Przybądź Duchu Święty

Veni Sancte Spiritus to Sekwencja, czyli katolicki śpiew liturgiczny. Liturgia przewiduje, że śpiewa się ją podczas Mszy świętej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, podczas której obchodzi się pamiątkę zstąpienia Ducha Świętego na apostołów pięćdziesiąt dni po Wielkanocy. Veni Sancte Spiritus, czyli "Przyjdź Duchu Święty", jest więc jedną z najbardziej znanych modlitw i wezwań do Ducha Świętego. Ta pieśń gregoriańska została przetłumaczona z łaciny na język polski.

Modlitwa Veni Sancte Spiritus po polsku i po łacinie

Wersja polska modlitwy Veni Sancte Spiritus

“Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!”

Wersja oryginalna po łacinie modlitwy Veni Sancte Spiritus

“Veni, Sancte Spiritus, et emitte caelitus lucis tuae radium.

Veni, pater pauperum, veni, dator munerum veni, lumen cordium.

Consolator optime, dulcis hospes animae, dulce refrigerium.

In labore requies, in aestu temperies in fletu solatium.

O lux beatissima, reple cordis intima tuorum fidelium.

Sine tuo numine, nihil est in homine, nihil est innoxium.

Lava quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est saucium.

Flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege quod est devium.

Da tuis fidelibus, in te confidentibus, sacrum septenarium.

Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Amen.”

Inne modlitwy do Ducha Świętego z Hozaną

Podstawą jest codzienna, a przynajmniej regularna modlitwa do Ducha Świętego, aby Jego obecność zamieszkała w nas, by on nam towarzyszył i kierował nas. Istotnie, wielu z nas, chrześcijan, zbyt często zapomina o trzeciej osobie Trójcy Świętej, a nawet przypomina sobie o niej tylko raz w roku, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. A przecież Duch Boży jest tak potężny i tak ważny! Udzielając nam swoich siedmiu darów, Duch Święty uzdalnia nas do bycia Jego uczniami i do niesienia miłości i dobrej nowiny o Chrystusie całemu światu przez nasz przykład i nasze słowa, tak jak czynili to apostołowie.

Oto kilka pomysłów, które pomogą nam częściej zawierzać się Duchowi Świętemu:

  • Codzienne odmawianie Veni Creator
  • Szukanie Ducha Świętego w naszym życiu, pogłębiając siedem darów dzięki rekolekcjom i wspólnotom modlitewnym które zapraszają nas do życia w Duchu.


Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt