkę do Najświętszych Ran Jezusa na klasycznym różańcu.

  • Na krzyżu rozpoczynając koronkę mówimy:

“O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu. Amen.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen.

Przepuść, zlituj się, mój Jezu w otaczających niebezpieczeństwach; Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Amen.

Ojcze Przedwieczny, okaż nam miłosierdzie, przez Krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie. Amen. Amen. Amen.”

  • Na każdym dużym paciorku odmawiamy:

“Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa -  na uleczenie ran dusz naszych.”

  • Na małych paciorkach odmawiamy:

“O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia – przez zasługi Twoich Świętych Ran.”

  • Kończymy koronkę mówiąc przez trzy razy:

“Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa -  na uleczenie ran dusz naszych.”

Na początku każdego dziesiątka możemy powierzyć konkretną intencję i wymienić jedną ze Świętych Ran: dłoni, stóp, pleców, głowy, serca.

Nabożeństwo do Najświętszych Ran Jezusa

Modlitwa na cześć Pięciu Ran Pańskich w intencji Kościoła Świętego

“Wszechmogący wieczny Boże, który odkupiłeś rodzaj ludzki przez pięć Ran Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj proszącym Cię, abyśmy czcząc Jego Rany zostali zachowani od nagłej i wiekuistej śmierci. Amen.

Ojcze Niebieski, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci Twojego Najukochańszego Syna – z Nim, w Nim i przez Niego siebie według Jego intencji i w imieniu wszystkich stworzeń.

Amen.

W łączności z Niepokalanym Sercem Maryi pozdrawiam i uwielbiam Ranę Twojej Prawej Ręki, o Jezu, i w tej Ranie umieszczam wszystkich Kapłanów Twego Kościoła Św. – Użycz im, ilekroć składają Twoją Najświętszą Ofiarę, żaru Twojej Świętej Miłości, by go przekazali duszom im powierzonym.

Chwała Ojcu…

Pozdrawiam i uwielbiam Ranę świętą Lewej Ręki Twojej i w tej Ranie umieszczam wszystkich zbłąkanych i niewierzących, owych najbiedniejszych, którzy Ciebie nie znają. Dla tych dusz racz wysłać wiele gorliwych pracowników do winnicy Twojej, aby znaleźli drogę do Najświętszego Serca Twojego.

Chwała Ojcu…

Pozdrawiam i uwielbiam święte Rany Nóg Twoich i składam w nich wszystkich zatwardziałych grzeszników, którzy więcej miłują świat niż Ciebie, o Jezu. Przede wszystkim tych, którzy dzisiaj rozstają się z życiem. Nie dopuść, o Jezu, by Twoja Najdroższa Krew była dla nich daremnie rozlana.

Chwała Ojcu…

Pozdrawiam i uwielbiam Najświętsze Rany Twojej Głowy. W tych Ranach umieszczam wszystkich nieprzyjaciół Twojego Św. Kościoła, tych wszystkich, którzy i dziś prześladują Cię w Mistycznym Ciele Twoim. Proszę Cię, o Jezu, nawróć ich i przemień, jak Szawła przemieniłeś w Pawła, aby rychło nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz.

Chwała Ojcu…

Pozdrawiam i uwielbiam Ranę Twojego Najświętszego Serca. W tę Ranę składam, o Jezu, moją duszę i tych wszystkich, za których chcesz, abym się modlił, przede wszystkim: wszystkich cierpiących, strapionych, prześladowanych i opuszczonych. O Najsłodsze Serce Jezusa, udziel wszystkim Twego światła i Twej łaski. Napełnij nas wszystkich Twoją Miłością i prawdziwym pokojem.

Chwała Ojcu…”

Modlitwa świętego Bernarda z Clairvaux do Rany Ramienia Jezusa

“O Jezu najukochańszy Baranku Boży najukochańszy ja nędzny grzesznik, po­zdrawiam Cię i całuję Przenajświętszą ranę ramienia Twego wskutek dźwigania krzyża. Krzyż ten odarłszy Ciało Twoje ciążył na nagich kościach Twoich i więcej Ci zadał boleści niż wszystkie inne rany błogo­sławionego Ciała Twojego. Ach przez tę ranę i dla tego okropnego ciężaru krzyża Twojego, który z największą przykrością dźwigałeś błagam Cię zmiłuj się nade mną grzesznym i odpuść mi grzechy tak powszednie jako i śmiertelne, a potem przez krzyżową mękę Swoją wprowadź mnie do Królestwa niebieskiego. Amen.”

Inne modlitwy do Najświętszych Ran Chrystusa

Istnieje wiele innych modlitw poświęconych Świętym Ranom Jezusa: nowenna do siedmiu ran Jezusa, 15 modlitw kontemplacyjnych św. Brygidy... Jezus, czy to przez św. Brygidę, czy przez siostrę Marię Martę, czy przez św. Bernarda, przekazał nam, że jest szczególnie poruszony tymi modlitwami i że udziela wszelkiego miłosierdzia tym, którzy się do Niego modlą. 

Módl się do Jezusa, naszego Zbawiciela, z wspólnotami modlitewnymi Hozany

Agonia Chrystusa na Kalwarii zakończyła się o godzinie 15.00, w godzinie Jego śmierci, w godzinie miłosierdzia. Modląc się o tej godzinie, zanurzamy się w Bożym Miłosierdziu.