Nowenna do św. Józefa

Święty Józef, opiekun Kościoła katolickiego, jest także wzorcem ojca i mężczyzny. Był posłuszny swojemu Bogu we wszystkich swoich decyzjach: przyjęcie Maryi i jej syna, udanie się do Egiptu, osiedlenie się w Nazarecie. Jest przykładem pokory, łagodności i wierności, jest bardzo czczonym świętym, wielkim orędownikiem u Boga, który nigdy nie zapomina odpowiedzieć na nasze wezwania! Odmawianie nowenny do świętego Józefa ma sens: pokazuje naszą wierność temu człowiekowi, wzorcowi wierności.

I, szczególnie w tym roku, kiedy zmagamy się z dodatkowymi trudnościami z powodu kryzysu zdrowotnego i ekonomicznego spowodowanego przez koronawirusa, módlmy się do świętego Józefa nowenną.

Dwa przykłady nowenny do świętego Józefa

Nowenna do świętego Józefa, cichego ojca i obrońcę

Przez dziewięć dni modlimy się do świętego Józefa powierzając mu każdego dnia specyficzną intencję.

Modlitwa codzienna

“W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogurodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągać wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.”

1. dzień nowenny

“Święty Józefie, Obrońco Świętej Rodziny! Twej opiece została powierzona wielka rodzina dzieci Bożych - Kościół. Broń ją od wszelkich zagrożeń i przyjdź ze swą pomocą w jej nieustannym procesie odnawiania się, doskonalenia i wzrostu. Uproś nam głęboką miłość, niewzruszoną wierność i wytrwałe posłuszeństwo naszej Matce - Kościołowi. Amen.”

2. dzień nowenny 

“Święty Józefie, Opiekunie Kościoła świętego i Patronie nasz! Stajemy dziś przed Tobą, prosząc: rozciągnij nad nami - jak ojciec nad dziećmi - swą opiekę. Ochraniaj nas z taką samą troskliwością, z jaką ochraniałeś swego przybranego Syna. Pełni nadziei, prosimy o pomoc we wszystkich przeciwnościach i niepowodzeniach. Amen.”

3. dzień nowenny

“Święty Józefie! Jako opiekun i żywiciel Syna Bożego, utrzymywałeś z Nim na co dzień ścisłą więź - uproś nam tę łaskę, abyśmy zawsze trwali w serdecznej więzi z Chrystusem. Pragniemy stać się mężami modlitwy, którzy coraz doskonalej należą do Zbawiciela świata i starają się wypełnić w życiu osobistym i społecznym Jego nakazy i życzenia. Amen.”

4. dzień nowenny 

“Święty Józefie, Wzorze pracujących! Własnymi rękami, w trudzie i znoju, zarabiałeś na chleb dla powierzonego przez Boga Twej opiece Jezusa i Jego Matki. Natchnij nas duchem wytrwałej i rzetelnej pracy, abyśmy powierzone sobie zadania spełniali gorliwie, sumiennie i radośnie. Polecamy Ci także ludzi pracujących na całym świecie, aby mając Twój przykład przed oczyma, zmierzali ku wartościom prawdziwym i nieprzemijającym. Amen.”

5. dzień nowenny 

“Święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy! Tobie Bóg powierzył opiekę nad Jej Niepokalaną Osobą. Tobie też pozwolił poznać tajemnicę Jej dziewiczego poczęcia. Polecamy się Twemu wstawiennictwu w modlitwie o dogłębne zrozumienie daru czystości i dostrzeżenia jego znaczenia w budowaniu Królestwa Bożego. Gorąco prosimy Cię o pomoc w staraniach o zachowanie tego daru. Niech nasze serca, ogarnięte miłością ku Bogu i ku ludziom, nie stygną wśród naporu codziennych przeciwności. Amen.”

6. dzień nowenny 

“Święty Józefie, Przykładzie życia ubogiego! Ubóstwo towarzyszyło Ci stale, a Ty je przyjąłeś jako dar z ręki Boga. Uproś nam tę łaskę, abyśmy doceniali wartości, które tkwią w wezwaniu Chrystusa: "Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; potem przyjdź i chodź za mną" (Łk 19, 22), i abyśmy to wezwanie gorliwie wypełniali w naszym życiu. Amen.”

7. dzień nowenny 

“Święty Józefie, Wzorze posłuszeństwa w wypełnianiu nakazów Boga! Wesprzyj swym wstawiennictwem nasze modlitwy o poznanie woli Boga i o zdolność jej wypełniania. Pragniemy najpierw odczytać ją wiernie w Ewangelii, w natchnieniach Ducha Świętego, a następnie, przez ochocze dla niej posłuszeństwo, współdziałać z Chrystusem w dziele zbawienia świata. Pragniemy również w posłuszeństwie i dzięki posłuszeństwu doświadczać wolności Dzieci Bożych. Amen.”

8. dzień nowenny

“Święty Józefie, Podporo rodzin! Prosimy Cię o pomoc: podobnie jak w domu nazaretańskim, niech i w naszej społeczności zapanuje duch miłości. Niech każdy z nas obdarza drugich zaufaniem, poszanowaniem, życzliwością i ofiarną troską, i sam doświadcza tego od innych. Powstała w ten sposób jedność i harmonia niech nas wszystkich umacnia i niech będzie świadectwem miłości, której Bóg od nas żąda. Amen.”

9. dzień nowenny 

“Święty Józefie, Pociecho cierpiących i umierających! Otrzymałeś dar przebywania na ziemi aż do końca swoich dni w towarzystwie Jezusa i Jego Matki. Prosimy Cię, niech Twoje wstawiennictwo wyjedna każdemu z nas łaskę dobrej śmierci. W ciągu życia ziemskiego bądź dla nas wzorem i pomocą, abyśmy ze świadomością dobrze wypełnionego powołania, z czystym sercem i z radością szli w godzinę śmierci na spotkanie z Ojcem. Amen.”

Nowenna do świętego Józefa z Hozaną

Możemy też wybrać program nowenny: pozwala on na otrzymanie każdego dnia innej treści, przypomina nam o modlitwie i włącza nas w komunię modlitewną z wieloma innymi chrześcijanami. Hozana proponuje wiele nowenn, w tym nowennę do świętego Józefa.

Dlaczego warto się modlić nowenną do świętego Józefa?

Święty Józef jest bardzo szczególnym świętym. Ojciec Świętej Rodziny, małżonek Matki Bożej, jest pierwszym człowiekiem, który zobaczył Chrystusa, poznał Go. Wychował go, chronił i kochał przez całe swoje życie. Wszystkie te unikalne cechy sprawiają, że jest on przykładem i wzorem w wielu dziedzinach.

Święty Józef to także święty, który ma opinię, iż nigdy nie zawodzi tych, którzy się do niego modlą. Sama święta Teresa z Avila wyznała, że "Chwalebny święty Józef, wiem to z doświadczenia, rozciąga swoją moc na wszystkie potrzeby (...) Znając więc dziś zdumiewające zasługi tego wielkiego świętego u Boga, chciałabym namówić wszystkich do uczczenia go szczególnym kultem (...) Już od kilku lat proszę go o szczególną łaskę w dniu jego święta i zawsze moje pragnienia widziałam spełnione".

Mieszkanie, praca, rodzina, małżeństwo czy po prostu prośba o jego wstawiennictwo w naszym codziennym życiu, nie wahajmy się prosić o pomoc przemożnego ojca Świętej Rodziny!

Jak i kiedy zacząć nowennę do świętego Józefa?

Z dniem świętego Józefa związanych jest kilka dat, co daje nam wiele okazji do zawierzenia się temu wielkiemu świętemu!

W święto świętego Józefa

Co roku 19 marca przypada święto świętego Józefa. Wiele nowenn rozpoczyna się 12 marca, aby podziękować mu lub prosić o szczególne wstawiennictwo. Może ta nowenna polegać na odmawianiu tej samej modlitwy do świętego Józefa - Pozdrowienie świętego Józefaprzez dziewięć dni, lub na codziennym odmawianiu koronki do Józefa.

W święto świętego Józefa Rzemieślnika

Święty Józef wspominany jest również co roku 1 maja, w Święto Pracy, jako patron robotników. Wiele nowenn do świętego Józefa Rzemieślnika rozpoczyna się dziewięć dni wcześniej, 23 kwietnia, aby prosić o szczególne wstawiennictwo w celu znalezienia pracy lub o łaski potrzebne do wykonywania swojej pracy. Hozana ma wiele nowenn do św. Józefa, między innymi te do świętego Józefa Rzemieślnika.

Przez cały rok

Do świętego Józefa można także modlić się zawsze, gdy potrzebujemy jego potężnego wstawiennictwa u Ojca, aby znaleźć pracę, dom, prosić o pomoc dla rodziny, lub też po to, aby mu podziękować, czy oddać się pod jego opiekę. Istnieje wiele nowenn, które można odmawiać przez cały rok.

Oczywiście, nie jest konieczne uciekanie się do nowenny, aby modlić się do świętego Józefa: możemy przyzywać go codziennie przez piękne modlitwy jemu poświęcone!