You are here:
Nabożeństwo 13-dniowe do św. Antoniego

Nabożeństwo 13-dniowe do św. Antoniego

Modlitwa trzynastodniowa to modlitwa, którą odmawia się przez trzynaście dni. Częściej odmawiane są nowenny (modlitwa przez dziewięć dni) do świętych i Matki Bożej. Jednak w kulcie świętego Antoniego z Padwy liczba 13 ma szczególne znaczenie, gdyż odpowiada dniu jego śmierci: 13 czerwca 1231 roku.

Jak odmawiać trzynastodniową modlitwę do świętego Antoniego z Padwy?

Jest to koronka do świętego Antoniego, którą można odmówić w ciągu 13 dni poprzedzających wspomnienie świętego Antoniego z Padwy. 

Modlitwa:

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,  Amen.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu…

 1. Mors – śmierć

O Najchwalebniejszy Cudotwórco św. Antoni, otrzymałeś od Boga moc wskrzeszania umarłych i rzeczywiście wielu do życia przywróciłeś. Ulituj się nade mną, wskrześ duszę moją ze strasznej śmierci grzechowej i spraw, by odtąd żyła zawsze życiem łaski.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…

 1. Error – Błąd

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, który obdarzony nadprzyrodzoną mądrością, tylu uwolniłeś z przepaści niewiary i herezji. Spuść promień Swej mądrości na tych wszystkich, którzy błąkają się po drogach bezbożności i występku, aby przejrzeli i powrócili do Wiary św. Chrystusowej.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…

 1. Calamitas – Utrapienie

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, tysiące grzeszników nawróciłeś do Boga i zaprowadziłeś do nieba. Uchroń mnie od największego neszczęścia, od potępienia wiecznego i spraw, bym mógł wraz z Tobą oglądać Boga w niebieskich przybytkach.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…

 1. Demon – Czart

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, tak wielki moc posiadałeś nad piekłem, że byłeś postrachem szatanów. Dopomóż mi w walce z napaściami diabelskimi, abym zwyciężył swego najgorszego nieprzyjaciela i zatriumfował na wieki.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…

 1. Lepra Fugiunt – Trąd znika

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, Swą dziewiczą niewinnością zasłużyłeś Sobie piastować na ręku Boskie Dzieciątko. Oczyść, proszę Cię, duszę i ciało moje z obrzydliwego trądu grzechów nieczystych i spraw, bym już nigdy ich nie popełniał.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…

 1. Aegri surgunt sani – Chorzy biorą uzdrowienie

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, wielu chorym zdrowie przywróciłeś. Okaż i nade mną, błagam Cię, moc Swoją i uwolnij ciało moje od jakichkolwiek niemocy i cierpienia, jeżeli to tylko nie będzie przeszkodę dla mego zbawienia.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…

 1. Cedunt Mars – Wzburzone Morza cichną

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, uciszałeś wzburzone morza i ratowałeś życie zagrożonym podróżnym, prowadząc ich do bezpiecznej przystani. Proszę Cię, nie daj zginąć mej duszy, lecz wolną i bezpieczną od burz tego życia, zaprowadź do pożądanego portu wiecznego.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwata Ojcu…

 1. Vincula – Okowy spadają

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, spojrzyj, ilu to więzami skrępowana jest dusza moja i jak strasznie ściskają ją nieprzyjaciele. Błagam Cię więc uwolnij ją od tych więzów. Zaprowadź do Jezusa i Marii i złącz ją z Nimi więzami Bożej miłości.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…

 1. Membra – Członki odrastają

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, wiele prac podjąłeś i wiele trudu poniosłeś, by połączyć porozrywane członki mistycznego ciała Kościoła św. Spojrzyj, dziś piekło, znowu szaleje przeciw Kościołowi św. i jego wyznawcom. Proszę Cię, miej litość nad nami, osusz łzy nasze i spraw, by wszyscy powrócili na macierzyńskie łono Kościoła św.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…

 1. Resque perditas – Zguby się znajdują

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, Bóg Cię obdarzył szczególniejszym przywilejem odnajdywania rzeczy zgubionych. Spraw, bym odnalazł wraz z łaski Bożej, najkosztowniejszy skarb cnót wszelakich, a znalazłszy, nigdy go nie stracił.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…

 1. Petunt et accipiun etc. – Każdy kto z wiarą prosi itd..

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, zawsze opiekowałeś się i opiekować się nie przestaniesz wszystkimi, którzy się do Ciebie uciekają, choćby byli najbardziej zatwardziałymi grzesznikami. Chociaż niegodny proszę Cię, ulituj się nade mną biednym grzesznikiem i nie odmawiaj mi Swej pomocy w potrzebie.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…

 1. Pereunt pericula – Niebezpieczeństwa znikają

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, patrz, ile to niebezpieczeństw zagraża życiu mojemu, tak co do duszy jak co do ciała. Wyrzecz słowo jedno Swym błogosławionym językiem, a będę od nich uwolniony. Przede wszystkim jednak zachowaj mnie od grzechu, tego największego nieszczęścia, które ciągle zagraża zbawieniu mej duszy.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcze…

 1. Cessant et necessitas etc.– W potrzebach staranie itd.

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, od siedmiu już przeszło wieków; nie tylko Padwa, ale każdy zakątek ziemi błogosławi i czci Twoje imię. Bo nie ma nędzy z której byś nie wybawił, nie ma utrapienia, nad którym byś się nie ulitował. Dlatego proszę Cię pokornie bądź moim protektorem i obrońcą. Pozwól, bym Cię czcił i błogosławił przez całe życie, o łaskawy mój Opiekunie, Cudotwórco i Święty.

Ojcze nasz …, Zdrowaś Mario …, Chwała Ojcu…

Po skończeniu koronki odmawia się następującą modlitwę:

Upadam przed Tobą na kolana, o najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni. Bóg powierzył Ci skarby Swego miłosierdzia, abyś w każdej chwili mógł z nich czerpać dla dobra tych, którzy Cię kochają. Uwielbiam Boga i dzięki Mu składam za te trzynaście szczególniejszych łask i przywilejów, którymi Cię obdarzył, a którymi i ja niegodny, chciałem Ciebie dziś uczcić, prosząc o opiekę nad sobą. Przede wszystkim zaś błagam Cię o łaskę, bym mógł umrzeć na łonie Matki naszej Kościoła św., zaopatrzony św. Sakramentami. By ostatnie me słowa były: Jezus, Maria, Józef ! Spodziewam się, że taką prośbę miłościwie wysłuchasz. Bo pragnę tam tylko zdążać, gdzie Ty królujesz, by Ci dziękować i błogosławi na weki.

Modlitwa “si quaeris”, świętego Bonawentury na cześć świętego Antoniego

“Jeśli cudów szukasz, idź do Antoniego.

Wszelkich łask dowody odbierzesz od Niego.

Za Jego przyczyną chorzy zdrowo wstają.

Kalecy się cieszą członków uzdrowieniem.

Zguby wracają za ufnem westchnieniem.

Morze się ucisza, czarty uciekają.

Umarli na nowo do życia wracają.

W każdej on potrzebie pomoże, pocieszy.

I w każdem nieszczęściu na ratunek spieszy.

Tak wszyscy u Niego ratunek odnoszą,

I z Padewczykami cuda Jego głoszą.

Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, Który taką władzę nadał Antoniemu.

V. Módl się za nami św. Antoni.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic [Chrystusowych]

Módlmy się: Niech się wstawi za nami, prosimy Cię Panie,

święty i chwalebny wyznawca Twój Antoni,

którego niezliczonemi darami cudów i chwałą wywyższyłeś.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.”

“O najmiłościwszy mój Opiekunie i najpotężniejszy Obrońco, św. Antoni, udziel mi Swego, błogosławieństwa, które Sam tyle razy otrzymałeś od Jezusa i od ukochanej Matki, Niepokalanej Dziewicy Maryi. Pragnę czcić i błogosławić te Najświętsze Imiona wraz z Tobą. W Imię Ojca i Syna i Ducha Św. – Amen.”

Kiedy odmawiać modlitwę trzynastodniową (lub nowennę) do świętego Antoniego z Padwy?

Tradycyjnie odmawia się ją przez trzynaście (lub dziewięć) dni poprzedzających rocznicę śmierci świętego Antoniego. Trzynastodniowy okres rozpoczyna się 1 czerwca, a nowenna 5 czerwca i kończy się 13 czerwca. Ten okres modlitwy pozwala:

 • przygotować serca do uroczystości świętego Antoniego, zwłaszcza , kiedy jest ona odmawiana wspólnotowo,
 • dziękować temu świętemu, zwłaszcza jeśli dzięki jego wstawiennictwu Bóg odpowiedział już na naszą modlitwę,
 • nieść przez cały ten okres bardziej konkretną intencję.

Jest jeszcze jeden sposób modlitwy do świętego z Padwy, rozłożony na kilka tygodni: trzynaście wtorków świętego Antoniego.

Dlaczego warto odmawiać modlitwę trzynastu dni do świętego Antoniego z Padwy?

Ten franciszkański mnich, kaznodzieja, spowiednik i wielki znawca Pisma Świętego i ludzkiej duszy, jest potężnym sprzymierzeńcem w naszym życiu i może pomóc nam zbliżyć się do Pana. Święty taumaturg, potrafi czynić cuda i uzyskiwać dla nas łaski od Boga. Od wieków wielu chrześcijan powierza mu swoje codzienne cierpienia i nadzieje, zwłaszcza te związane z znalezieniem miłości lub odzyskaniem tego, co utracili na drodze życia.

Odkryj nowenny do różnych świętych na Hozanie

Przyjdź i wspólnie módl się z innymi różnymi nowennami na Hozanie.