Modlitwa o ochronę

naszych modlitwach, możemy oddać się naszemu Ojcu Niebieskiemu z pełnym zaufaniem. I jak dziecko, które zwraca się do rodziców po ochronę; w obliczu zła, zewnętrznych niebezpieczeństw, pokus, własnych słabości, uczyńmy Pana naszym schronieniem!

“Bądź mi skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, boś Ty opoką moją i twierdzą.” (Ps 71,3)

Przez Chrystusa i Jego Święty Krzyż, z aniołami lub przez psalmy módlmy się do Boga, aby nas uwolnił i chronił we wszystkich dziedzinach naszego życia: w pracyw domu. Poznaj modlitwy, które pozwolą Ci umieścić się pod jego boską ochroną, ale także porady, które wskażą, jak sprawić, by nasze modlitwy o ochronę i wyzwolenie były skuteczne.

Modlitwa o anielską ochronę

Aniołowie, wysłannicy Boga do ludzkości, mają za zadanie prowadzić nas i chronić podczas naszego pobytu na Ziemi. Pamiętajmy o modlitwie do naszych aniołów stróżów, tych codziennych towarzyszy, którzy czuwają nad nami, a w czasie naszych duchowych walk prośmy o pomoc świętego Michała, wodza zastępów niebieskich w walce z szatanem.

Modlitwa do anioła stróża o codzienną ochronę

“Aniele Boży Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy.

Strzeż mnie od zła wszelkiego, 

zaprowadź mnie do Żywota wiecznego. Amen.”

Akt poświęcenia się świętemu Michałowi 

“O wielki Książę niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza jednak ufając Twojej dobroci, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego anioła stróża i w obecności wszystkich aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie, Ciebie dziś obieram za swego szczagólnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze, bądź przy mnie przez całe życie moje, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie atakującym wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź mnie do ojczyzny wiecznej. Amen.”

Odkryjcie inne modlitwy o ochronę i wyzwolenie, aby przeciwstawić się temu co rani i zniewala wasze życie.

Potężna modlitwa ochronna do Świętego Krzyża Jezusa Chrystusa

“Boże wszechmogący, który poniosłeś śmierć na drzewie osobliwym za moje grzechy – bądź ze mną.

Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – ulituj się nade mną.

Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – bądź moją nadzieją.

Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – miej litość nad nami.

Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – odwróć ode mnie wszelką broń ostrą.

Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – wklej we mnie wszelkie dobro.

Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – odwróć ode mnie wszelkie zło.

Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – spraw abym doszedł do drogi zbawienia.

Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – odwróć ode mnie wszelką napaść śmiertelną.

Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – odwróć ode mnie każdy upadek grożący duszy i ciału.

Niechaj na zawsze uwielbiam Święty Krzyż Jezusa Chrystusa.

Jezusie z Nazaretu ukrzyżowany – ulituj się nade mną.

Spraw aby zły duch niewidoczny uciekł na wieki. Amen.”

Poznaj inne modlitwy o boską ochronę, w tym tę do Drogocennej Krwi Jezusa.

Modlitwa o ochronę z psalmem 91

“Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam».

Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.

Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.

W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały, ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.

Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka.

Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.

Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.

Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.

Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał moje imię.

Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.

Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.”

Jak sprawić, by modlitwa o ochronę była skuteczna?

To nie rytuały sprawią, że modlitwa ochronna będzie miała większą lub mniejszą skuteczność. To nie jest magia, ale wiara. Są jednak pewne "warunki":

  • Modlitwa musi być podejmowana w żarliwości i pobożności. Jeśli niektóre modlitwy ochronne są kierowane do Matki Boskiej, do świętej Rity lub do aniołów, to dlatego, że prosimy ich o wstawiennictwo. Modlą się - z nami i za nas - do Pana Boga.
  • Nasze serce musi trwać w ufności i cierpliwości. To właśnie przez oddanie się Bogu pozwalamy Mu działać w naszym życiu. Niech Jego miłość kieruje naszym życiem i w ten sposób chroni nas przed złem. Jeśli istnieją potężne i cudowne modlitwy, to stają się takie tylko wtedy, gdy są odmawiane z wielką wiarą w Boga.

Doświadcz ochrony i wyzwolenia poprzez modlitwę z Hozaną

Znajdź swoją ostoję w Bogu i żyj pod Jego ochroną! W tym celu módl się do Niego z ufnością każdego dnia, zapisując się do grupy modlitewnej, która pomoże Ci powierzyć każdy dzień coraz bardziej Bogu.