Akt zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Jezusowemu

Serce Chrystusa gorejące miłością wiele wycierpiało od ran zadanych mu przez ludzi wszelkich czasów przez ich postępowanie, ich pogardę, ich oziębłość. Wśród modlitw, które możemy do Niego zanosić, ofiarujmy modlitwy lub akty zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Jezusa, które otrzymało tak wiele niewdzięczności w zamian za swój dowód nieskończonej miłości!

Modlitwa Matki Teresy do Najświętszego Serca Jezusa 

“O Najświętsze Serce Jezusa

Pokornie kłaniając się przed Tobą, przychodzimy odnowić naszą konsekrację, z postanowieniem, aby w większej miłości i wierności Tobie zadośćuczynić za wszystkie zniewagi, jakie wyrządził Ci świat.

Zobowiązujemy się:

Im więcej bluźnierstwa padnie na Twoje tajemnice, tym mocniej będziemy wierzyć w Ciebie, o Najświętsze Serce Jezusa!

Im bardziej bezbożność będzie próbowała zdusić naszą nadzieję na wieczność, tym bardziej będziemy pokładać ufność w Twoim Sercu, jedynej nadziei śmiertelników!

Im więcej serc będzie się opierać Twojej Boskiej miłości, tym bardziej będziemy Cię kochać, o nieskończenie miłosierne Serce Jezusa!

Im bardziej Twoja boskość będzie atakowana, tym bardziej będziemy ją adorować, o Boskie Serce Jezusa!

Im bardziej Twoje Boskie prawa będą zapominane i przekraczane, tym bardziej będziemy je przestrzegać, o najświętsze Serce Jezusa!

Im bardziej Twoje sakramenty będą pogardzane i porzucane, tym bardziej będziemy do nich przystępować z miłością i szacunkiem, o miłosierne Serce Jezusa!

Im bardziej będą zapominane twoje chwalebne cnoty, tym bardziej będziemy się starali wprowadzić je w życie, o wzorcowe serce wszelkiej cnoty!

Im bardziej pycha i zmysłowość będą miały tendencję do niszczenia ducha ofiary z siebie i umiłowania obowiązku, tym bardziej będziemy dążyć do panowania nad sobą, o Serce Jezusa!

Im bardziej święte prawo małżeństwa będzie zaniedbywane i łamane, tym bardziej będziemy je przestrzegać z miłością i wiernością, o Najświętsze Serce Jezusa!

Im bardziej diabeł będzie dążył do zniszczenia życia modlitwy i czystości dusz konsekrowanych, tym bardziej będziemy się starali zachować czystość, czystą czystość i dziewicze dziewictwo. O Najświętsze Serce Jezusa!

Im bardziej matki będą niszczyć obecność i obraz Boga przez aborcję, tym bardziej będziemy ratować te nienarodzone dzieci oddając je do adopcji. O Najświętsze Serce Jezusa!

O Najświętsze Serce, daj nam łaskę tak silną i potężną, abyśmy mogli stać się Twoimi apostołami w sercu świata, a Twoją koroną w wieczności.

Amen”

Pocieszcie Najświętsze Serce Jezusa z Hozaną!

Módl się do serca płonącego miłością Tego, który oddał się za nas i pociesz Je w Jego cierpieniach. Dołącz do jednej z grup modlitewnych na Hozanie i naucz się uwielbiać Najświętsze Serce Jezusa.

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt