You are here:
Modlitwy do świętego Antoniego w celu wyproszenia łask

Modlitwy do świętego Antoniego w celu wyproszenia łask

“Proście, a będzie wam dane” (Mt 7,7). Nasz Ojciec, który nas kocha, nie może niczego odmówić tym, którzy mu się zawierzają. Modlitwa otwiera nasze serca na przyjęcie potrzebnych nam łask: zdrowia, nadziei, radości życia małżeńskiego, pociechy ze zjednoczonej rodziny. Bóg, za wstawiennictwem świętego Antoniego z Padwy, dokonał wielu cudów zarówno za życia, jak i po śmierci tego świętego. Jak wielu chrześcijan na przestrzeni wieków, powierzmy mu nasze prośby, aby mógł je wyszeptać do ucha Boga.

Modlitwa do świętego Antoniego o łaskę osobistą 

“Przedziwny i chwalebny święty Antoni, wsławiony przez swe cuda i przez łaskawość Jezusa Chrystusa, którą Ci okazał, gdy przyjąwszy postać Dzieciny, na Twych rękach raczył spocząć. Wyjednaj mi u Jego dobroci łaskę, której z całego serca pragnę… Ty, który zawsze byłeś tak litościwy dla biednych grzeszników, nie zważaj na moje przewinienia i grzechy, ale na chwałę Boga, która jeszcze raz niech będzie przez Ciebie wsławiona, oraz na zbawienie mojej duszy, o które proszę w mojej modlitwie. Amen.”

Modlitwa do świętego Antoniego o uzdrowienie

“Święty Antoni, za twoim wstawiennictwem wielu chorych, będących w niebezpieczeństwie śmierci, odzyskało zdrowieją także zostałem dotknięty chorobą i spoczywam na łożu boleści. Przekonałem się, że ludzie nie są w stanie mi pomóc. Dlatego zwracam się do Ciebie, mój święty Patronie, byś błagał Boga o zdrowie dla mnie. Jeśli zaś jest wolą Bożą, abym w niej trwał, to chciej wy prosić mi cierpliwość i wytrwałość w moich cierpieniach, abym przez to stał się kiedyś uczestnikiem obietnicy, którą Jezus przyrzekł tym, którzy wytrwają aż do końca. Wszystkim zaś opiekującym się mną wyproś niegasnącą miłość, nagrodę za wszelkie dobro, które mi wyświadczyli, czego ja nie jestem w stanie wynagrodzić. Proszę Cię w imię Twej miłości, którą żywisz dla wszystkich chorych i cierpiących, wstawiaj się za mną u Ojca, którego razem z Synem i Duchem Świętym chwalisz i wysławiasz przez całe wieki. Amen.”

Odkryj inne modlitwy przez które możesz prosić Boga o zdrowie

O jakie łaski możemy prosić w naszych modlitwach do świętego Antoniego?

Można prosić o wstawiennictwo i pomoc świętego od cudów w każdej próbie, którą przechodzimy. Ten franciszkański święty jest jednak szczególnie wzywany w niektórych prośbach:

Z Hozaną, módl się do świętych, by wyprosić łaski

Odkryj innych świętych, przez których wstawiennictwo Bóg obdarzy Cię łaskami, takich jak święta Rita, od spraw beznadziejnych, lub święta Tereska z Lisieux