Modlitwa do świętego Ekspedyta o ochronę przed wrogami

"Panie Boże Wszechmogący, który przed wszystkimi czasy w sposób niewysłowiony spłodziłeś swojego Syna

z którym i przez którego stworzyłeś wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne;

Uwielbiam Cię, chwalę Cię, błogosławię Cię, wysławiam Cię.

Posłuchaj mnie, nie odrzucaj dzieła swoich rąk,

ale wybaw mnie od moich wrogów,

Panie, przez Twoje imię, które jest błogosławione na wieki wieków.

Obrońco wszystkich, którzy mają nadzieję w Tobie, o mój Boże,

bez którego nie ma nic stałego i nic świętego tu na dole,

pomnażaj w duszach naszych skutki miłosierdzia Twego, ażebym, biorąc Cię za przewodnika i kierownika mego

Mógł przejść bez strachu obok moich wrogów.

Panie Boże, który jesteś naszym Ojcem, naszym Stwórcą

który stworzył nas, abyśmy mieli wieczną radość w Raju,

który jest naszą siłą, naszą pomocą, naszą radością i naszym pocieszeniem;

który podtrzymywał Dawida w jego utrapieniach i nieustannie wybawiał go od jego wrogów,

wybaw mnie też za wstawiennictwem wielkiego i dzielnego świętego Ekspedyta, twojego sługi, od moich wrogów.

Pokornie błagam Cię w tej udręce, smutku i prześladowaniu, które przeżywam,

abyś przyszedł mi z pomocą, abyś usunął ten niepokój z mojego serca,

oddając mnie pod opiekę twojego ukochanego Świętego Ekspedyta.

Nie pozwól mi, o Boże, myśleć, mówić ani robić niczego w tym bólu, co mogłoby uczynić mnie mniej miłościwym w Twoich oczach.

Obym również zachował cierpliwość w tej i wszystkich innych przeciwnościach losu

przez nieustanne wspominanie męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

i niech wszystkie moje myśli, czyny i słowa będą kierowane zgodnie z Twoją świętą wolą

oczekując wiecznej radości w Raju, gdzie nie będzie bólu ani smutku.

O błogosławiony i chwalebny święty Expedycie, umieść swoją tarczę między mną a moimi wrogami,

aby dzięki sile twojego ramienia wycofali się i porzucili zamiar skrzywdzenia mnie.

Święty Expedycie, bądź przede mną, po mojej prawicy, po mojej lewicy, za mną

i nie pozwól, by dosięgli mnie ci, którzy chcą mnie skrzywdzić.

Niech Twoja potężna ochrona otacza mnie ze wszystkich stron,

niech moi wrogowie zawrócą z drogi,

niech się zniechęcą i porzucą swoje plany szkodzenia mi.

O święty Expedycie, moja nadzieja i ufność są w Twoim potężnym wstawiennictwie.

Nie obawiam się zła, bo Ty jesteś u mego boku, by mnie prowadzić i chronić.

O dzielny święty Expedycie, bądź uwielbiony w niebie i na ziemi

gdzie twoje zasługi są znane od wielu wieków.

Niech będzie pochwalone Twoje imię, o Ty, który masz przywilej bycia sługą Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Niech zstąpi na mnie święta opieka świętego Ekspedyta

i oddala ode mnie, od mojego domu, od mojego biznesu i od mojej pracy, zło i tych, którzy zamierzają mnie skrzywdzić.

Niech ich dzieła zostaną zniszczone mocą świętego Ekspedyta w imię Boga, Ojca Wszechmogącego,

przez ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa i jego sługi świętego Ekspedyta.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj mnie, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj mnie, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nade mną, Panie.

O Królu wszystkich narodów! Boże i Zbawco Izraela, kamieniu węgielny, który z dwóch ścian tworzy jedną

przyjdź i uratuj człowieka, którego sam stworzyłeś z prochu ziemi.

Amen."

Pan powiedział: “Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują.” (Mt 5,44)

Ta modlitwa do świętego Ekspedyta pomoże przezwyciężyć trudności, jakie mogą was spotkać ze strony tych, którzy nie życzą wam dobrze. Aby uniknąć i powstrzymać wszelakie konflikty, Hozana proponuje wspólnoty modlitewne, np. o pokój na świecie. Te wspólnoty są oczywiście darmowe.