You are here:
Modlitwa do świętego Józefa o pracę

Modlitwa do świętego Józefa o pracę

Święty Józef spędził swoje życie pracując wiernie i pokornie, aby zapewnić Świętej Rodzinie bezpieczeństwo. Do jakiego innego świętego modlić się niż do tego, który zadbał o ziemskie potrzeby Jezusa, kiedy szukamy pracy?

Święty Józef patron pracujących

Bóg powierzył świętemu Józefowi opiekę nad swoją świątynią, Maryją, i nad swoim Synem, Chrystusem. Aby ich chronić i przyjąć tę odpowiedzialność, spędził swoje życie pracując jako cieśla w Nazarecie. W ten sposób stał się m.in. patronem robotników, rzemieślników, zakładów pracy i rodzin.

Możemy też modlić się do świętego Józefa rzemieślnika o wyjście ze skomplikowanych sytuacji lub o pozbycie się niesprawiedliwości w pracy. Czy to za nas samych, czy za innych, święty Józef zawsze odpowiada na nasze modlitwy!

W 1955 roku papież Pius XII ustanowił święto świętego Józefa Rzemieślnika na 1 maja, czyli na święto pracy. Uwaga, aby nie mylić z dniem świętego Józefa, który przypada 19 marca każdego roku. Wiele nowenn do świętego Józefa rozpoczyna się dziewięć dni przed jego świętem, aby modlić się za osoby przeżywające trudy bezrobocia. Można jednak rozpocząć nowennę w dowolnym momencie roku lub po prostu wzywać go w codziennych modlitwach! 

Modlitwa do świętego Józefa o znalezienie pracy

“Święty Józefie, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę, abym pracował w duchu pokuty, jako zadośćuczynienie za moje grzechy; abym pra­cował sumiennie, wyżej ceniąc poczucie obowiązku niż własne upodobania; abym pracował z radością i wdzięcznością dla Boga, używając i roz­wijając przez pracę dary otrzymane od Stwórcy; abym w pracy zachował porządek, spokój, umiar i cierpliwość, nie poddając się znużeniu i trudnościom; abym pracował przede wszystkim z czystą intencją i z zapomnieniem o sobie, świadomy odpowiedzialności za czas i zdolności, którymi mnie Bóg obdarzył, wolny od próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o święty Patriarcho Jó­zefie. Amen.”

Święty Pius X

Hozana pomaga nam w modlitwie do świętego Józefa Rzemieślnika !

Święty Józef jest potężnym i wiernym świętym, do którego modlimy się również poprzez szczególne mu nowenny i modlitwy. 

Hozana pomaga nam go poznać i modlić się o jego wstawiennictwo za pomocą wszelkich duchowych propozycji i modlitw do świętego Józefa, licznych i różnorodnych!