You are here:
Modlitwa do świętego Antoniego o miłość

Modlitwa do świętego Antoniego o miłość

Spotkanie upragnionej osoby, zgodnie z Bożą wolą i przygotowanie naszych serc do wspólnego życia jest czasem bardzo trudne. Modlitwa do świętego Antoniego z Padwy, opiekuna zakochanych, oznacza złożenie naszego pragnienia miłości w ręce świętego od cudów. Niezależnie od tego, czy jesteśmy samotni i szukamy męża lub żony, zaręczeni, czy też jesteśmy małżeństwem w trudnej sytuacji, prośmy świętego Antoniego, aby prowadził nas drogami miłości małżeńskiej.

Modlitwa do świętego Antoniego z Padwy opiekuna zakochanych

Modlitwa do świętego Antoniego o znalezienie męża lub żony

“Święty Antoni, wiem, że małżeństwo jest powołaniem pobłogosławionym przez Boga. Jest to sakrament miłości, porównywalny z miłością, jaką Chrystus darzy Kościół. Czuję się powołany do małżeństwa: proszę Cię, Święty Antoni, abyś pomógł mi znaleźć dobrego(-ą), życzliwego(-ą), poważnego(-ą) i szczerego(-ą) towarzysza (towarzyszkę), który(-a) będzie miał(a) takie same uczucia, jakie ja sam(a) będę czuł(a) do niej(-ego). Obyśmy wzajemnie się uzupełniali i tworzyli związek błogosławiony przez Boga, abyśmy razem, zjednoczeni, mogli pokonać wszelkie problemy rodzinne. Zachowaj naszą miłość żywą, aby nigdy nie zabrakło nam zrozumienia i rodzinnej harmonii. Święty Antoni, pobłogosław mnie i moją(-ego) przyszłą(-ego) żonę (męża); poprowadź nas do ołtarza i zachowaj nas w jedności do końca życia. Święty Antoni, módl się za nami.”

Modlitwa do świętego Antoniego za narzeczonych

“Święty Antoni, mój wielki Przyjacielu, jesteś obrońcą  narzeczonych, spójrz na mnie, na moje życie, na me pragnienia i wstaw się za mną. Broń mnie przed niebezpieczeństwami, oddalaj ode mnie porażki, rozczarowania, załamania. Spraw bym był(a) realistą(-ką), ufny(-a), godny(-a) i wesoły(-a). Spraw, bym znalazł(-a) narzeczoną(-ego), którą(-ego) polubię, która(-y) będzie pracowita(-y), uczciwa(-y) i odpowiedzialna(-y). Spraw, bym potrafił(a) wkraczać w przyszłość i sprostać życiu we dwoje z nastawieniem człowieka, który otrzymał od Boga święte powołanie i obowiązek życia w społeczeństwie. Spraw, by moja relacja była szczęśliwa, a moja miłość – bezgraniczna. Niech wszyscy zakochani szukają wzajemnego porozumienia, wspólnoty życia i wzrostu w wierze. Niech się tak stanie! Amen.”

Inne modlitwy do świętego Antoniego o umocnienie małżeństwa

Gdy znajdziemy miłość, należy ją pielęgnować i dbać o nią, aby mogła rosnąć i kwitnąć. Próby i wyzwania czekają na każdą parę w ciągu całego życia. Nie możemy stawiać im czoła sami i potrzebujemy pomocy Pana, który nas umacnia, prowadzi i chroni. Święty Antoni, który spędził wiele czasu na spowiedzi i słuchaniu, usłyszy wszystkie nasze prośby i trudności, i złoży je u stóp Jezusa.

Zawierzcie swój związek Bogu z Hozaną!

Jeśli cierpicie z powodu samotności, możecie prosić o wstawiennictwo świętej Anny, naszej babci w niebie. Możecie również zwrócić się do innych świętych w przypadku kryzysu związku. Na Hozanie znajdziecie grupy modlitewne, które was poprowadzą.