Modlitwa do świętego Benedykta

Święty Benedykt - którego imię pochodzi z łacińskiego “benedictus” i oznacza “błogosławiony” - jest wielkim świętym. W 1964 r. papież Paweł VI ogłosił go patronem Europy. Święty Benedykt jest ojcem powszechnie znanej Reguły, którą się kieruje większość zakonów i osób konsekrowanych w Europie.

Święty Benedykt pochodził z miasteczka Norcia - po polsku Nursja - a w wieku 15 lat przybył do Rzymu, aby tam się kształcić. Po krótkim czasie zdecydował się na życie jako pustelnik, aby uciec od pokus miasta i poświęcić się jedynie Bogu. Po kilku próbach zakłada pierwszy zakon benedyktyński na Monte Cassino. Oto kilka modlitw do świętego Benedykta.

Trzy modlitwy do świętego Benedykta

Modlitwa o umocnienie

Boże, Ty przez nauczanie Świętego Benedykta zgromadziłeś w swoim Kościele wiele narodów, spraw przez jego zasługi, abyśmy z radosnym sercem biegnąc drogą Twoich przykazań, trwali w prawdziwej wierze i głębokim pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Modlitwa o wstawiennictwo w przeciwnościach

Najłaskawszy Ojcze Benedykcie, Nauczycielu i Przewodniku mnichów, nadziejo i pomocy wszystkich, którzy całym sercem zwracają się do Ciebie, polecam się pokornie Twojej opiece. Przez zasługi Twojego świętego życia strzeż mnie od wszystkiego, co zagraża mojej duszy i uproś mi łaskę szczerej pokuty, abym ze skruchą opłakiwał moje grzechy, którymi tak często zasmucałem mojego Pana, Jezusa Chrystusa, godnego wszelkiej miłości. Daj, abym mógł godnie czcić i chwalić Ciebie, sługę Boga, wzbogaconego łaskami i darami Ducha Świętego. Proszę, wstawiaj się za mną u Boga, aby mi darował moje winy, zachował mnie w dobrym i nie dopuścił, bym się od Niego oddalił, a po śmierci raczył mnie przyjąć do grona swoich wybranych w niebie, abym wraz z Tobą i wszystkimi świętymi mógł się Nim radować przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa świętej Gertrudy do świętego Benedykta

Pozdrawiam Ciebie, wielki Święty Benedykcie, w Sercu Jezusa.

Cieszę się Twoją chwałą i dzięki składam naszemu Panu za wszelkie łaski, których ci udzielił.

Chwalę i wysławiam naszego Pana.

Przepełniona radością i chwałą ofiaruję się pełnemu pokoju Sercu Jezusa.

zechciej, o ukochany ojcze Benedykcie, wstawić się za mną, abym się stała według Słowa Bożego. Amen.

Modlitwa za rodziny do świętego Benedykta i świętej Scholastyki

O święty Benedykcie i święta Scholastyko,

Byliście bratem i siostrą i oboje osiągnęliście świętość.

Pamiętając o waszej braterskiej przyjaźni,

Proszę o pomoc dla naszych rodzin,

Aby były zjednoczone jak wy w tej samej wierze i miłości Boga, i stały się domami świętości.

Przez zasługi swojego życia całkowicie poświęconego Chrystusowi,

uzyskajcie możliwość podążania drogą Ewangelii w wierności Kościołowi,

I wspólne szukanie Boga, poprzez praktyki religijne i wspólną modlitwę.

Niech nasze rodziny, za Waszym przykładem, dużo się modlą,

Aby wzrastać w jedności i miłości.

Pomóżcie nam żyć we wzajemnym szacunku i poszanowaniu,

Dostrzegając Chrystusa Jezusa w każdym z naszych bliskich.

Sprawcie, abyśmy byli bardziej hojni w przebaczaniu, bardziej uważni w słuchaniu, bardziej otwarci w przyjmowaniu.

Obyśmy przez dobroczynność zachowali pokój.

Wy, których serce było tak współczujące,

Pocieszajcie rodziny w trudnościach,

Te, które są dotknięte bezrobociem, chorobą, czy utratą bliskich.

Pomagajcie rozdzielonym małżonkom, niekochanym dzieciom, zaniedbanym rodzicom.

Chrońcie młodych, utrwalajcie powołania.

Dbajcie o bezpieczeństwo naszych domów i błagajcie o pokój dla wszystkich rodzin na świecie.

Bądźcie z nami w godzinie naszej śmierci, z Jezusem, Maryją i Józefem,

I uzyskajcie dla nas otwartość na Boże miłosierdzie,

Aby dał nam łaskę wspólnego spotkania się w mieszkaniu w niebie,

By żyć wiecznie w szczęściu z Nim, naszym najdobrzejszym Ojcem,

I Jego Synem, Jezusem Chrystusem, naszym Bratem,

I ich Duchem Miłości. Amen.

Odkryjcie inne modlitwy za rodzinypiękną modlitwę do świętego Benedykta o ochronę dziecka.

Dlaczego modlimy się do świętego Benedykta?

Benedykt uciekł od wszystkiego, co oddalało go od Boga i przez całe życie starał się "niczego nie przedkładać nad miłość Chrystusa", dlatego jego wstawiennictwo ma wielką moc, gdy modlimy się o przeciwdziałanie wszystkim przeszkodom, które stają na naszej drodze wiary. Możemy go wzywać w modlitwach o ochronę, o pozbycie się tego, co negatywne, o ochronę przed atakami złego. Można się do niego modlić poprzez różaniec lub nowennę, zwłaszcza po to, by zbliżyć się do Boga. Jako patron Europy jest też wzywany, by chronić Europę i wyjednywać dla niej tysiące łask u Boga.

Modlić się do świętego Benedykta na Hozanie

Dołącz do grup modlitewnych na Hozanie i poznaj świętego Benedykta, i modlitwy do niego o różne łaski.

Odkryj też innych świętych Bożych i módl się z nimi każdego dnia.

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt