You are here:
Nowenna do św. Benedykta

Nowenna do św. Benedykta

Dziś powszechnie modlimy się do świętego Benedykta o ochronę przed złym losem lub o pozbycie się tego, co negatywne. Ale święty Benedykt to przede wszystkim wielki święty, który poświęcił swoje życie na próbę oderwania się od pokus swoich czasów i który robił wszystko, aby zbliżyć się do Boga. Jest on wzorem dla wielu ludzi, którzy pragną czuć się w obecności Boga przez cały czas. Co roku wielu wiernych modli się nowenną do świętego Benedykta, która dotyczy wszystkich aspektów niezbędnych do codziennego przebywania w miłującej obecności Boga. Choć można ją odmawiać o każdej porze roku, nowenna ta jest zwykle odmawiana latem, rozpoczynając od 2. lipca, a kończąc 10. lipca, dzień przed uroczystościa świętego Benedykta. Poznaj nowennę do świętego Benedykta. 

Modlitwa nowenną do świętego Benedykta

Skład nowenny 

Każdego dnia nowennę rozpoczyna znak krzyża, po którym odmawiana jest modlitwa na dany dzień nowenny.

Codziennie kończymy litanią do świętego Benedykta, trzema “Święty Ojcze Benedykcie, módl się za nami” oraz, na podziękowanie Bogu za łaski udzielone świętemu Benedyktowi odmawiamy trzy razy Ojcze naszZdrowaś MaryjoChwała Ojcu.

Modlitwy na każdy dzień nowenny:

Dzień pierwszy

“Święty ojcze Benedykcie, szukający Boga samego, który pogardziłeś światem i jego ponętami, a zechciałeś  służyć Bogu w samotności, oddając się modlitwie i umartwieniu, naucz nas gardzić przemijającymi dobrami i zwrócić serca ku najwyższemu Dobru. Wstaw się za nami do Boga i uproś nam łaskę... której tak bardzo potrzebujemy.”

Dzień drugi 

“Święty ojcze Benedykcie, gorliwy mnichu, który nieustannie starałeś się pamiętać o obecności Bożej, gdy uciekałeś od ludzi i zamieszkiwałeś skalne groty, spraw, prosimy, abyśmy także potrafili odchodzić od spraw światowych i zanurzać się w bożej obecności i łasce. wstaw się za nami do Boga i uproś nam łaskę..., której tak bardzo pragniemy.”

Dzień trzeci

“Święty ojcze Benedykcie, aniele czystości, ty wobec pokusy nieczystości, położyłeś się wśród cierni i pokrzyw, by odeprzeć wszelkie nagabywania złego ducha, spraw prosimy, byśmy byli dalecy od wszelkiego brudu duchowego i moralnego. Niech twoje wstawiennictwo będzie nam tarczą przeciw wszystkim zakusom szatana, którego chcemy odeprzeć w twoje przemożne imię. wstaw się także za nami do Boga i uproś nam łaskę...której tak bardzo potrzebujemy.”

Dzień czwarty

“Święty ojcze Benedykcie, możny cudotwórco i miłosierny opiekunie maluczkich i potrzebujących. Jako za twoją przyczyną zmarły chłopiec cudownie został przywrócony do życia, św. Maur suchą nogą chodził po falach wodnych, a nieszczęsnemu Gotowi zatopione ostrze od narzędzia wypłynęło na brzeg wody, i samo połączyło się z rękojeścią, tak błagamy cię pokornie wstaw się za nami do Boga i uproś nam łaskę... na której nam tak bardzo zależy.”

Dzień piąty 

“Święty ojcze Benedykcie, zatroskany o dobro i zbawienie innych, ty chciałeś, aby wszystkim ludziom okazywano miłość, życzliwość i szacunek, przyczyń się, prosimy, by społeczność ludzka zrozumiała i szanowała prawa człowieka, szczególnie prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wstaw się też za nami do Boga i uproś nam łaskę... o którą błagamy.”

Dzień szósty

“Święty ojcze Benedykcie, czcigodny patriarcho, który szerzyłeś wszędzie pokój i sprawiedliwość, spraw, by między ludźmi zapanowały pokój i pojednanie i prowadź ludzkość drogami miłości. Spraw, aby wszystkie narody zgodnie działały dla wspólnego dobra. A nam wyjednaj u Boga tę łaskę... o którą tak usilnie błagamy.”

Dzień siódmy

“Święty ojcze Benedykcie, mądry prawodawco, w dniach zamętu i trwogi umacniałeś się opoką słowa Bożego, daj nam w duchu Ewangelii sprawiedliwie, rozumnie i pobożnie żyć na tym świecie. A jakoś napisał z natchnienia Bożego Regułę życia monastycznego, wyróżniającą się mądrością, umiarem i poszanowaniem człowieka, spraw, aby wszyscy stanowiący prawa odznaczali się tymi przymiotami.  A teraz wstaw się za nami do Boga i uproś nam łaskę...której tak bardzo potrzebujemy.”

Dzień ósmy

“Święty ojcze Benedykcie, który tak szczęśliwie przekroczyłeś próg śmierci, nakarmiony świętym Wiatykiem, błagamy cię, dozwól i nam dobrze przeżyć chwilę odejścia z tego świata. Niech nasze życie będzie dobrym przygotowaniem do wieczności, byśmy mogli spotkać się z tobą przed tronem Ojca Niebieskiego. A teraz wstaw się za nami do Boga i uproś nam łaskę... której tak bardzo potrzebujemy.”

Dzień dziewiąty

“Święty ojcze Benedykcie, patronie Europy, wejrzyj na nasze prośby i spraw, by nasz kontynent, a także cały świat postępował zgodnie z Ewangelią  Chrystusową i respektował Boże przykazania. Wysłuchaj nasze błagania, zanoszone do ciebie, a my z naszej strony obiecujemy, iż przemożne orędownictwo twoje u tronu Bożego będziemy wielbić, aby coraz więcej ludzi garnęło się pod  twoją opiekę i pod jej osłoną szczęśliwie osiągnęło zbawienie wieczne.”

Źródło nowenny: Siostry Benedyktynki z Siedlec

Modlić się nowenną na Hozanie

Na Hozanie znajdziesz wspólnoty modlące się do świętego Benedykta. Za przykładem świętego Benedykta wielu mężczyzn i kobiet poświęciło swoje życie Bogu: można modlić się do niego za osoby konsekrowane. Możesz również dołączyc do wielu innych nowenn i propozycji modlitewnych.

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt