Koronka do Ducha Świętego

Różaniec jest piękną formą modlitwy, która zaprasza nas do medytacji i poświęcenia czasu na głęboką kontemplację. Koronka do Ducha Świętego pozwala nam przeżywać, w pięciu rozważaniach, Jego działanie w Ewangelii i Jego obecność w naszym życiu. Przyzywajmy Ducha Świętego i otwórzmy Mu drzwi naszych serc, aby przemienił nasze życie!

Jak odmawiać koronkę do Ducha Świętego?

Treść koronki

Tę wersję odmawia się na tradycyjnym różańcu, takim samym, jakiego używamy do odmawiania różańca Maryjnego. Istnieje też inna wersja, którą można odmawiać na specjalnym różańcu o 7 paciorkach.

Zaczynamy modlitwę od znaku krzyża, następnie odmawiamy:

Każdemu dziesiątkowi odpowiada rozważanie. Przy każdym z nich:

  • Czytamy rozważanie
  • Przy dużych paciorkach mówimy: “Boże Ojcze, ześlij nam obiecanego Ducha Świętego,  przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.”
  • Na każdym z dziesięciu małych paciorków odmawiamy : “Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Swoich wiernych i zapal w nich ogień Swojej miłości.”
  • Na końcu każdego dziesiątka: “Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie, Alleluja. I odnowisz oblicze ziemi, Alleluja.”

Na zakończenie: “Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa,  Pana naszego. Amen.”

5 rozważań do koronki Ducha Świętego

Te 5 rozważań tworzą jeden różaniec składający się z 5 dziesiątek. Możemy odmawiać je wszystkie naraz, ale możemy też zdecydować się na rozważanie jednego dziesiątku każdego dnia.

Rozważania do każdego z dziesiątków:

1. “Oddajemy Ci cześć, o Duchu Święty, i uwielbiamy Cię za miłość, która pochodzi od Ojca i Syna, łącząc ich w miłości nieskończonej i wiecznej.”

2. “Oddajemy Ci cześć, o Duchu Święty, i uwielbiamy  Ciebie w Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi  Panny, za uświęcenie jej od pierwszej chwili pełnią łask.”

3. “Oddajemy Ci cześć, o Duchu Święty, i uwielbiamy Ciebie, czyniącego z Maryi Dziewicy Matkę Bożą we Wcieleniu  Słowa, które jest Synem Bożym przez swą naturę Boską i Synem Dziewicy według ciała.”

4. “Oddajemy Ci cześć, o Duchu Święty, i uwielbiamy  Ciebie jako dającego początek Kościołowi świętemu  w Wieczerniku w chwalebny dzień Pięćdziesiątnicy.”

5. “Oddajemy Ci cześć, o Duchu Święty, i uwielbiamy Ciebie za stałe przebywanie w Kościele świętym zgodnie z obietnicą Bożą i za wierne asystowanie mu aż do skończenia wieków.”

Nabożeństwo do Ducha Świętego

Ważne jest, aby modlić się do Ducha Świętego, tak jak ważne jest, aby modlić się do Boga Ojca i powierzać się Jezusowi. Trzecia Osoba Trójcy Świętej może konkretnie działać w naszym życiu, zwłaszcza poprzez siedem darów Ducha Świętego. Możemy modlić się do Niego wypraszając je za pomocą koronki o 7 darów Ducha Świętego lub nowenny do Ducha Świętego św. Alfonsa Liguori.

Możemy również przyzywać Ducha Świętego przez litanie lub piękne modlitwy, takie jak Veni Creator czy Veni Sancte Spiritus.

Niech tchnienie Ducha zagości w naszym życiu z Hozaną!

Na Hozanie odkryj różne duchowe propozycje modlitwy do Ducha Świętego.

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt