You are here:
Litania do świętej Rity

Litania do świętej Rity

Święta Rita z Cascii przeszła w swoim życiu żony i matki przez wiele ciężkich prób zawsze zachowując przy tym nieskończoną cierpliwość i potężną wiarę. To dlatego nazywana jest świętą od spraw niemożliwych. Jest patronką spraw beznadziejnych i wielu chrześcijan zwraca się do niej w modlitwie, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Litanie do świętej Rity, podobnie jak i nowenny, stanowią tylko część z wachlarza licznych modlitw adresowanych do tej świętej.

Jak odmawiać litanię do świętej Rity?

Litanie są przede wszystkim modlitwami wspólnotowymi. Jedna osoba przywołuje świętego, zaś zgromadzeni odpowiadają „módl się za nami”. Możemy je również odmawiać samodzielnie. W takiej sytuacji sami odczytujemy zarówno inwokację jak i odpowiedź.

„Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami.

Święty Józefie,

Święty Augustynie,

Święta Moniko,

Święta Rito,

Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych,

Pocieszycielko zasmuconych,

Obrono i ucieczko opuszczonych,

Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach,

Przykładzie łagodności i pokory,

Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia,

Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu,

Ozdobo zakonu augustiańskiego,

Różo miłości,

Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego,

Oblubienico Jezusa cierpiącego,

Święta Rito, cierniem z korony Jezusa zraniona,

Święta Rito, raną na czole ozdobiona,

Święta Rito, pełna ufności w Opatrzność Bożą,

Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona,

Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa,

Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona,

Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana,

Abyśmy się wyrzekli miłości własnej, uproś nam, św. Rito.

Abyśmy ćwiczyli się w pokorze,

Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli,

Abyśmy Boga ponad wszystko kochali,

Abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali,

Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali,

Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali,

Abyśmy Twoje cnoty naśladowali,

We wszystkich prośbach, wspomagaj nas, św. Rito.

We wszystkich niebezpieczeństwach,

We wszystkich potrzebach i uciskach,

W każdym smutku i przeciwności,

W krzyżu i cierpieniu,

W godzinę śmierci,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami święta Rito.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.”

Kiedy i dlaczego warto modlić się do świętej Rity?

Święta Rita może wstawiać się za nami przed Bogiem we wszelkich sprawach, o które się modlimy. Jako adwokatka spraw przegranych, jest najczęściej wzywana w przypadkach, które wydają się nam beznadziejne. Boże miłosierdzie, jak wiemy, nie wyklucza żadnej sytuacji i święta Rita może modlić się za nas i z nami o przywrócenie nam łaski nadziei. Możemy również kierować do niej modlitwy o uzdrowienie.

Włoska święta, doświadczyła i przezwyciężyła poważne trudności w swoim małżeństwie, przez co wielu kieruje do niej swoje modlitwy w intencji par.

Wiele parafii modli się za wstawiennictwem świętej Rity poprzez nowenny (modlitwy trwające przez dziewięć kolejnych dni), litanie i triduum (modlitwy trwające przez trzy dni), zwłaszcza przed jej wspomnieniem, przypadającym na 22. maja.