Modlitwa do św. Ekspedyta o ochronę przed złem

Modlitwa jest silną tarczą i sprawiedliwą i potężną bronią przeciwko naszym wrogom. Ona nas wzmacnia i chroni. Modlitwa do świętego Ekspedyta może być szczególnie pomocna, gdy stajemy w obliczu trudnych zmagań.

Modlitwa do świętego Ekspedyta w niebezpieczeństwie

Niestety, dość często zdarza się, że musimy walczyć ze złem w naszym życiu. Może to przybierać różne formy w naszym środowisku zawodowym, rodzinnym, czy nawet przyjacielskim, albo też może się osadzać w naszych słabościach i lękach. Atakowani, osłabieni, musimy szukać schronienia w Chrystusie, który nas ochroni. Święty Ekspedyt może nam w tym pomóc i zanieść nasze modlitwy do Pana.

“Święty Expedycie, wzorze życia, który poświęciłeś swoje życie dla wiary w Chrystusa, prześladowania nie zatrzymały potoku twoich modlitw ani wiary w naszego Pana, oddawałeś cześć Bogu z wiernością. Proszę Cię o wstawiennictwo za mną u Pana Boga naszego, aby moja modlitwa wzniosła się do Ciebie i abyś ją wysłuchał.

Święty Expedycie, mam do Ciebie wielkie zaufanie, proszę Cię o bardzo szybką interwencję, bo moja prośba jest pilna. Bądź moim przewodnikiem i ochroną przed tymi, którzy życzą mi źle, przed demonami, które mnie otaczają.

Proszę Cię również o odwagę w czekaniu i wytrwałość, moja wiara jest słaba. Ale przez swoje zasługi i zaufanie do Pana Jezusa Chrystusa uzyskaj dla mnie największe odpusty i łaski, aby moje życie było mniej trudne. Uzyskałeś już przez wieki wiele łask dla tych, którzy cię wzywali i nadal wzywają.

(tu wypowiedzieć swoje intencje).

Święty Expedycie, przez zasługi Twojej wiary, Twoje święte męczeństwo i wielką odwagę, niech nasz Pan mi pomoże. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen.”

W chwilach próby można też odmówić cudowną modlitwę do świętego Ekspedyta. Aby umacniać się w trudnych sytuacjach, możemy ofiarować Panu nowennę, czyli modlitwę odmawianą przez dziewięć dni. Jest specjalna nowenna do świętego Ekspedyta.

Modlitwa do świętego Ekspedyta w przeciwnościach

Czasami musimy zmierzyć się z konkretnymi przeciwnikami. Modlitwa pozwala nam kierować się troską o prawdę i duchem pokoju. Święty Ekspedyt może nam pomóc reagować szybko z rozeznaniem i sprawiedliwością, nie wpadając w pułapkę nienawiści i zemsty.

“Nasz drogi męczenniku i opiekunie, święty Ekspedycie, ty, który wiesz, co jest konieczne i co jest niezwłocznie potrzebne, błagam cię, wstaw się przed Trójcą Świętą, aby przez twoją łaskę moja prośba była spełniona… (jasno powiedz, czego chcesz, i proś go, aby znalazł sposób realizacji twojej prośby). Obym otrzymał twoje błogosławieństwo i życzliwość. W imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.”

Swięty Ekspedyt jest również wstawiennikiem w procesach i konfliktach

Święty Ekspedyt wzorem odwagi i wiary w obliczu wroga 

Możemy przyzywać świętego Ekspedyta w nagłych sytuacjach i prosić o jego wstawiennictwo, aby zasięgnąć ochrony Pana. Swoją niezachwianą wiarą potrafił stawiać czoła niebezpieczeństwom i przeciwdziałać złu. Zmierzył się z przeciwnościami losu w swoim życiu - jako legionista i w czasie śmierci - oddając swoje życie jako męczennik. Odważny, święty Ekspedyt nie uciekał przed wrogiem. Szybki i sprawiedliwy w swoich refleksjach, nigdy nie zwlekał z podjęciem decyzji, na przykład podczas swojego nawrócenia na chrześcijaństwo. Te cechy sprawiły, że stał się cenionym pomocnikiem dla chrześcijan znajdujących się w niebezpieczeństwie.

Walczyć za pomocą modlitwy z Hozaną 

Kiedy czujemy się zmęczeni i bezradni wobec jakiejś sytuacji, umacniajmy się przez modlitwę i pozwólmy się nieść modlącej się wspólnocie. Nie dajmy się pokonać rozpaczy i módlmy się z Hozaną!