Urbi et Orbi

Błogosławieństwo Urbi et Orbi to błogosławieństwo udzielane przez papieża katolikom na całym świecie. To papieskie błogosławieństwo tradycyjnie odbywa się w okresie Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Za jego pośrednictwem papież błogosławi i prosi o odpust zupełny dla zgromadzonych na placu w Rzymie - "w mieście" ("Urbi") - ale także dla wszystkich na całym świecie ("Orbi"), którzy poprzez modlitwę łączą się duchowo w tym uroczystym błogosławieństwie. Może ono też być udzielone w pewnych wyjątkowych okolicznościach, jak podczas pandemii koronawirusa, gdzie było ono udzielone przez papieża Franciszka 27 marca 2020 roku. Oto tekst w języku polskim i łacińskim.

Błogosławieństwo Urbi et Orbi w języku polskim

“P: Święci Apostołowie Piotr i Paweł, w których potęgę i władzę wierzymy, niech wstawiają się za nami u Pana. 

W: Amen.

P: Przez modlitwę i zasługi błogosławionej Maryi zawsze dziewicy, błogosławionego Michała Archanioła, błogosławionego Jana Chrzciciela, świętych Apostołów Piotra i Pawła i wszystkich świętych, niech Bóg Wszechmogący zmiłuje się nad wami, a przebaczywszy wam wszystkie grzechy niech Jezus Chrystus doprowadzi was do życia wiecznego.

W: Amen.

P: Odpuszczenia i przebaczenia wszystkich waszych grzechów, czasu na prawdziwą i owocną pokutę, serca zawsze skruszonego i poprawy życia, łaski i pociechy Ducha Świętego oraz wytrwania do końca w dobrych czynach niech wam udzieli Pan Wszechmogący i Miłosierny.

W: Amen.

P: I błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze.

W: Amen.”

Oryginalny tekst błogosławieństwa w języku łacińskim

“Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum.

R./ Amen.

Precibus et meritis beatæ Mariæ semper Virginis, beati Michaelis Archangeli, beati Ioannis Baptistæ et sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum misereatur vestri omnipotens Deus et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam æternam.

R./ Amen.

Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium verae et fructuosae pænitentiæ, cor semper pænitens et emendationem vitæ, gratiam et consolationem sancti Spiritus et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus.

R./ Amen.

Et benedictio Dei omnipotentis : Patris et Filii et Spiritus sancti descendat super vos et maneat semper.

R./ Amen.”

Zobacz inne modlitwy w języku łacińskim.