You are here:
Litania do Serca Pana Jezusa

Litania do Serca Pana Jezusa

„Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według Serca Twego!” Litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa są jedną z oficjalnych modlitw Kościoła. Za czasów papieża Jana XXIII dołączyły do takich modlitw jak Litania do Najświętszego Imienia Jezus czy litanie do świętych. Są odmawiane w każdy pierwszy piątek miesiąca, ponieważ jest to dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa. Modlitwa zawiera 33 inwokacje, nawiązujące do 33 lat życia Jezusa na ziemi. Są dla nas okazją do kontemplacji nieskończonej miłości Bożej.

Tekst litanii do Serca Pana Jezusa

Litanie są przede wszystkim modlitwami wspólnotowymi. Jedna osoba przywołuje wezwanie, zaś zgromadzeni odpowiadają „módl się za nami” lub "zmiłuj się nad nami" (jak w przypadku poniższej litanii). Możemy je również odmawiać samodzielnie. W takiej sytuacji sami odczytujemy zarówno inwokację jak i odpowiedź.


„Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

Duchu Święty, Boże, 

Święta Trójco, jedyny Boże, 

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, 

Serce Jezusa, w łonie Matki – Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, 

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, 

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, 

Serce Jezusa, świątynio Boga, 

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, 

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, 

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, 

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, 

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, 

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, 

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, 

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, 

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, 

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, 

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, 

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, 

Serce Jezusa, źródło życia i świętości,

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, 

Serce Jezusa, zelżywością napełnione, 

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, 

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, 

Serce Jezusa, włócznią przebite, 

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, 

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, 

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, 

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, 

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, 

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, 

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

P.: Jezu cichy i pokornego Serca.

W.: Uczyń serca nasze według Serca Twego.

P.: Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

W.: Amen.

 

Antyfona

Do Serca Twojego uciekamy się, Jezu, Boski Zbawicielu! Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty! Ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy!

O Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!

W Sercu Twoim racz nas obmyć, do Serca Twojego racz nas przytulić, w Twym Sercu na wieki racz nas zachować.


Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu

O Jezu Najsłodszy, któremu za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą, oto my rzucając się do stóp Twoich ołtarzy, pragniemy szczególnym hołdem czci wynagrodzić Ci tę oziębłość i krzywdy, jakie ze wszech stron ranią Najmiłościwsze Twoje Serce. 

Świadomi jednak, że my sami nie zawsze byliśmy wolni od różnych przewinień, a przejęci najgłębszą skruchą, jesteśmy gotowi dobrowolnym zadośćuczynieniem wynagrodzić Ci nie tylko za swoje grzechy, ale i za grzechy tych, co błąkają się z daleka od drogi zbawienia, nie chcą iść za Tobą, Pasterzem i Wodzem.

A jakże liczne i straszne są te grzechy, które chcielibyśmy wynagrodzić. Oto brak skromności, bezwstyd w życiu i strojach, liczne sidła zastawiane na niewinne dusze, gwałcenie dni świątecznych, ohydne bluźnierstwa miotane przeciw Tobie i Świętym Twoim. A któż policzy obelgi rzucane na Twego namiestnika i stan kapłański! Kto nie zadrży na bezczeszczenie samego Sakramentu Boskiej miłości, okropne świętokradztwa i publiczne wykroczenia narodów, wyłamujących się spod praw i kierownictwa, ustanowionego przez Ciebie Świętego Kościoła!

O Panie! Jesteśmy gotowi nie oszczędzać nawet krwi własnej dla zmycia tych wszystkich zbrodni. Aby zaś choć w części naprawić zniewagi wyrządzone Tobie, o Jezu, składamy Ci zadośćuczynienie, jakie Ty sam Bogu Ojcu ofiarowałeś na krzyżu i które ponawiasz co dzień na ołtarzu. W połączeniu z zadośćuczynieniem Bogarodzicy Dziewicy, Wszystkich Świętych i pobożnych dusz wiernych, z głębi serca przyrzekamy Ci, o Jezu, oddać się na Twoją służbę, okazując mocną wiarę, czyste życie oraz dokładne zachowanie ewangelicznego prawa miłości. Wreszcie postanawiamy nie dopuścić wedle sił do nowych zniewag i pociągnąć jak najwięcej dusz w Twoje święte ślady.

Przeto błagamy Cię, o Najłaskawszy Jezu, przyjmij za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, ten akt dobrowolnego zadośćuczynienia i racz nas zachować aż do śmierci w wierności obowiązkom Twojej świętej służby przez wielki dar wytrwania, dzięki któremu wszyscy doszlibyśmy w końcu do tej ojczyzny, gdzie Ty z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.”

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa

To poprzez Najświętsze Serce Pana Jezusa Bóg decyduje się zamieszkać z całą swoją miłością w sercu ludzkości stając się człowiekiem. Jesteśmy zachęcani by czcić ten wielki dar poprzez kult Najświętszego Serca Jezusowego. A jest on bogaty! Możemy wybierać spośród wielu modlitw dedykowanych Najświętszemu Sercu Pana Jezusa - m.in. przez akt osobistego poświęcenia się Sercu Jezusa, modlitwy wynagradzające czy nowennę do Najświętszego Serce Pana Jezusa. Ich celem jest oddanie chwały i ofiarowanie się Jego Sercu.

Modlitwa św. Ojca Pio do Najświętszego Serca Pana Jezusa

1. O, mój Jezu, Któryś powiedział: „Proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a otworzą wam”,

oto pukam, szukam, proszę o łaskę …

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

2. O, mój Jezu, Któryś powiedział: „O cokolwiek będziecie prosili Ojca, da wam w Imię Moje”,oto ja w imię Twoje proszę Twego Ojca o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

3. O, mój Jezu, Któryś powiedział: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą”,

oto w oparciu o nieomylność Twoich słów proszę Cię o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Najświętsze Serce Jezusa wierzę i ufam Tobie.

Najświętsze Serce Jezusa, Które nie możesz jednego, mianowicie nie ulitować się nad nieszczęśliwymi, miej miłosierdzie nade mną biednym grzesznikiem i udziel mi łaski, o którą Cię proszę przez Niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej Matki.

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Święty Józefie, tak bardzo złączony z Najświętszym Sercem Jezusa, módl się za nami!

Święty Ojcze Pio, módl się za nami!

Modlitwa uwielbienia Najświętszego Serca Jezusowego

„Witaj, najmiłosierniejsze Serce Jezusa

Żywy zdroju wszelkich łask,

Jedyne schronienie i ucieczko nasza,

W Tobie mam nadziei blask.

Witaj Najlitościwsze Serce Boga mojego,

Niezgłębiona żywa krynico miłości,

Z której tryska życie dla człowieka grzesznego,

I zdrój wszelkiej słodkości.

Witaj otwarta Serca Najświętszego Rano,

Z którego wyszły miłosierdzia promienie,

I z której czerpać życie nam dano,

Naczyniem ufności jedynie.

Witaj dobroci Boża, niepojęta,

Nigdy niezmierzona i niezgłębiona,

Pełna miłości i miłosierdzia, lecz zawsze święta,

A jednak jesteś, jak dobra matka; ku nam pochylona.

Witaj tronie miłosierdzia, Baranku Boży,

Któryś za mnie życie złożył w ofierze,

Przed Którym się codziennie ma dusza korzy,

trwając w głębokiej wierze.”

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt