Modlitwa do Serca Jezusa

“Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi [...]. A w zamian od większości ludzi doznaję tylko niewdzięczności”. To są słowa Jezusa do świętej Małgorzaty Marii. Święte Serce Jezusa jest miejscem nieskończonej miłości Boga do człowieka. Chrystus w swoich objawieniach świętej Małgorzacie Marii prosił, by ludzie żarliwie się do niego modlili. Tak więc tym, którzy się do niego modlą, obiecuje łaski, pokój i pocieszenie: są to 12 obietnic Jezusa. Oto trzy piękne modlitwy napisane przez świętych do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Trzy piękne modlitwy do Najświętszego Serca Jezusowego

Zjednoczenie się z Sercem Jezusa jest ambicją świętości; dlatego w ciągu wieków wielu świętych modliło się, aby ofiarować Mu siebie.

Modlitwa świętego Klaudiusza La Colombière do Najświętszego Serca Jezusowego

“Naucz mnie, o mój umiłowany Zbawicielu, doskonałego zapomnienia o sobie, gdyż to jest jedyna droga, która umożliwi mi wejście do Twojego Najświętszego Serca, a ponieważ od tej chwili nie uczynię niczego, co sprzeciwiałoby się Twej woli, spraw, aby wszystko, co będę robić, było godne Ciebie. Naucz mnie, co powinnam czynić, aby dojść do czystości Twojej miłości, ale daj mi ją, tę miłość, bardzo gorącą i bardzo hojną. Daj mi tę głęboką pokorę, bez której nie można się Tobie podobać, i wypełnij we mnie doskonale wszystkie Twoje święte pragnienia w tym czasie i w wieczności. Niech się tak stanie!”

Prière au sacré coeur de Jésus de sainte Marguerite Marie Alacoque

“Serce Jezusa, kocham Cię, czcze Cię i dziękuję Ci.

Prowadź mnie, zbaw mnie, przemień mnie w siebie.

Przyjdź do mnie, pociągnij mnie ku sobie:

nie odmawiaj pomocy mojemu niegodnemu sercu.

Złóż moje niegodziwe serce w Twoim,

aby trwało w czynieniu dobra i w unikaniu zła.

Zniszcz we mnie królestwo grzechu i ustanów królestwo cnoty,

aby Twój obraz był we mnie doskonały

i któregoś dnia stał się ozdobą niebiańskiego pałacu.”

Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusowego świętej Mechtyldy

“Najświętsze Serce Jezusowe, ofiaruję Ci moją wolę, żebyś ją wzmocnił, mój rozum, abyś go oświecał, moją pamięć, abyś ją napełnił swą obecnością, moje pragnienia i skłonności, abyś je oczyścił. 

Ofiaruję Ci moje zamiary, abyś nimi kierował, moje trudy i prace, żebyś je błogosławił, wszystkie moje uczynki i myśli,  żebyś je uświęcił. 

Niech do Twojego Najświętszego Serca należy wszystko to, czym jestem i co posiadam.

Twoja Miłość jest całą moją nadzieją i ufnością.

Wysłuchaj mnie i nie dopuść, abym się kiedykolwiek z Tobą rozłączyła. Amen.

 

W dobroci Twej nieskończonej pobłogosław mnie Najsłodsze Serce Jezusowe i przyjmij dziękczynienia za wszystkie łaski,które w tym dniu od Ciebie otrzymałam.

Boleję nad moimi wszystkimi błędami i niewiernościami, których dopuściłam się względem Ciebie, ale mam nadzieję, że mi je przebaczysz, że sam nagrodzisz krzywdę, wyrządzoną przeze mnie Bożej chwale.

Moja wiara, moja nadzieja i moja miłość,  wszystko to Twoje.

Pragnę zasnąć i spoczywać przejęta miłością ku Tobie, abym obudziła się znów ożywiona Twą miłością. Amen.” 

Inne modlitwy do Najświętszego serca Jezusowego

To serce, które odzwierciedla nieskończony dar Boga i miłosierną miłość Chrystusa do ludzkości, jest bezpiecznym i kojącym schronieniem w czasie prób i doświadczeń. Istnieją modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa w trudnych chwilach. Najświętsze Serce Jezusa jest przedmiotem wielkiej pobożności i wielu katolików ofiarowuje mu swój dzień, swoją rodzinę, swoje życie poprzez modlitwy zawierzenia się Najświętszemu Sercu Jezusa. Można też modlić się do Serca Pana Jezusa poprzez nowennę do Najświętszego Serca Pana Jezusalitanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusa z Hozaną

Odkryj różne grupy modlitewne na Hozanie i dołącz do jednej z nich, aby zawierzyć się gorejącemu z miłości Sercu Jezusa.