You are here:
Modlitwa przybliżająca do Boga przez wstawiennictwo św. Benedykta

Modlitwa przybliżająca do Boga przez wstawiennictwo św. Benedykta

Po dorastaniu w szlacheckiej rodzinie w Nursji, święty Benedykt w wieku 15 lat udał się do Rzymu, aby zdobyć wykształcenie w dziedzinie prawa i literatury, które było mu przeznaczone. Z wielkim niezadowoleniem odkrył życie młodych ludzi w jego wieku. Zupełnie nie pasowało to do tego, do czego aspirował. Szukał świętego życia i bał się, pozostając w Rzymie, że ulegnie pokusom świata. To, czego pragnął, ponad wszystko, to miłość do Jezusa. Dlatego postanowił wycofać się na pustynię, aby zbliżyć się do Boga. Dużo później, w napisanej przez siebie Regule, która do dziś reguluje życie benedyktyńskich mnichów i mniszek, święty Benedykt nakazywał, zgodnie z pierwszym przykazaniem danym nam przez Jezusa w Ewangelii, "nade wszystko miłować Pana Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił". Moc jego relacji z Bogiem opromieniała całe życie świętego Benedykta. To naturalne, że chrześcijanie lubią dziś modlić się do świętego Benedykta, aby pomógł im kochać Boga całą duszą.

Modlitwa do świętego Benedykta, aby zbliżyć się do Boga 

Krótka modlitwa, aby zwiększyć miłość do Boga

“Boże, Ty przez nauczanie świętego Benedykta zgromadziłeś w swoim Kościele wiele narodów, spraw przez jego zasługi, abyśmy z radosnym sercem biegnąc drogą Twoich przykazań, trwali w prawdziwej wierze i głębokim pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen”

Modlitwa do świętego Benedykta, patrona Europy

Hymn

Gdy nadszedł koniec dawnego porządku

i nowa ziemia rodziła się w bólu,

stanąłeś, Ojcze, na czasów granicy,

by chronić dobro.

Posłuszny mocy Bożego wezwania

i do proroków podobny natchnieniem,

poszedłeś drogą pokory i ładu

Pańskiego Prawa.

Dla wielu ludzi spragnionych pokoju

przez własne życie przykładem się stałeś

szukania Boga i Jego miłości

we wszystkich braciach.

I dzisiaj także przychodzi nieznane,

a świat jest pełen zamętu i kłamstwa;

za twą przyczyną niech Pan nam ukaże

właściwą ścieżkę.

Najświętszej Trójcy niech będzie podzięka

za Benedykta i jego naukę;

niech Europa swą jedność odnajdzie

przez wiarę w Boga. Amen.

 

Ant. Twoje słowo stało się dla mnie rozkoszą i radością mojego serca.

Psalm 1

Szczęśliwy człowiek,

który nie idzie za radą występnych,

Nie wchodzi na drogę grzeszników 

i nie zasiada w gronie szyderców,

Lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie

i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

On jest jak drzewo

zasadzone nad płynącą wodą,

które wydaje owoc w swoim czasie.

Liście jego nie więdną,

a wszystko, co czyni jest udane.

Co innego grzesznicy:

są jak plewa, którą wiatr rozmiata.

Przeto nie ostoją się na sądzie występni

ani grzesznicy

w zgromadzeniu sprawiedliwych.

Albowiem znana jest Panu

droga sprawiedliwych,

a droga występnych zaginie.

Chwała Ojcu i Synowi,

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze,

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Twoje słowo stało się dla mnie rozkoszą i radością mojego serca.

 

Boże, Ty przez nauczanie świętego 

Benedykta zgromadziłeś w swoim Kościele 

wiele narodów, spraw przez jego zasługi, 

abyśmy z radosnym sercem biegnąc drogą 

Twoich przykazań, trwali w prawdziwej 

wierze i głębokim pokoju. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do swiętego Benedykta o przyciągnięcie dusz do Boga

Święty Benedykcie,

Oddałeś się całkowicie Bogu, żyjąc tylko dla Niego.

Swoim przykładem, świadectwem wiary, ufności, miłości Boga i bliźniego pociągnąłeś wiele młodych i hojnych dusz, ożywionych wielkim ideałem życia dla Pana, w modlitwie, umartwieniu, pracy, dla chwały Bożej i zbawienia dusz.

Przez świętość swojej duszy i całkowitą uległość Duchowi Miłości, w bezpośredni sposób przeciwstawiłeś się szatanowi, księciu ciemności, aby wyrwać mu dusze, które chciał stracić na wieczność. Święty Benedykcie, wstaw się u Boga, aby powołał i przyciągnął do siebie wiele czystych, szlachetnych dusz, by żyły tak jak Ty.

Święty Benedykcie, módl się za nami, gdy zły próbuje odwrócić nas od drogi, która prowadzi do Boga, drogi Dobra, Miłości, wiecznego zbawienia.

Chroń nas od wszystkich sideł złego, pomagaj nam w pokusach, ratuj nas z sideł złego.

Święty Benedykcie, nasz obrońco przed Lucyferem i wszystkimi jego sługami, módl się za nami, chroń nas. Amen!

Zbliżyć się do Boga z Hozaną

Czy czujesz potrzebę umocnienia swojej wiary? By poczuć się bliżej Jezusa? Przyjdź i dołącz do jednej z naszych grup modlitewnych na Hozanie.