You are here:
Medalik św. Benedykta - egzorcyzm

Medalik św. Benedykta - egzorcyzm

Jako patriarcha mnichów i mniszek benedyktyńskich, święty Benedykt z Nursji ma szczególną aurę. Chrześcijanie mają możliwość modlić się do świętego Benedykta, aby chronił ich przed złym. Sam walcząc ze złymi wpływami szatana, święty Benedykt znany jest jako patron egzorcystów. Poświęcony jest mu nawet sakramentalemedalik świętego Benedykta, uznany przez Kościół katolicki za posiadający moc uwalniania ludzi od wpływu diabła. Na medaliku tym Święty Benedykt przedstawiony jest trzymając w jednej ręce krzyż, a w drugiej księgę swojej Reguły. Poznaj modlitwę egzorcyzmową, która jest związana z tym medalikiem.

Modlitwy egzorcyzmowe do świętego Benedykta

Litania do świętego Benedykta

“Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Maryjo, Zwierciadło zakonnej doskonałości, módl się za nami.

Święty Ojcze Benedykcie, módl się za nami.

Święty Benedykcie, miłośniku krzyża, módl się za nami.

Święty Benedykcie, wierny naśladowco Jezusa Chrystusa, módl się za nami.

Święty Benedykcie, niezwykły w umartwianiu i surowości życia, módl się za nami.

Święty Benedykcie, miłośniku ubóstwa, czystości, posłuszeństwa, pobożności i wszelkich cnót, módl się za nami.

Święty Benedykcie, serafinie pałający miłością Boga i bliźniego, módl się za nami.

Święty Benedykcie, wzgardzicielu świata, módl się za nami.

Święty Benedykcie, ojcze nieprzeliczonych synów i córek duchowych, módl się za nami.

Święty Benedykcie, mistrzu wszelkiej doskonałości, módl się za nami.

Święty Benedykcie, ozdobo Kościoła Bożego, módl się za nami.

Święty Benedykcie, wdzięczny przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.

Święty Benedykcie, zwierciadło bogomyślności, módl się za nami.

Święty Benedykcie, obrońco do ciebie się uciekających, módl się za nami.

Święty Benedykcie, patronie przeciw pożarom, piorunom, gradobiciu, nieurodzajom i głodowi, módl się za nami.

Święty Benedykcie, pocieszycielu smutnych i strapionych, módl się za nami.

Święty Benedykcie, patronie we wszelkiej potrzebie, módl się za nami.

Święty Benedykcie, uzdrawiający chorych znakiem Krzyża świętego, módl się za nami.

Święty Benedykcie, wspomożycielu konających, módl się za nami.

Święty Benedykcie, patronie dobrej śmierci, módl się za nami.

Święty Benedykcie, możny cudotwórco, módl się za nami.

Święty Benedykcie, aniele obyczajów i życia, módl się za nami.

Święty Benedykcie, następco patriarchów, módl się za nami.

Święty Benedykcie, podobny męczennikom, módl się za nami.

Święty Benedykcie, patriarcho mnichów, módl się za nami.

Święty Benedykcie, wzorze przełożonych, módl się za nami.

Święty Benedykcie, chwało wyznawców, módl się za nami.

Święty Benedykcie, naśladowco Apostołów, módl się za nami.

Święty Benedykcie, wielką chwałą ukoronowany, módl się za nami.

Święty Benedykcie, patronie Europy, módl się za nami.

 

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami, Święty Ojcze Benedykcie,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: 

Wszechmogący, wieczny Boże, który nas przykładem świętego Benedykta do umiłowania doskonałości zachęcasz, oczyść serca nasze i napełnij łaską Twoją, ażebyśmy przez nią z Tobą złączeni wytrwali w dobrych postanowieniach naszych i służyli Ci wiernie do śmierci, a przez to osiągnęli szczęśliwość wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”

Modlitwa z krzyża świętego Benedykta

Krzyż świętego Ojca Benedykta.

Światłem niech będzie mi Krzyż Święty,

a nigdy wodzem smok przeklęty.

Idź precz, szatanie, duchu złości,

nigdy mnie nie kuś do marności.

Złe to, co proponujesz mi.

Sam swoją truciznę pij!” 

Modlitwa do świętego Benedykta o oddalenie złych duchów 

W imię Boga Wszechmogącego i za wstawiennictwem świętego Benedykta,

Niech złe duchy odejdą ode mnie i od drogich mi osób,

I niech te dobre służą jako bastion przeciwko nim!

Złe duchy, które inspirują ludzi złymi myślami;

Wy, duchy zwodnicze i kłamliwe, które ich zwodzą;

Drwiące duchy, które grają na ich łatwowierności,

Odrzucam was z całej siły mojej duszy i zamykam uszy na wasze sugestie

I wzywam miłosierdzia Bożego.

Duchy Dobre, które raczycie nas wspomagać,

Dajcie nam siłę do opierania się wpływom złych duchów,

I światło, by nie dać się zwieść ich sztuczkom.

Zachowajcie nas od pychy i domniemania;

Oddalcie od naszych serc zazdrość, nienawiść, złośliwość i wszelkie uczucia przeciwne miłości, które są tak wieloma drzwiami otwartymi dla Ducha Złego. Amen.” 

Modlitwy ochronne na Hozanie

Przyjdź i dołącz do naszych grup modlitewnych na Hozanie. Możesz modlić się, aby oddać się pod Bożą opiekę, lub prosić o ochronę świętego Michała. Wybierz swoją wspólnotę na Hozanie!

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt