You are here:
13 wtorków ze świętym Antonim z Padwy

13 wtorków ze świętym Antonim z Padwy

Ten święty franciszkanin z XIII wieku znany jest ze swoich cudów i łatwości pozyskiwania łask. Istnieje wiele modlitw do świętego Antoniego z Padwy, ale jedną, która jest szczególnie skuteczna, jest wspominanie go przez trzynaście wtorków.

Modlitwa trzynastu wtorków świętego Antoniego z Padwy

Modlitwa codzienna

Ojcze Niebieski, błagamy o Twoją opiekę i pomoc przez zasługi świętego Antoniego, Doktora Kościoła. Chcemy go czcić przez rozważanie jego cnót i naśladowanie przykładu jego życia. Wysłuchaj nasze prośby w imię Chrystusa, naszego Pana. Amen.

Dzień 1. Chwalebny święty Antoni, Ty zostawiłeś swoją rodzinę  i wygody domu, aby prowadzić życie w zakonie. Prosimy, wyjednaj nam tę łaskę, abyśmy, naśladując Chrystusa, umieli porzucić dobra tego świata. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dzień 2. Chwalebny święty Antoni, twoje pragnienie szerzenia wiary sprawiło, że stałeś się franciszkańskim misjonarzem. Dopomóż nam łaskawie docenić dar wiary, abyśmy mogli być zawsze przykładem dla innych w naśladowaniu Chrystusa. Błagamy o tę łaskę przez Chrystusa, który jest Panem na wieki wieków. Amen.

Dzień 3. Chwalebny święty Antoni, twoja znajomość słowa Bożego uczyniła Cię wspaniałym kaznodzieją. Pobudzeni twoim przykładem chcemy gorliwie pogłębiać znajomość Pisma świętego, aby coraz lepiej poznawać Chrystusa  i iść za Nim z wielką miłością. Amen.

Dzień 4. Chwalebny święty Antoni, twój język nigdy nie ustawał w głoszeniu wielkości Boga. Pomagaj nam zawsze naśladować twoje cnoty i strzeż nas od słów gniewnych, złych i nielitościwych. Przez Chrystusa, naszego Pana, uproś nam tę łaskę. Amen.

Dzień 5. Chwalebny święty Antoni, twoja miłość do Chrystusa była tak wielka, że zasłużyłeś trzymać Dziecię Jezus w swych ramionach. Niech pamięć o tym pobudza nas do przyjmowania Pana w Eucharystii z największą gorliwością i czcią. Błagamy cię o to w Jego Imię. Amen.

Dzień 6. Chwalebny święty Antoni, tak wielka była twoja wiara i pokora, że radowałeś się, gdy cię spotykały upokorzenia. Niech twoje modlitwy dodają nam sił, abyśmy kroczyli za tobą w posłuszeństwie i prostocie serca, naśladując Chrystusa, przez którego prosimy o tę łaskę. Amen.

Dzień 7. Chwalebny święty Antoni, dzięki głoszonym przez ciebie kazaniom i cudom wielu ludzi powróciło do Chrystusa. Dopomóż nam, prosimy, abyśmy nigdy nie byli zgorszeniem dla innych, lecz byśmy wszystkim pomagali odnaleźć Chrystusa. W Jego Imię prosimy cię o pomoc. Amen.

Dzień 8. Chwalebny święty Antoni, choroba nie pozwoliła ci apostołować w obcych krajach. Pomóż nam odnaleźć Boga, gdy w naszym życiu wszystko wydaje się załamywać i zdążać w nieoczekiwanym kierunku. Prosimy o to przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

Dzień 9. Chwalebny święty Antoni, mamy tak wiele przykładów twego wstawiennictwa w sprawach wielkich i małych. Spraw, abyśmy dzięki twoim modlitwom nigdy nie ustawali w czynieniu dobra i pomagali wszystkim proszącym. W Imię Chrystusa prosimy cię o to. Amen.

Dzień 10. Chwalebny święty Antoni, ty nigdy nie zniechęcałeś  się, gdy ludzie odmawiali przyjęcia głoszonego przez ciebie słowa Bożego. Łaskawie bądź zawsze z nami, gdy naśladujemy Chrystusa mimo szyderstw i złych przykładów  wokół nas.  Prosimy cię,  pomagaj nam w Imię Chrystusa. Amen.

Dzień 11. Chwalebny święty Antoni, ty z woli Boga uzdrowiłeś wielu. Ufając twemu możnemu wstawiennictwu prosimy cię o modlitwę za wszystkich cierpiących na ciele, umyśle i duszy. Niech Chrystus, Boski Uzdrowiciel, wysłucha nasze prośby dzięki twemu pośrednictwu. Amen.

Dzień 12. Chwalebny święty Antoni, jakże głęboka była twoja świadomość rzeczywistej obecności Pana w Eucharystii. Dopomóż nam  zrozumieć  obecność  Boga nie tylko w przyrodzie i w drugim człowieku, ale szczególnie umocnić naszą świadomość obecności Chrystusa w Eucharystii. Amen.

Dzień 13. Chwalebny święty Antoni, ty w krótkim czasie stałeś się doskonałym i umarłeś młodo. Pomóż nam swoją modlitwą wzrastać w łasce i doznawać twojej opieki aż do dnia, gdy Bóg zawezwie nas do Siebie. W Imię Jezusa wyjednaj nam łaskę zbawienia wiecznego. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia

Miłosierny Boże, wszechmocny i litościwy, wysłuchaj nasze modlitwy. Za wstawiennictwem Maryi Dziewicy, świętego Antoniego i wszystkich świętych uwolnij nas od wszystkich naszych grzechów i od chorób ciała, umysłu i duszy. Błagamy Cię o te łaski przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dlaczego i jak modlić się przez trzynaście wtorków?

Święty Antoni zmarł 13 czerwca 1231 roku i został pochowany cztery dni później, we wtorek, w Padwie w Portugalii. W ten sposób wierni przyjęli zwyczaj modlenia się do niego i odwiedzania jego grobu we wtorki. Ten trzynastotygodniowy okres można skrócić do dziewięciu tygodni. W przypadku pilnych potrzeb istnieje również nowenna (dziewięciodniowa modlitwa) oraz trzynastodniowa modlitwa poświęcona świętemu.

Najlepiej, aby modlitwa do świętego Antoniego w każdy wtorek była poprzedzona sakramentami pojednania (spowiedź) i Eucharystii (komunia). On, który tak wielu ludzi wyspowiadał w swoim życiu, jest szczególnie uważny na skruszone serca, które są szeroko otwarte na Bożą miłość i miłosierdzie.

Inne modlitwy do świętego Antoniego z Padwy

Przedstawiany w kościołach na całym świecie, przywykliśmy widzieć go trzymającego w ramionach Dzieciątko Jezus. To z taką czułością przyjmuje nasze prośby i przedstawia je Panu. Możemy więc z ufnością powierzyć Mu nasze potrzeby, nasze braki i nasze nadzieje. Wszystkie te modlitwy są dla niego szczególnie miłe, i mogą być odmawiane przez trzynaście dni (trzynaście tygodni), czy też przez trzynaście wtorków:

Modlitwa do świętego Antoniego z Padwy z Hozaną

Dołącz do nas na Hozanie i módl się do świętego Antoniego z Padwy wraz ze wspólnotą mu poświęconą.