Modlitwa do św. Ekspedyta o szybką pomoc

W zmartwieniu, gdy brakuje nam czasu i mamy wrażenie, że nic już nie ocali tej sytuacji, zawierzenie się Bogu w modlitwie jest kapitalne. Święty Ekspedyt jest rzymskim męczennikiem, który cieszy się popularnością w wielu krajach i który może nam pomóc. Jego talent do szybkich decyzji w trudnych sytuacjach sprawił, że jest on patronem pilnych spraw. 

Cudowna modlitwa świętego Ekspedyta

Tą modlitwą prosimy o pomoc Chrystusa i o natychmiastowe wsparcie świętego Ekspedyta, a można ją odmawiać - z głębi serca - przez kilka dni. Można odmawiać ją codziennie rano przez dziewięć dni jako nowennę. Jest też specjalna nowenna do świętego Ekspedyta.

“Święty Expedycie, który straciłeś wszystko, który zginąłeś chwalebnie od miecza, módl się za mnie.

Święty Expedycie, patronie dzieci i młodzieży szkolnej, wzorze żołnierzy, opiekunie podróżnych, módl się za mnie.

Święty Expedycie, orędowniku grzeszników, zbawicielu chorych, pośredniku w procesach, módl się za mnie.

Święty Expedycie, pocieszycielu strapionych, pomocniku w sprawach niecierpiących zwłoki, najwierniejsza podporo tych, którzy w Tobie pokładają nadzieję, módl się za mnie.

Święty Expedycie, błagam Cię, nie odkładaj na jutro tego, co możesz zrobić dzisiaj, przyjdź mi z pomocą, wysłuchaj mnie, niech moje wołanie wzniesie się do Ciebie.

Panie Jezu, błagam Cię, abyś wszystkie moje myśli i czyny natchnął swoją łaską, aby za wstawiennictwem świętego Ekspedyta były one wykonywane z odwagą, wiernością i niezwłocznością, w odpowiednim czasie i z szczęśliwym zakończeniem.”

Święty Ekspedyt pośrednik w nagłych wypadkach

Cudowna modlitwa to modlitwa tradycyjnie kierowana do świętego Ekspedyta, gdy sytuacja wydaje się rozpaczliwa. Umacniając nas w próbach, dodając odwagi i zdolności rozeznawania, może doprowadzić do rozstrzygnięć, których się już nie spodziewamy, stąd jej nazwa "cudowna". Jest ona dopasowana do wszystkich problemów, jakie możemy napotkać w życiu osobistym lub zawodowym. W Brazylii o wstawiennictwo świętego Ekspedyta usilnie proszą bezrobotni, aby pomagał i wspierał ich w poszukiwaniu pracy.

Istnieją inne modlitwy do świętego Ekspedyta, bardziej specyficzne dla określonych przypadków: modlitwa w przypadku konfliktu lub procesumodlitwa na egzaminymodlitwa o ochronę przed złem, itd.

W trudnych sytuacjach zwróć serce ku modlitwie z Hozaną

Modlitwa jest cennym wsparciem, gdy przeżywamy trudności. Złóż swoje smutki u stóp Chrystusa i módl się do Boga, w komunii i przy wsparciu innych modlących się, dzięki wspólnotom Hozany.