Liturgia Godzin

Liturgia Godzin - zwana potocznie modlitwą brewiarzową lub Boskim Oficjum - to codzienna wspólnotowa modlitwa liturgiczna odmawiana przez Kościół na przestrzeni całego dnia. Oficjum odbywa się o stałych porach nazywanych godzinami kanonicznymi. Dawniej Liturgia Godzin była zarezerwowana dla osób konsekrowanych i była praktykowana w klasztorach. Została ułożona zgodnie z regułą świętego Benedykta. W średniowieczu pojawiły się brewiarze, służące do odprawiania Liturgii Godzin, w których można było znaleźć uporządkowane fragmenty z Biblii. Oficjum składające się z 8 godzin kanonicznych, m.in. z jutrzni i nieszporów, zostało uproszczone od czasu Soboru Watykańskiego II, otwierając się tym samym dla osób świeckich.

Czym jest Liturgia Godzin?

Boże Oficjum jest modlitwą błagalną i uwielbienia. Opiera się na recytacji tekstów biblijnych przez cały dzień i dzieli się na tzw. godziny kanoniczne. „Liturgia Godzin, według starożytnej tradycji chrześcijańskiej, jest skonstruowana w taki sposób, aby przebieg całego dnia i nocy był podporządkowany i poświęcony oddawaniu chwały Bogu.” (Sobór Watykański II)

Przebieg Liturgii Godzin

Według układu brewiarza, Liturgia Godzin składa się z ośmiu godzin kanonicznych wyznaczających różne pory dnia i nocy.

 • Wezwanie - między północą a wschodem słońca,
 • Jutrznia - rano, o wschodzie słońca,
 • Godzina Czytań - odmawiana o dowolnej porze,
 • Modlitwa przedpołudniowa (trzecia godzina po wschodzie słońca) - odmawiana o 9 rano, lub przed poranną Eucharystią,
 • Modlitwa południowa (szósta godzina po wschodzie słońca) - odmawiana około południa,
 • Modlitwa popołudniowa (dziewiąta godzina po wschodzie słońca) - odmawiana około godziny 15,
 • Nieszpory (pod wieczór) - tradycyjnie o zachodzie słońca, odmawiana około godziny 17,
 • Kompleta - odmawiana wieczorem, bezpośrednio przed snem.

Liturgia Godzin jest zorganizowana wokół trzech cykli: cykl dobowy (godziny kanoniczne), psalmodia (rotacja 150 psalmów) i cykl roku liturgicznego (Okres Adwentu, Wielki Post, wspomnienia liturgiczne, itd.).

Liturgia Godzin dla osób świeckich

Od czasu Soboru Watykańskiego II modlitwa brewiarzowa, tradycyjnie zarezerwowana dla osób konsekrowanych, została zalecona do odmawiania przez wszystkich chrześcijan. By ułatwić wiernym jej praktykowanie, Liturgia Godzin dla osób świeckich została uproszczona:

 • Trzy godziny “mniejsze” (modlitwa przedpołudniowa, południowa i popołudniowa) zostały zebrane w jedną modlitwę w ciągu dnia.
 • Pryma została usunięta
 • Godzina czytań zastępuje Wezwanie i może być odmawiana o dowolnej porze dnia.
 • Cykl całego psałterza trwa cztery tygodnie (a nie tydzień).

Liturgia Godzin dla osób świeckich dzieli się więc na pięć godzin (godziny podstawowe i godziny mniejsze)

 • Godzina czytań celebrowana o dowolnej porze (godzina mniejsza)
 • Jutrznia, czyli poranne uwielbienie (godzina podstawowa)
 • Modlitwa w ciągu dnia (godzina mniejsza)
 • Nieszpory (godzina podstawowa)
 • Kompleta (godzina mniejsza) 

Dlaczego warto uczestniczyć w Liturgii Godzin?

Codzienna rozmowa ze Zbawicielem

Liturgia Godzin pozwala poddać nasz dzień pod rytm modlitwy i przeżyć go, od wschodu po zachód słońca na rozmowie z Bogiem. Oddajemy każdą godzinę i każdą porę dnia i nocy naszemu Ojcu w niebie. Modlitwa przestaje być w ten sposób jednym z codziennych obowiązków, ale zostaje wpisana w życie wierzącego. Od samych początków Kościoła, chrześcijanie byli zachęcani i wzywani do życia w modlitwie. Także święty Paweł pisał na ten temat w pierwszym Liście do Tesaloniczan: „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie!” (1 Tes 5,17).

Dołącz do wspólnej modlitwy wraz z wszystkimi chrześcijanami

Liturgia Godzin składa się z tych samych tekstów dla wszystkich osób odmawiających modlitwę brewiarzową i pozwala chrześcijanom zjednoczyć się na modlitwie bez względu na kraj pochodzenia czy język.

Podczas oficjum, oprócz czytań powierzamy Bogu również intencje całego świata. Liturgia Godzin staje się w ten sposób piękną, nieustanną modlitwą Kościoła.

„Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.” (Kol 3, 16-17)

Jak przebiega oficjum?

Modlitwa Liturgii Godzin opiera się na Piśmie Świętym, a nabożeństwa składają się z następujących części:

 • Wstęp
 • Hymn
 • Psalmodia (wg psałterza)
 • Czytanie
 • Responsorium
 • Pieśń (kantyk Nowego Testamentu, np. Pieśń Zachariasza podczas Jutrzni, Magnificat podczas Nieszporów, Pieśń Symeona podczas Komplety)
 • Prośby (Kyrie)
 • Ojcze Nasz (podczas Jutrzni i Nieszporów)
 • Modlitwa
 • Zakończenie