Godzina Czytań

Matutinum, odpowiada pierwszej modlitwie Liturgii Godzin. Ponieważ jej celem było uświęcenie nocy, początkowo była odmawiana w samym jej środku. Dla części osób konsekrowanych, oraz dla osób świeckich, które od czasu Soboru Watykańskiego II są zachęcane do uczestnictwa w Liturgii Godzin, respektowanie pory tej modlitwy było trudnością, stąd Matutinum zostało zastąpione przez Godzinę Czytań, która może być odmawiana o dowolnej porze dnia. W niektórych klasztorach, Matutinum jest nadal sprawowane według reguły świętego Benedykta.

Dlaczego warto uczestniczyć w Godzinie Czytań?

Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.” (Kol 3, 16-17) 

Czas modlitwy podczas Liturgii Godzin można przeżyć we wspólnocie lub w odosobnieniu. Ponieważ Godzina Czytań nie musi już odbywać się o dokładnie wyznaczonej porze, każdy chrześcijanin może włączyć ją do swojego planu dnia. Jak sama nazwa wskazuje, czytania w czasie tego oficjum są liczniejsze w porównaniu do innych godzin (Jutrzni, Nieszporów czy Komplety). Nawiązuje to do pierwotnej godziny Wigilii, czyli czuwania przed nadejściem nowego dnia. Godzina Czytań jest okazją by zaczerpnąć ze źródła jakim jest Słowo Boże, poprzez lekturę psalmów i czytania na dany dzień oraz do skorzystania z medytacji jednego z Ojców Kościoła (świętego Augustyna, świętego Hilarego z Poitiers, świętego Ojca Pio, świętego Polikarpa, świętego Bernarda...). 

Przebieg Godziny Czytań

  • Wstęp

„K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. (Alleluja).”

  • Hymn
  • 3 psalmy
  • Czytanie Słowa Bożego
  • Responsorium
  • Czytanie patrystyczne lub hagiograficzne (teksty Ojców Kościoła)
  • Responsorium
  • (Hymn Te Deum podczas oficjum niedzielnego, w dni świąteczne lub w czasie uroczystości)
  • Modlitwa

Hymn, psalmodia, fragmenty Pisma Świętego i czytanie patrystyczne różnią się każdego dnia. 

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt