Modlitwa o zdrowie

Kiedy jesteśmy osłabieni z powodu choroby, wiemy, że nasze wybawienie i wsparcie pochodzi z nieba. Jezus przyszedł na ziemię dla nas i dokonał wielu uzdrowień, zarówno ciała jak i duszy. Oto modlitwy, którymi możemy zwracać się do Pana, za wstawiennictwem wielkich świętych, o uzdrowienie dla siebie lub dla bliskiej osoby.

4 modlitwy o uzdrowienie

Modlitwa z prośbą o uzdrowienie dla chorego przyjaciela lub krewnego

“Panie Boże, mój Stwórco! Dziękuję Ci za dar życia, którym obdarzyłeś mnie i moich najbliższych, dziękuję Ci za życie wszystkich, których tak bardzo kocham. Ty wszystko wiesz, rozumiesz jakim ciężarem jest dla mnie choroba tej bliskiej mi osoby, której problem noszę teraz w sercu. Wiesz, jak trudno jest jej normalnie funkcjonować i cieszyć się z  życia. Jej życie naznaczone jest cierpieniem, zmartwieniami i smutkiem. To tak bardzo mnie rani. 

Proszę, aby Duch Święty obdarzył  mojego chorego bliskiego rozumem i męstwem, by godnie znosił wszelkie cierpienia i niedogodności. Niechaj nie traci nadziei na wyzdrowienie, niech uświęca się w dźwiganiu swego krzyża. Duchu Święty, przyjdź, napełń mnie mądrością, bym jak najlepiej potrafił towarzyszyć i wspierać mojego bliskiego w tym ciężkim doświadczeniu. Daj, bym potrafił świadczyć i upewniać go o miłości i wielkim miłosierdziu naszego Stwórcy.

Panie Boże, jeśli jest to zgodne z Twoją wolą, proszę, uwolnij od  choroby bliską mi osobę. Tak bardzo chciałbym mu pomóc, ale po ludzku czasem brakuje mu sił.   Wybacz, że nie zawsze byłem wdzięczny za wielki dar zdrowia i życia, wybacz, że nie zawsze byłem miłosierny. W intencji mojego chorego bliskiego, wybaczam dziś wszystkim, którzy mnie skrzywdzili, błogosławię im. W intencji jego uzdrowienia, ofiaruję wszystkie wyrządzone mi kiedyś krzywdy, wszystkie łzy i smutek, jakiego doświadczyłem.

 Ufam w Twoją łaskę, moc i opiekę nad nami wszystkimi. Wiem, że uzdrowisz bliską mi osobę, jeśli nie będzie to przeszkodą dla jej życia wiecznego. Wiem, że przygotowałeś dla nas wszystkich swój plan - czasami go nie rozumiem, ale bardzo pragnę codziennie utwierdzać się w poczuciu, że jesteś przy moim chorym bliskim, widzisz jego ból i nie pozwolisz go skrzywdzić.  Wierzę, że Ty jesteś najlepszym lekarzem. Błagam, Przez wzgląd na cierpienia naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez łzy jego Najświętszej Matki, uwolnij tę osobę od bólu, uzdrów wszystkie chore tkanki jego ciała ,wszystkie chore komórki i narządy. 

Panie Jezu, Ty uzdrawiałeś trędowatych i wskrzesiłeś Łazarza, proszę ulżyj mojemu bliskiemu w bólu, zmiłuj się nad również nad nim. Daj, by jego odzyskane zdrowie mogło przysłużyć się Twojej chwale i by mógł dalej służyć Tobie i bliźnim w zdrowiu duszy i ciała. Amen”

Modlitwa do świętego Archanioła Rafała, “Boskiego lekarstwa”

“Dobry święty Rafale, wzywam Cię jako patrona tych, których nękają choroby lub cierpienia cielesne. Ty przygotowałeś lekarstwo, które przywróciło wzrok Tobiaszowi. Twoje imię oznacza „Bóg uzdrawia”.

Proszę Cię o pomoc w mojej potrzebie … (wymienić ją). Jeśli taka jest wola Boża, ulecz mnie z choroby albo przynajmniej daj mi męstwo potrzebne do cierpliwego jej znoszenia jako zadośćuczynienia za moje grzechy i dla zbawienia mojej duszy. Naucz mnie łączyć swoje cierpienia z cierpieniami Jezusa i Maryi i szukać łaski Bożej w Komunii Świętej i w modlitwie. Pragnę naśladować Twoją gorliwość w wypełnianiu woli Bożej we wszystkim. Tak jak młody Tobiasz wybieram sobie Ciebie za towarzysza podróży przez życie. Pragnę słuchać Twoich natchnień. Powierzam się Twej opiece, abym mógł w łasce Bożej dotrzeć do kresu ziemskiej podróży.

Święty Rafale, stary Tobiasz powiedział, że jesteś „pomocą łaski Bożej”. Bądź moją pomocą i wyproś mi Bożą łaskę i to, co polecam Twemu potężnemu wstawiennictwu. Boski lekarzu, ulecz mnie, jak uleczyłeś niegdyś Tobiasza. Święty Rafale, którego nazywają „Boskim lekarstwem” i „Aniołem zdrowia”, módl się za mną. Amen.”

Cudowna modlitwa za wstawiennictwem świętego Peregryna

“O święty Peregrynie, Ty, którego zwano „potężnym” i „cudownym pracownikiem” z powodu licznych cudów, które otrzymywałeś od Boga dla tych, którzy uciekali się do Ciebie. Przez tak wiele lat znosiłeś na swym własnym ciele chorobę rakową, która niszczy samą istotę naszego jestestwa, i który uciekłeś się do Źródła wszelkiej łaski, gdy człowiek był już bezsilny. Zostałeś wyróżniony wizją Chrystusa, który zszedł z Krzyża by Cię uzdrowić. Proś Boga i Matkę Boską o uzdrowienie dla tych chorych, których powierzamy Tobie. Wsparci w ten sposób przez Twe potężne wstawiennictwo będziemy śpiewać Bogu, teraz i na wieki, pieśń wdzięczności za Jego wielką dobroć i miłosierdzie.”

Modlimy się do świętego Peregryna między innymi za osoby chore na raka.

Modlitwa do świętej Rity wypraszającą łaskę uzdrowienia

“Boże Ty jesteś Dawcą Życia, w Tobie „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”. Do Ciebie przychodzę dzisiaj, Ciebie Panie błagam o łaskę zdrowia. Proszę o to, świadom(a) mojej niedogodności i grzeszności. Twojej woli poddaję się całkowicie. Twoją wolę przyjmuję, bo Ty Boże najlepiej wiesz, co dla nas jest najlepsze. Twoim dzieckiem jestem Panie i dlatego Ciebie Najlepszy Ojcze ośmielam się prosić. Czynię to przez wstawiennictwo św. Rity- Patronki spraw po ludzku beznadziejnych. Św. Rito, ufam, że to Bóg sam chce, abyś przez swą obecność w kościele Matki Bożej Niepokalanej była dla nas wsparciem, opiekunką i obroną. Ciebie błagam o wstawiennictwo przed Bożym tronem.  Proś wraz ze mną św. Rito, aby Bóg pozwolił żyć na większą chwałę Boga i pożytek bliźnich. Matko Niepokalana, módl się za nami! Święta Rito módl się za nami! Amen.”

Odkryj wiele innych modlitw do świętej Rity, patronki spraw beznadziejnych.

Inne modlitwy o zdrowie i uzdrowienie chorych

Matka Boska z Lourdes znana jest z cudów uzdrowienia. Ona potrafi wysłuchać naszych cierpień i złożyć je u stóp swojego Syna. Jednym ze sposobów modlenia się do niej jest nowenna (dziewięciodniowa modlitwa).

Wielu cudotwórczych świętych jest znanych z tego, że są skutecznymi orędownikami i mogą dokonywać cudów uzdrowienia. Oto kilka modlitw, które można odmówić za chorych:

Istnieje wiele innych modlitw za chorych, w tym psalmy, które mogą towarzyszyć procesowi leczenia.

Istnieją również modlitwy uwolnienia i modlitwy o uwolnienie, w których prosi się o uzdrowienie duszy (np. psalmy wybawienia, modlitwa do świętego Michała Archanioła).

Możemy też modlić się za chorych we wspólnocie na mszy świętej podczas modlitwy wiernych.

Wreszcie, chronicznie lub okazjonalnie, wszyscy czasem cierpimy na stres, możemy również walczyć z obawami za pomocą modlitw.

Jak odmawiać modlitwę o uzdrowienie?

Modlitwa o uzdrowienie musi odbywać się z wiarą, nadzieją i całkowitym oddaniem się woli Boga.

"On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany." (Psalm 147,3)

Módlmy się całą duszą i jeśli to możliwe, módlmy się w grupach, aby zjednoczyć nasze modlitwy za chorego. Aby towarzyszyć i wesprzeć chorego, nie zapominajmy o możliwości poproszenia kapłana o udzielenie mu sakramentu chorych lub namaszczenia chorych.

Z Hozaną módlmy się wspólnie za chorych

Dołącz do wspólnot modlitewnych i wspólnie módlmy się do Pana za wszystkich chorych.

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt