Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Nowenna do Miłosierdzia Bożego jest okazją by z ufnością złożyć nasze dusze w ramionach, naszego Zbawiciela, Jezusa. Kiedy objawił się On świętej Faustynie, przykazał jej spisać i odmówić nowennę, której finał miał przypadać na święto Miłosierdzia Bożego. Zapewnił jej zbawienie grzeszników, którzy powierzą się Jego Miłosierdziu (dowiedz się więcej na temat kultu Miłosierdzia Bożego).

Przebieg nowenny do Miłosierdzia Bożego

Treść nowenny

Nowenna zachęca do codziennej modlitwy za wybraną grupę dusz.

 • Dzień pierwszy: cała ludzkość, dusze grzeszników,
 • Dzień drugi: dusze kapłańskie i zakonne,
 • Dzień trzeci: dusze pobożne i wierne,
 • Dzień czwarty: dusze pogan i tych, którzy jeszcze nie poznali Jezusa,
 • Dzień piąty: dusze heretyków i apostatów,
 • Dzień szósty: dusze ciche i pokorne, oraz dusze małych dzieci,
 • Dzień siódmy: dusze, które szczególnie czczą i wysławiają Miłosierdzie Boże,
 • Dzień ósmy: dusze czyśćcowe,
 • Dzień dziewiąty: dusze oziębłe.

Wszystkie te dusze są mile widziane i zachęcane do poznania Miłosierdzia Bożego!

Każdego dnia odmawiana jest specjalna modlitwa, a po niej odmawiana jest koronka do Miłosierdzia Bożego. Jeśli to możliwe, najlepiej modlić się codziennie o godzinie 15, czyli w godzinę Miłosierdzia Bożego.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Koronka do Miłosierdzia Bożego jest odmawiana na zwykłym różańcu. Jej treść również została przekazana świętej Faustynie przez Chrystusa:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.”

 • Na małych paciorkach (które w różańcu odpowiadają modlitwie Zdrowaś Maryjo):

„Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata”

 • Na zakończenie trzykrotnie powtarzamy słowa:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.”

Piękna nowenna do Miłosierdzia Bożego na podstawie Dzienniczka świętej Faustyny

Nowennie może towarzyszyć codzienna, krótka medytacja na podstawie „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny:

Dzień Pierwszy:Patrz i zobacz rodzaj ludzki w obecnym stanie.” („Dzienniczek” św. Siostry Faustyny, 445)

Dzień Drugi:Bądź spokojna, dziecię moje, woli mojej nic się sprzeciwić nie może.” („Dzienniczek” św. Siostry Faustyny, 1531)

Dzień Trzeci: „Teraz rozważysz o mojej miłości w Najświętszym Sakramencie. Tu jestem cały dla ciebie, z duszą, ciałem i Bóstwem, jako oblubieniec twój. Ty wiesz, czego żąda miłość - jednej tylko rzeczy, to jest wzajemności…” („Dzienniczek” św. Siostry Faustyny, 1770)

Dzień Czwarty: „O, gdyby znali grzesznicy miłosierdzie moje, nie ginęłaby ich tak wielka liczba. Mów duszom grzesznym, aby się nie bały zbliżyć do mnie, mów o moim wielkim miłosierdziu.” („Dzienniczek” św. Siostry Faustyny, 1396)

Dzień Piąty:Nie dziw się temu, że jesteś nieraz niewinnie posądzana. Ja z miłości ku tobie wpierw wypiłem ten kielich cierpień niewinnych.” („Dzienniczek” św. Siostry Faustyny, 289)

Dzień Szósty: „Tak, zawsze będę przy tobie, jeżeli zawsze będziesz dzieckiem małym.” („Dzienniczek” św. Siostry Faustyny, 295)

Dzień Siódmy: „Córko moja, największą oddajesz mi chwałę przez cierpliwe poddawanie się woli mojej, a sobie skarbisz tak wielką zasługę, że ani postami, ani żadnymi umartwieniami nie osiągnęłabyś tego.” („Dzienniczek” św. Siostry Faustyny, 904)

Dzień Ósmy: „Nie dziw się temu, dusza ta nie zna sama siebie, a jakoż może wydawać sąd dobry o duszy innej.” („Dzienniczek” św. Siostry Faustyny, 1528)

Dzień Dziewiąty: «Wtem rzekł mi Pan te słowa: Cierpię jeszcze większą boleść od tej, którą widzisz.”» („Dzienniczek” św. Siostry Faustyny, 445)

Kiedy zacząć nowennę do Miłosierdzia Bożego?

Istnieje specjalny okres w kalendarzu liturgicznym dedykowany nowennie do Miłosierdzia Bożego. Przypada on na dziewięć dni poprzedzających Święto Miłosierdzia Bożego, ustanowione przez papieża Jana Pawła II w dniu 30. kwietnia 2000. Święto to ma miejsce w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nowennę rozpoczynamy więc w Wielki Piątek. 

Niedziela Miłosierdzia Bożego jest dniem dziękczynienia. Tego dnia, grzesznicy poprzez przyjęcie sakramentów (spowiedzi świętej oraz Eucharystii) otrzymują odpust zupełny.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by zacząć tę nowennę w innym momencie, kiedy tylko czujemy taką potrzebę. Pamiętajmy, że pełnia miłosierdzia wypływa z życia sakramentami. Dobrze jest więc zakończyć nowennę sakramentem pokuty i pojednania oraz komunii świętej.