Modlitwa o ochronę w pracy

Choć praca może być źródłem spełnienia, to niestety nie dla każdego tak jest. Między bezrobociem, niepewnością zatrudnienia, napięciem, stresem, zmęczeniem, problemami relacyjnymi ze współpracownikami lub hierarchią, warunkami pracy, życie zawodowe może stać się prawdziwą męką. Aby uchronić się przed zniechęceniem i wypaleniem, możemy powierzyć nasze dni pracy Panu poprzez modlitwy o ochronę. Pomoże nam w tym święty Józef, patron robotników.

Modlitwa o uświęcenie pracy

“Błogosławiony jesteś, Panie, za tę pracę, którą mi dajesz, za dary i talenty, które umieściłeś we mnie, a które umożliwiają mi jej wykonywanie.

Naucz mnie pracować najlepiej jak potrafię, dla Ciebie i dla wspólnego dobra. Błogosławię Cię za każdego z tych, z którymi pracuję.

Niech Twoja obecność promienieje przeze mnie, oświecając i pocieszając ich.

Tam gdzie jest napięcie, spraw, bym był narzędziem pokoju.

Tam gdzie jest fałsz, spraw, bym przemawiał prawdą.

Tam, gdzie są plotki i złośliwości, spraw, bym niósł budujące słowa.

Tam gdzie jest smutek, spraw, abym niósł radość.

I we wszystkim, Panie, niech szukam Twojej woli.”

Modlitwa Sióstr Dominikanek z Estavayer

Modlitwa do świętego Józefa patrona robotników

“Święty Józefie, patronie Kościoła, ty, który u boku Słowa Wcielonego trudziłeś się każdego dnia, aby zapracować na chleb; ty, który zaznałeś niepokoju o jutro, goryczy ubóstwa, tymczasowości pracy; ty, który promieniujesz dzisiaj, w dniu twego święta liturgicznego, przykładem twej postaci skromnej przed ludźmi, ale wielkiej przed Bogiem - spójrz na ogromną rodzinę, która została ci powierzona. Błogosław Kościołowi, przynaglając go coraz bardziej do podążania drogą ewangelicznej wierności, wspomagaj robotników w ich twardym bycie codziennym, broniąc ich od zniechęcenia, od buntu destruktywnego, jak również od pokus hedonizmu, módl się za ubogimi, którzy kontynuują ubóstwo Chrystusa na ziemi, wzbudzaj dla nich ciągłą hojność w ich braciach bogatych, strzeż pokoju na świecie, tego pokoju, który jedynie może gwarantować rozwój narodów, w pełnym urzeczywistnieniu ludzkich nadziei dla dobra ludzkości, dla misji Kościoła, dla chwały Trójcy Przenajświętszej. Amen.”

Papież Paweł VI

Inne modlitwy w intencji pracy

W pracy, szukając pracy, rzemieślnicy, robotnicy, dyrektorzy, gdy modlimy się do Pana w intencji naszych problemów zawodowych, pomyślmy o tym, by prosić o wstawiennictwo świętego Józefa. Opiekun Jezusa jest szczególnie uważny na nasze prośby dotyczące naszej pracy. Modlić się do świętego Józefa rzemieślnika to oddać się pod opiekę tego, który - dzięki swojej pracy cieśli, wykonywanej pokornie, odważnie i całym sercem - wychował Syna Bożego.

Poznaj wiele innych modlitw o pracę, o jej znalezienie, utrzymanie, błogosławieństwo, a w szczególności modlitwy do świętego Józefanowenny do świętego Józefa rzemieślnika.

Pracownicy, powierzcie swoje zmartwienia związane z pracą świętemu Józefowi z Hozaną!

Z Hozanną odkryjcie grupy modlitewne, przez które będziecie mogli zawierzyć swoją pracę za wstawiennictwem świętych.

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt