You are here:
Modlitwa do świętego Józefa o znalezienie pracy

Modlitwa do świętego Józefa o znalezienie pracy

Święty Józef spędził swoje życie pracując wiernie i pokornie, aby zapewnić Świętej Rodzinie bezpieczeństwo. Do jakiego innego świętego modlić się, kiedy szukamy pracy, niż do tego, który zadbał o ziemskie potrzeby Jezusa?

Święty Józef opiekun robotników

Bóg powierzył świętemu Józefowi opiekę nad swoją Świątynią, Maryją, i nad swoim Synem, Chrystusem. Aby ich chronić i sprostać tej odpowiedzialności, spędził swoje życie pracując jako cieśla w Nazarecie. W ten sposób stał się m.in. patronem robotników, rzemieślników, zakładów pracy i rodzin.

Możemy też modlić się do świętego Józefa rzemieślnika o wyjście ze skomplikowanych sytuacji lub o wybrnięcie z niesprawiedliwości w pracy. Czy to za siebie, czy za innych, święty Józef zawsze odpowiada na nasze modlitwy!

W 1955 roku papież Pius XII ustalił święto świętego Józefa rzemieślnika na dzień 1 maja, czyli święto pracy, nie mylić ze świętem świętego Józefa, który obchodzony jest 19 marca każdego roku. Wiele nowenn do świętego Józefa rozpoczyna się dziewięć dni wcześniej, można się nimi modlić za osoby przeżywające trudy bezrobocia. Można jednak rozpocząć nowennę w dowolnym momencie roku lub po prostu zwraca się do niego w codziennych modlitwach!

Modlitwa do świętego Józefa o znalezienie pracy

“Chwalebny św. Józefie, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę, abym pracował w duchu pokuty, dla zadośćuczynienia za swoje liczne grzechy; bym pracował sumiennie, wyżej ceniąc poczucie obowiązku, niż swoje upodobania; abym pracował z weselem i wdzięcznością, poczytując sobie za chlubę używanie i rozwijanie przez pracę darów otrzymanych od Boga; abym w pracy zachował porządek, spokój, umiar i cierpliwość, nie poddając się znudzeniu i trudnościom, abym pracował przede wszystkim z czystą intencją i z zapomnieniem o sobie, mając zawsze przed oczyma śmierć i rachunek, jaki muszę złożyć ze straconego czasu, ze zmarnowanych  darów, z opuszczenia okazji do czynienia dobra i z próżnego upodobania w powodzeniu, tak szkodliwego w Bożej sprawie, wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twoje podobieństwo, Patriarcho Józefie! Niech to będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.”

Pius X 

Hozana pomaga nam w modlitwie do świętego Józefa

Święty Józef to potężny i wierny święty, do którego modlimy się również poprzez specjalnie poświęcone mu nowenny i modlitwy.

Hozana pomaga nam go odkryć dzięki wszystkim swoim licznym i różnorodnym propozycjom duchowym! Odkryj już dziś tą, która pomoże Ci wzrastać.