Modlitwy Ojca Pio

« Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. » mówi Ewangelia (J 15,13). Święty Ojciec Pio, który nazywał się Francesco Forgione, był katolickim kapłanem i należał do zakonu braci mniejszych kapucynów. Wielu cudów Bóg dokonał za jego sprawą i jest on jednym z niewielu ludzi, którzy otrzymali Chrystusowe stygmaty, ze względu na miłość jaką żywił do naszego Pana i do ludzkości. Całe swoje życie święty Ojciec Pio pozostał wierny swojemu powołaniu i prawości, pomimo osobistych doświadczeń i pokus ze strony złego - prawdopodobnie dzięki modlitwie, która była jego hasłem przewodnim. Bowiem święty Paweł pisał: “nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.” (1 Tes 5,17-18)

Poniżej znajdują się różne modlitwy napisane przez Ojca Pio do Chrystusa, Matki Boskiej i anioła stróża.

Wieczorna modlitwa świętego Ojca Pio z Pietrelciny 

«O Chryste, Twoje królestwo jest bliskie; pozwól nam uczestniczyć w Twoim tryumfie na ziemi, a następnie uczestniczyć w Twoim królestwie niebieskim.

Spraw, abyśmy przykładem naszego życia i naszymi dziełami mogli przekazywać Twoją miłość i głosić Twoje Boskie Królowanie.

Weź w posiadanie nasze serca tu na ziemi, aby były Twoje na wieczność.

Nie pozwól nam odstąpić od Twojej woli; niech ani życie, ani śmierć nie oddzielą nas od Ciebie.

Niech nasze serca mają swoje źródło w Tobie, nasz Zbawicielu, abyśmy nasyceni Twoją miłością stali się niestrudzonymi apostołami Twojego Królestwa.

Obyśmy każdego dnia umierali dla siebie, by żyć tylko Tobą. Amen.»

(Poznaj inne modlitwy wieczorne)

Modlitwa do aniołów stróżów

Ojciec Pio codziennie modlił się do swojego anioła stróża i dziękował temu towarzyszowi codzienności, który czuwa nad nami.

"Niech Twój dobry anioł stróż zawsze czuwa nad Tobą, niech prowadzi Cię po trudnych ścieżkach życia. Niech cię zawsze zachowuje w łasce Jezusa, niech cię wspiera swoimi rękami, aby twoja stopa nie uderzała o kamienie. Niech Cię chroni pod swoimi skrzydłami przed wszystkimi sidłami świata, diabła i cielesności.” (Ojciec Pio)

Możemy pójść za jego przykładem i uczynić jego piękną modlitwę do swojego anioła stróża naszą własną, lub odmawiać inną z wielu modlitw do aniołów stróżów, które istnieją.

Modlitwa Ojca Pio do Najświętszego Sakramentu 

« Panie Jezu Chryste, który z miłości do ludzkości noc i dzień zamieszkujesz ten Sakrament, czekając, wzywając i przyjmując wszystkich, którzy przychodzą do Ciebie, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w tym tabernakulum;

Uwielbiam Cię, tak jak jestem w mojej nicości, i dziękuję Ci za liczne łaski, którymi mnie obdarzyłeś, a zwłaszcza za to, że dałeś mi siebie, że dałeś mi Maryję, Twoją najświętszą Matkę, jako moją orędowniczkę, i że wezwałeś mnie do odwiedzenia Cię w tym kościele.

Dziś pozdrawiam Twoje cudowne serce i zamierzam je pozdrowić w potrójnym celu:

- najpierw w podzięce za ten wspaniały dar;

- po drugie, w zadośćuczynieniu za wszystkie zniewagi, które twoi wrogowie wyrządzają ci w tym sakramencie;

- po trzecie, zamierzam przez to nawiedzenie uwielbiać Cię we wszystkich miejscach na ziemi, gdzie Twoja obecność eucharystyczna jest najmniej czczona i najbardziej opuszczona.

Jezu mój, kocham Cię całym sercem, żałuję, że tyle razy w przeszłości obrażałem Twoją nieskończoną dobroć.

Z Twoją łaską postanawiam nie obrażać Cię więcej w przyszłości, a na razie, pomimo mojej nędzy, poświęcam się całkowicie Tobie; wyrzekam się mojej woli i oddaję Ci ją całkowicie, jak również moje uczucia, pragnienia i wszystko, co do mnie należy.

Od tej pory rób ze mną i moim dobytkiem, co ci się podoba. Proszę i pragnę tylko Twojej świętej miłości, ostatecznej wytrwałości i doskonałego wypełnienia Twojej woli.

Polecam Ci dusze czyśćcowe, zwłaszcza te, które były najbardziej oddane Najświętszemu Sakramentowi i Najświętszej Dziewicy.

Polecam Ci też wszystkich biednych grzeszników.

Wreszcie, o mój Zbawicielu, jednoczę wszystkie moje uczucia z uczuciami Twego chwalebnego Serca i ofiarowuję je Ojcu Przedwiecznemu, prosząc, aby je przyjął i spełnił dla Twej miłości. Amen. »

Święty Ojciec Pio także napisał modlitwy do czytania przed i po Komunii Świętej.  

Modlitwa Ojca Pio wypraszająca łaski 

« Miej nadzieję w Panu, czyń dobrze, a będziesz zamieszkiwać ziemię.

I będziesz napełniony jej bogactwami.

Rozkoszuj się Panem, a On udzieli ci tego, czego pragnie twoje serce,

ujawnij Panu swoją drogę i miej w Nim nadzieję, a On uczyni według twoich pragnień. Amen.»

Poruszony cierpieniami świata i swoich braci Ojciec Pio napisał wiele modlitw, w których prosił Pana o łaskę uzdrowienia, ale także o ochronę. Dotyczy to zwłaszcza modlitwy i nowenny niezawodnej Ojca Pio.

Modlitwa papieża Jana Pawła II do Ojca Pio 

« Pokorny i umiłowany Ojcze Pio:

Prosimy, naucz także nas pokory serca,

abyśmy zostali zaliczeni

do grona prostaczków z Ewangelii,

którym Ojciec obiecał objawić

tajemnice swojego Królestwa.

Pomóż nam, byśmy modlili się niestrudzenie

i byli pewni tego, że Bóg wie, czego nam potrzeba,

zanim jeszcze Go o to poprosimy.

Daj nam spojrzenie wiary, abyśmy potrafili

od razu rozpoznawać w ubogich i cierpiących

oblicze samego Jezusa.

Wspieraj nas w godzinie walki i próby,

a jeśli upadniemy, spraw,

abyśmy doświadczyli radości

płynącej z sakramentu pojednania.

Przekaż nam twoje serdeczne przywiązanie

do Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki.

Towarzysz nam w ziemskiej pielgrzymce

do szczęśliwej Ojczyzny,

do której również my mamy nadzieję dojść,

aby na wieki kontemplować chwałę Ojca,

Syna i Ducha Świętego. »

Módl się z Ojcem Pio na Hozanie  

Odkryj na Hozanie wiele nowenn, między innymi za wstawiennictwem świętego Ojca Pio lub świętego Franciszka - duchowego ojca świętego Ojca Pio.