Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu

Ważna dla chrześcijanina jest modlitwa do Ducha Świętego. Duch Święty, wraz z Ojcem i Synem, tworzy Trójjedynego Boga. Boskie tchnienie jest tym, co nas ożywia, inspiruje i czyni nas żywymi chrześcijanami i głosicielami Dobrej Nowiny. Aby zostać nim napełnieni, tak jak apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy, możemy odmówić ten akt poświęcenia się Duchowi Świętemu.

Zawierzenie Duchowi Świętemu

“Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą.

Daj mi łaskę, o Duchu Święty, Duchu Ojca i Syna, abym zawsze i wszędzie mówił do Ciebie: "Mów, Panie, sługa Twój słucha!"

Duchu mądrości, czuwaj nad wszystkimi moimi myślami, słowami i czynami, od tej godziny aż do godziny mojej śmierci.

Duchu rozumu, oświecaj mnie, ucz mnie.

Duchu rady, kieruj moim niedoświadczeniem.

Duchu męstwa, wzmocnij moją słabość.

Duchu umiejętności, rozwiej moją niewiedzę.

Duchu pobożności, spraw, abym wytrwał na właściwej drodze.

Duchu bojaźni Bożej, wybaw mnie od wszelkiego zła.

Duchu pokoju, obdarz mnie swoim pokojem.

Aby całe moje życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.

Módl się do Ducha Świętego z Hozaną

Dołącz do jednej ze wspólnot modlitewnych na Hozanie, aby zostać napełnionym Duchem Bożym! Spośród wszystkich proponowanych rozwiązań możesz znaleźć to które do Ciebie przemówi.


Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt