Nowenna do św. Józefa o pracę

Nowenna do świętego Józefa Rzemieślnika jest odmawiana przez wielu poszukujących pracy. Jest to modlitwa, która zachęca do wytrwałości i wierności. Nie popadajcie w zwątpienie i szukajcie dalej pracy, ta nowenna pomoże wam w znalezieniu swojej drogi!

Krótka nowenna do świętego Józefa w poszukiwaniu pracy

Modlitwa do odmawiania z gorliwością codziennie, przez czas trwania nowenny (dziewięć dni):

“Święty Józefie, najwierniejszy Ojcze, Żywicielu Boskiego Dziecięcia, dziewiczy Mężu Matki Bożej, potężny Opiekunie Kościoła Świętego, przychodzę do Ciebie, aby polecić się Twej szczególnej opiece. Tyś niczego innego nie pragnął na tym świecie, jak tylko chwały Bożej i dobra bliźniego. Wszystko oddałeś Zbawicielowi, a radością Twą były modlitwa, praca, poświęcenie, cierpienie i śmierć dla Niego. Nieznanym byłeś na tym świecie, a przecież znanym Jezusowi, On to bowiem spoglądał z radością na Twe proste i ukryte w Nim życie. Święty Józefie, Tyś pomógł już tak wielu ludziom, przychodzę więc do Ciebie z wielką ufnością. Ty widzisz w Bożym świetle to, czego mi brakuje, znasz moje troski, trudności i boleści. Polecam Twej ojcowskiej trosce moje starania o znalezienie pracy. Składam je w Twoje ręce, które ocaliły Dzieciątko Jezus. Ale przede wszystkim błagam Cię o łaskę, bym nigdy nie rozłączył się z Jezusem przez grzech śmiertelny, bym Go poznawał i kochał Go coraz bardziej, podobnie jak i Jego Świętą Matkę. Proszę Cię też o łaskę, bym mógł zawsze żyć w obecności Boga, bym mógł wszystko robić dla Jego chwały i dobra dusz oraz by dane mi było zaznać błogosławionej wizji Boga, abym mógł wraz Tobą głosić Jego chwałę na wieki wieków. Amen.”

Można do tej modlitwy odmówić piękne Ojcze Nasz lub Zdrowaś Maryjo, aby podziękować Matce Bożej, małżonce świętego Józefa, oraz prosić i ją o wstawiennictwo u Boga.

Nowenna w modlitwie i czynach do świętego Józefa Rzemieślnika o pracę

Odkryj na Hozanie piękną nowennę do patrona robotników. Powierz mu swoje poszukiwania pracy lub pracy bliskiej osoby; on będzie wiedział, jak wstawiać się u Pana. Nowenna ta zaprasza poszukującego pracy, aby pozwolił się prowadzić modlitwą we wszystkich działaniach, które będzie podejmował.

Święty Józef, patron pracujących

Święty Józef, ojciec Świętej Rodziny, jest szczególnie kojarzony z poszukiwaniem pracy. Cieśli z Nazaretu Bóg powierzył bardzo szczególną misję: miał pracować tak, aby zapewnić utrzymanie Chrystusa i Maryi Dziewicy, a także ich bezpieczeństwo. Jego wierność i niezawodność sprawiły, że stał się patronem pracy i robotników, rzemieślników, przedsiębiorców, małżonków i rodzin.

Święto świętego Józefa Rzemieślnika, patrona robotników, przypada na 1 maja. Nie mylić z uroczystością świętego Józefa przypadającą 19 marca! Tradycyjnie większość nowenn do świętego Józefa Robotnika rozpoczyna się 9 dni przed dniem jego święta, tj. 22 kwietnia i trwa do 30 kwietnia. Jednak oczywiście można modlić się tą nowenną przez cały rok!

Hozana pomaga w modlitwie do świętego Józefa!

Dzięki wszystkim swoim duchowym propozycjom Hozana pomaga znaleźć odpowiednią dla siebie nowennę i wytrwale się modlić. Poznaj nowenny do świętego Józefa o znalezienie pracy lub propozycje modlitwy przez cały rok.

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt