Błogosławieństwo: definicja i modlitwy błogosławieństwa

Słowo "błogosławieństwo" w słownictwie religijnym może mieć różne znaczenia. Niezależnie od tego, czy jest to otrzymana łaska, prośba o ochronę, czy życzliwe słowa, w każdym przypadku jest to znak Boga w naszym życiu. Błogosławieństwo jest również formą modlitwy, często wykonywaną przez kapłana, w której dziękuje się i prosi Pana, aby przyszedł i uświęcił daną chwilę lub czynność, albo aby towarzyszył osobie, zgromadzeniu... W Biblii jest wiele błogosławieństw, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie.

“Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.” (Lb 6,24-26)

Błogosławieństwo może być udzielane za pomocą gestów (nałożenie rąk, znak krzyża, woda święcona...) i słów, przez odpowiednią modlitwę, w zależności od okoliczności. Poniżej podajemy kilka przykładów błogosławieństw oraz kilka modlitw, w których można prosić Boga o błogosławieństwo.

Różne rodzaje błogosławieństw katolickich

Błogosławieństwo ludzi

Etymologicznie błogosławić to " dobrze mówić o kimś ". Błogosławiąc mężczyzn i kobiety, szczególnie powierzamy ich Panu. Błogosławieństwo nie jest więc tylko kwestią słów, ale przede wszystkim serca; prosimy Boga o wszelkie dobro możliwe dla tych ludzi. Dlatego możemy błogosławić  każdego, kogo spotkamy. Może to być forma głębokiego i życzliwego pozdrowienia, tak jak to robił Święty Paweł:

“Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!” (2Kor 13,13)

Można też spotkać bardziej uroczyste błogosławieństwa:

  • te, wypowiadane przez kapłanów na zakończenie Mszy świętej, w celu błogosławienia zgromadzenia, czy też błogosławieństwo nowożeńców, aby pobłogosławić związek Młodej Pary.
  • lub błogosławieństwo papieskie. Jednym z najbardziej znanych błogosławieństw jest błogosławieństwo apostolskie, udzielane przez papieża na placu św. Piotra, w szczególne święta, np. w dniu Wielkanocy: błogosławieństwo Urbi et Orbi.

Błogosławieństwo miejsc i przedmiotów

Przy pewnych okazjach można pobłogosławić miejsca lub przedmioty. Nie chodzi o to, by prosić o ochronę jakiegoś dobra materialnego czy o to, by jakiś przedmiot sam w sobie stał się obiektem sakralnym, ale o to, by prosić Pana, by był obecny w konkretnych momentach życia. Tak jest na przykład w przypadku błogosławieństwa narzędzi pracy czy błogosławieństwa tornistrów, które odbywa się na początku roku szkolnego w parafiach. Przez błogosławieństwo tych przedmiotów prosimy Boga, aby uświęcił naszą pracę.

Zwyczajem jest również poświęcenie nowego domu przy okazji przeprowadzki. Kapłan modli się, aby Pan chronił ludzi, którzy tam mieszkają, i aby zawsze był obecny w sercu domu.

Na co dzień możemy również błogosławić jedzenie przed każdym posiłkiem. Jest to sposób na dziękczynienie i przeżywanie tej prostej chwili z wdzięcznością.

Trzy krótkie błogosławieństwa

Błogosławieństwo rodziny

“Błogosławiony jesteś, Boże. Ty zechciałeś, aby Twój Syn, który stał się człowiekiem, był członkiem ludzkiej rodziny i wzrastał w jej wspólnocie, dzieląc jej troski i radości. Ciebie więc, Boże, pokornie błagamy za rodziny tutaj zgromadzone, otaczaj je opieką i umacniaj swoją łaską, aby cieszyły się pomyślnością i zgodą, a jako Kościół domowy głosiły w świecie Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”

Błogosławieństwo swoich dzieci

“Ojcze niebieski, Syn Twój Jezus brał dzieci w objęcia, kładł na ich głowach ręce i im błogosławił. Proszę Cię ustrzeż moje dzieci od wszelkiego zła i wlej na nich obfite Twoje błogosławieństwo.

Niech wzrastają w latach i rozwijają się w mądrości, otocz ich swoją łaską i miłosierdziem, niech poznają i miłują Ciebie i niech strzegą przykazań, aby osiągnęli szczęście doczesne i wieczne.

Niech nieustannie znajdują się pod opieką Najświętszej Maryi i Świętych Aniołów Stróżów, teraz i w wieczności.

Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.”

Błogosławieństwo Świętego Patryka przed podróżą

"Niech droga otworzy się przed Tobą na wyciągnięcie ręki,

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

Niech blask słońca ogrzewa Twoją twarz.

Niech deszcz spływa na Twoje pole,

I do następnego spotkania,

Niech Bóg zachowuje Cię w swojej dłoni".

Z Hozaną dostrzeżcie Boże błogosławieństwo w waszym życiu

Być błogosławionym to czuć Bożą obecność w swoim życiu. Dołączcie do grupy modlitewnej i módlcie się o Boże błogosławieństwo z Hozaną.