You are here:
Litania do św. Charbela

Litania do św. Charbela

Litanie są przede wszystkim modlitwami wspólnotowymi. Jedna osoba przywołuje świętego, zaś zgromadzeni odpowiadają formułą błagalną, np "módl się za nami" lub "umocnij naszą wiarę". Możemy je również odmawiać samodzielnie. W takiej sytuacji sami odczytujemy zarówno inwokację jak i odpowiedź.

„Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże, 

Święta Maryjo, Królowo Pustelników, módl się za nami.

Święty Charbelu, 

Święty Charbelu, żyjący cudzie Boga, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, bohaterze pobożności, miłości i wiary, 

Święty Charbelu, czyste źródło zaspokajające wszelkie pragnienie, 

Święty Charbelu, lekarstwo uzdrawiające duszę i ciało, 

Święty Charbelu, hojny dawco przepełniający wszystko, 

Święty Charbelu, pustelniku zdumiewającymi cudami słynący, 

Święty Charbelu, który wzgardziłeś bogactwami tego świata,

Święty Charbelu, baranku pokorny z sercem pełnym współczucia, 

Święty Charbelu, aromacie drogocenny przenikający świat,

Święty Charbelu, wielki sługo Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny, 

Święty Charbelu, przykładzie pobożności, zdumiewający dwugodzinnym dziękczynieniem po przyjęciu Ciała Chrystusa, 

Święty Charbelu, hojny dawco napełniający błogosławieństwami stworzenia, 

Święty Charbelu, wonne kadzidło cedrów Libanu, 

Święty Charbelu, światło oświecające Kościół Boży,

Święty Charbelu, światłości wspaniała, którego grób przez 40 dni nadziemskim blaskiem jaśniał, 

Święty Charbelu, wdzięczny powierniku wysłuchujący próśb wiernych, 

Święty Charbelu, niewinny i posłuszny ponad wszelką chwałę, 

Święty Charbelu, biedaku kochający i przyjmujący z miłością każde cierpienie, 

Święty Charbelu, głosie wołający i budzący sumienia, 

Święty Charbelu, doskonały wzorze dany ludzkości naszego stulecia, 

Święty Charbelu, aniele w naturze człowieka, 

Święty Charbelu, bezcenny klejnocie zakonów, 

Święty Charbelu, skarbie nasz i wieczna chlubo, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, św. Charbelu, wielki pustelniku Boga.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty świętego Charbela, kapłana i pustelnika, porwałeś i zraniłeś pięknością swojego Oblicza już tu, na ziemi, przez co stał się mocarzem ducha i heroicznym wzorem modlitwy oraz pokuty. Dzięki Kościołowi, Mistycznemu Ciału Chrystusa, był w nieustannym zjednoczeniu ze swoim Panem i z ludźmi, poprzez okazywane im miłosierdzie. Spraw, prosimy, abyś za jego wstawiennictwem zaszczepił w nasze serca zrozumienie dla ważności życia duchowego, pragnienie zadośćuczynienia oraz tego, co jest konieczne dla naszego uświęcenia i zbawienia, ponieważ nie potrafimy go tak doskonale naśladować w samotności, umartwianiu i sposobach uświęcania się. Wszechmocny, wieczny Boże, który dałeś nam w osobie św. Charbela wzór, jak mamy nieustannie realizować i doceniać życie nadprzyrodzone, a także potrzebę pokory i wyrzeczenia się, racz nam udzielić za jego wstawiennictwem łaski (wymienić łaskę), o którą Cię prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.”

 

Litanie to piękne inwokacje kierowane do świętych, Jezusa lub Ducha Świętego. Istnieją również inne modlitwy do świętego Charbela, na przykład modlitwa o uzdrowienie. Możemy też modlić się do tego wielkiego świętego z Libanu, znanego z licznych cudów, poprzez piękną nowennę do św. Charbela.

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt