Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa

Najświętsze Serce Jezusa jest celem modlitw nowenn katolików, dla których symbolizuje moc boskiej miłości do ludzkości. Na przestrzeni wieków wielu świętych, takich jak święta Katarzyna ze Sieny czy święty Franciszek Salezy, medytowało i pisało o Najświętszym Sercu Jezusa. Modlić się do Najświętszego Serca to szerzyć "cywilizację miłości", ale skąd bierze się ta prośba i jak ją spełnić?

Źródło i historia kultu Najświętszego Serca Jezus

W 1673 roku w Paray-le-Monial Jezus ukazał się Małgorzacie Marii Alacoque w dniu święta Apostoła Jana, umiłowanego ucznia Jezusa, który spoczął na Jego sercu podczas ostatniej wieczerzy. Podczas tego objawienia (po którym miało nastąpić kilka innych) Jezus objawił Małgorzacie Marii główną treść nabożeństwa do Jego Najświętszego Serca i powiedział jej o wielkim planie, jaki ma wobec niej: "Chcę, abyś służyła mi za narzędzie, by przyciągnąć serca do mojej miłości". Pan mówi jej o swoim "Boskim Sercu gorejącym miłością do ludzi", a jednocześnie tak zranionym przez niewielki "zwrot miłości", jaki otrzymuje.

Jak mówi Jan Paweł II, serce jest "centralnym punktem" nawrócenia. Święta Małgorzata Maria otrzymuje łaskę odczuwania miłości Bożej wlewającej się do jej serca w sposób niezwykły; widzi swoje małe serce trawione w ognistym piecu Najświętszego Serca Jezusa. Widzimy więc w Najświętszym Sercu kult miłości - czyli duszę całej religii chrześcijańskiej.

Po objawieniach w Paray-le-Monial kilka diecezji we Francji i w Europie postanowiło obchodzić święto Najświętszego Serca "w pierwszy piątek po oktawie Najświętszego Sakramentu", zgodnie z życzeniem Jezusa. Na oficjalne uznanie trzeba było jednak czekać aż do 1765 roku, kiedy to święto Najświętszego Serca zostało ustanowione przez papieża Klemensa XIII na skutek mnożących się próśb biskupów, przełożonych zakonów i przywódców państwowych.

Modlitwy do Najświętszego Serca Jezusa

Uczcijmy także to Boskie Serce, które płonie miłością i pragnie być kochane przez ludzi i ich zbawienia. Istnieje wiele modlitw do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Często modlimy się do Niego w trudnych chwilach, ale możemy też po prostu powierzyć się Mu i pocieszyć Go, odmawiając akt poświęcenia lub modlitwę zadośćuczynienia.

W czerwcu, na uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (lub kiedy tylko zechcemy!), możemy również odmówić :

Módl się do Najświętszego Serca Pana Jezusa z Hozaną!

Podobnie jak siostra Małgorzata Maria, spocznij na sercu Jezusa i poczuj silną i płonącą miłość, jaką ma do każdego z nas, dołączając do jednej z internetowych grup modlitewnych Hozany.

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt