You are here:
Modlitwa do św. Benedykta o ochronę dziecka

Modlitwa do św. Benedykta o ochronę dziecka

Opiekun osób opętanychpatron egzorcystów, święty Benedykt jest często przyzywany w modlitwach o ochronęModlitwa do świętego Benedykta jest skuteczna w obronie przed złym lub wszelkimi nieszczęściami. Uznawany za ojca przez mnichów i mniszki zakonu benedyktynów, który założył ok. 540 r., jest więc czymś naturalnym zwracać się do patriarchy z prośbą o jego interwencję w sprawie ochrony dzieci.

Modlitwa do świętego Benedykta o ochronę dziecka

O Boże, który jesteś opiekunem tych, którzy w Tobie pokładają nadzieję, i bez którego nie ma w człowieku ani siły, ani świętości, spraw, abym coraz bardziej doświadczał owoców Twego miłosierdzia, abym, mając Cię zawsze za przewodnika i prowadzącego, był chroniony od wszelkiego nieszczęścia.

O Boże, któryś przygotował dobra niebieskie i niewidzialne dla tych, którzy Cię kochają, wlej swoją miłość w moje serce, abym kochając Cię we wszystkim, doszedł kiedyś do tego szczęścia, które nam obiecałeś i które przewyższa wszystkie nasze pragnienia.

Wierzę w Ciebie, o Wszechmogący i Wieczny Ojcze, wierzę i wyznaję Twoją wszechmoc i nieskończoną dobroć. Jesteś pełen współczucia i czułości dla dzieci ludzkich, dlatego prorok wołał: "Długo czekałem na Pana z ufnością, a On mnie wysłuchał.

Dlatego, Panie, w wielkiej ufności zwracam się do Ciebie i przez jednego z Twoich największych świętych, świętego Benedykta, patriarchę mnichów, przychodzę błagać Cię, abyś udzielił swojej potężnej ochrony (wymień imię dziecka), aby w jego ciele i umyśle nie spotkała go żadna zła krzywda i żadna negatywna praktyka ze strony kogokolwiek.

Wierzę w Ciebie, błogosławiony święty Benedykcie, potężny i miłosierny, który kochasz ludzi i nawiedzasz ich z miłości i aby ich chronić przez Twój święty krzyż, postrach demonów i tych, którzy popełniają zło.

O święty Benedykcie, Twoje cenne dary pocieszają i umacniają nas, Twoje łaski oczyszczają i chronią nas, Twoje światła oświecają nas. Błogosławiony, o święty Benedykcie, nigdy nie będzie dla mnie możliwe odpłacenie Ci choćby za najmniejszą cząstkę z łaski, o którą proszę dla tego dziecka, ale zmiłuj się nad nim, proszę Cię, bo jest bezbronne w świecie, w którym działają siły zła, pod różnymi postaciami, zachęcane w swoich dziełach przez słabość ludzi.

O święty Benedykcie, zachowaj (imię dziecka) w cieniu Twojego Świętego Krzyża, niech będzie on jego tarczą i obroną.

Święty Benedykcie, obrońco wiary, broń go.

Święty Benedykcie, obrońco dusz, chroń go.

Święty Benedykcie, opiekunie Kościoła Chrystusowego, strzeż go.

Święty Benedykcie, ojcze reguły mnichów Zachodu, obudź jego inteligencję.

O uwielbiona Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, którzy posiadacie tę samą istotę i tę samą wieczność, o jedyny prawdziwy Boże, który mieszkasz w wiecznej i niedostępnej światłości, który stworzyłeś swoją suwerenną mocą rozległy wszechświat i który rządzisz nim z taką mądrością, o Święty, Święty, Święty, który jesteś Bogiem wojsk; o nieskończenie dobry, nieskończenie miłościwy Boże, któremu należy się wszelka chwała i wszelkie uwielbienie, otwórz mi wejście do Twojej sprawiedliwości i do Twojego królestwa.

Ojcze Przedwieczny w swojej nieskończonej dobroci, racz udzielić temu dziecku swojej Boskiej opieki, za wstawiennictwem Twojego sługi świętego Benedykta.

Święty Benedykcie, zmiłuj się nad nami. Święty Benedykcie, módl się za nami. Święty Benedykcie, wysłuchaj nas.

Odmów trzy razy Ojcze Nasz

Modlić się do świętego Benedykta z Hozaną

Istnieje wiele innych modlitw do świętego Benedykta. Dołącz do wspólnot, które modlą się do niego na Hozanie. Chodź i poznaj grupy modlitewne na Hozanie, aby dołączyć do swojej!