You are here:
Modlitwy do świętego Antoniego z Padwy

Modlitwy do świętego Antoniego z Padwy

Święty Antoni z Padwy to taumaturg, teolog i doktor Kościoła, do którego modlą się katolicy na całym świecie. Ten franciszkański kapłan z XIII-wieku, który był uważny na rany ciała i duszy, pomaga nam uzyskać łaskiodnaleźć zagubiony przedmiot, wiarę, miłość czy zdrowie. Cuda świętego Antoniego sprawiły, że stał się on bardzo popularny i istnieje wiele modlitw do niego i z prośbą o pomoc. Oto dwie modlitwy wstawiennicze i jedna modlitwa dziękczynna do świętego Antoniego z Padwy!

Skuteczna modlitwa do świętego Antoniego z Padwy

“O przeczysta lilio niewinności, drogi klejnocie ubóstwa, jasna gwiazdo świętości, chwalebny święty Antoni, który miałeś szczęście piastować na rękach Boskie Dzieciątko; oto ja pełen nędzy wszelakiej, uciekam się do Ciebie, błagając, byś mnie wziął w swoją opiekę i wyprosił mi łaskę, o którą Cię proszę (podać intencję). Wierząc w Twoją opiekę błagam Cię, święty Antoni, racz mi wyprosić u Boga łaskę szczególnego żalu za grzechy i łaskę miłowania Boga nade wszystko. Ufam, że za Twoją przyczyną zwyciężę wszystkich nieprzyjaciół swej duszy i będę służył Bogu, Ojcu najlepszemu przez całe swe życie, by potem z Tobą kochać i wielbić Go na wieki wieków. Amen.”

Modlitwa do świętego Antoniego, aby odnaleźć zagubioną rzecz

“Święty Antoni! Wielką łaską obdarzył Cię Bóg, czyniąc patronem rzeczy zgubionych i skradzionych. Stroskany przychodzę do Ciebie ufając, że pomożesz mi w odnalezieniu rzeczy zgubionej, której bezskutecznie szukam. Wspomnij na to, jak wielką łaskę Bóg wyświadczył Tobie, posyłając do Ciebie wszystkich strapionych, ufających, że Twojej modlitwie Bóg niczego nie odmówi. Jakże często się działo, że za Twoim wstawiennictwem umarli otrzymywali życie, błądzący – dobrą radę, uciśnieni – pociechę, opętani – uwolnienie, trędowaci – oczyszczenie, więźniowie – wolność, podróżujący – pewność życia, kalecy zdrowie, okradzeni – swój majątek, znajdujący się w niebezpieczeństwie – ocalenie, a wszyscy cierpiący – pomoc i pociechę. Także dzisiaj wszędzie doznajemy owoców Twego wstawiennictwa u tronu Bożego. Wyjednaj mi łaskę, abym ja także był jednym z tych, którzy doznali Twojej pomocy. Polecam Twej opiece to co mi skradziono, a jeżeli zgadzam się to z wolą Bożą, to spraw, abym to otrzymał i mógł znowu cieszyć się tym ku Twojej chwale. Amen.”

Modlitwa dziękczynna do świętego Antoniego

“Chwalebny Cudotwórco, Ojcze ubogich, który poświęciłeś się ludziom biednym i nieszczęśliwym, a także i nasze prośby raczyłeś zanieść przed oblicze Boga, przyjmij jako wyraz wdzięczności tę pokorną modlitwę i ofiarę dla ubogich. Niech ten nasz skromny dar będzie miły Bogu i posłuży na pomoc dla biednych. Wspieraj nas wszystkich, święty Antoni, swym potężnym wstawiennictwem w potrzebach naszych duchowych i doczesnych przez całe życie, a szczególnie w ostatnich latach naszego życia i w chwili śmierci. Amen. Święty Antoni Padewski, dziękuję Ci za wszystkie łaski, jakie mi wyprosiłeś u miłosiernego Boga. Amen.”

Kult świętego Antoniego z Padwy

Modlitwa do świętego Antoniego, świętego od cudów i opiekuna zakochanych

Za życia brat Antoni, który słuchał i służył najuboższym, uzdrawiał dusze i ciała. Liczba cudów (około czterdziestu), jakie odnotowali wierni, którzy przychodzili modlić się przy jego grobie w Padwie, wyjaśnia, dlaczego został kanonizowany rok po śmierci. Nic nie jest niemożliwe dla tego świętego człowieka, który podczas ekstazy trzymał w ramionach Dzieciątko Jezus. Istnieją modlitwy, w których można prosić o jego wstawiennictwo w wielu sytuacjach:

Modlitwa do świętego Antoniego z liczbą 13

Święty Antoni zmarł 13 czerwca w pobliżu Padwy w Portugalii, gdzie spędził część swoich ostatnich lat. Można się do niego modlić poprzez nowennę (modlitwa przez dziewięć dni), ale katolicy poświęcili mu także modlitwy wokół liczby 13:

Franciszkaninowi poświęcone są także litanie - modlitwa inwokacyjna i często śpiewana: Litania do świętego Antoniego z Padwy.

Módl się do świętych z Hozaną

Daj się poprowadzić świętym ze wspólnotami Hozana i poznaj tych, którzy już orędują za nami u Boga.

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt