Nowenna do św. Charbela

Nowenna ta pochodzi z książki Orędzia z Nieba.

Dzień 1

“O wielki cudotwórco, święty Charbelu, którego najczystsze ciało wydaje niebiańską woń, przyjdź mi z pomocą i wstawiaj się za mną u Boga, aby udzielił mi łaski, której gorąco pragnę (wymienić łaskę, o którą prosimy), jeżeli jest na chwałę Boga i służy zbawieniu mojej duszy. Amen.”

Święty Charbelu, módl się za mną.

“O Panie, który świętemu Charbelowi dałeś łaskę wiary, proszę Cię, abyś za jego wstawiennictwem udzielił mi łaski, o którą Ciebie błagam, byle była zgodna z Twoimi przykazaniami i z Twoją świętą Ewangelią. Tobie chwała na wieki. Amen.”

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Medytacja: Życie świętego Charbela było tak bardzo cnotliwe i tak wielka była żarliwość jego ducha, że wszyscy widzieli w nim narzędzie miłości Bożej.

Dzień 2

“O święty Charbelu, męczenniku życia monastycznego, który doświadczałeś cierpienia ciała i duszy, Pan Ciebie uczynił świecącą latarnią. Biegnę do Ciebie i proszę Boga o udzielenie mi, za Twoim wstawiennictwem, łaski, której gorąco pragnę (wymienić łaskę, o którą prosimy).”

Święty Charbelu, naczynie niebiańskiej woni, wstawiaj się za mną!

“O Boże niezmierzonej dobroci, który uhonorowałeś świętego Charbela, udzielając mu daru dokonywania cudów, miej litość dla mnie i udziel mi łaski, o którą Cię proszę za jego wstawiennictwem. Tobie chwała na wieki. Amen”

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Medytacja: Cała świętość świętego Charbela polega na miłości do Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela.

Dzień 3

“O umiłowany Ojcze Charbelu, który błyszczysz na niebie Kościoła, oświetlaj moją drogę i wzmacniaj moją nadzieję. Proszę ciebie o łaskę… (wymienić łaskę, o którą prosimy). Proś o nią Jezusa Ukrzyżowanego, którego ustawicznie uwielbiałeś. Amen.”

Święty Charbelu, wzorze cierpliwości i milczenia, wstawiaj się za mną!

“O Panie Jezu, który uświęciłeś świętego Charbela i pomagałeś mu nieść krzyż, przez jego wstawiennictwo daj mi odwagę do znoszenia trudności życia z cierpliwością i zdaniem się na Twoją Boską wolę. Tobie chwała na wieki. Amen.”

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Medytacja: Święty Charbel, cudownie oświecony przez eucharystyczne misterium, oświecał z kolei cały Kościół.

Dzień 4

“O życzliwy ojcze, święty Charbelu, zwracam się do Ciebie z sercem pełnym ufności. Przez Twoje potężne wstawiennictwo u Boga oczekuję łaski ...(wymienić łaskę, o którą prosimy). Jeszcze raz okaż mi Twoją miłość.”

Święty Charbelu, ogrodzie cnót, wstawiaj się za mną!

“O Boże, który świętemu Charbelowi udzieliłeś łaski bycia podobnym do Ciebie, udziel mi przez jego wstawiennictwo pomocy do wzrastania w chrześcijańskich cnotach; miej litość dla mnie, abym zawsze mógł wychwalać Ciebie. Tobie chwała na wieki. Amen”

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Medytacja: Bóg powołał świętego Charbela do wycofania się ze świata dla Jego miłości i do poświęcenia się Jemu w samotności, surowości i pokucie, do rozkoszowania się wyłącznie boskimi radościami.

Dzień 5

“O święty Charbelu, umiłowany przez Boga, oświecaj mnie, pomagaj mi i ucz mnie czynić to, co się Bogu podoba. Ojcze pełen życzliwości, pośpiesz mi na pomoc; proszę Cię, wyproś mi u Boga łaskę (wymienić łaskę, o którą prosimy).”

Święty Charbelu, przyjacielu Pana Ukrzyżowanego, wstawiaj się za mną!

“O Panie, wysłuchaj moją modlitwę przez wstawiennictwo świętego Charbela. Ulecz moje serce i obdarz mnie pokojem. Umocnij moją duszę. Tobie chwała na wieki. Amen.”

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Medytacja: Święty Charbel, ubogi i pokorny na ziemi, wchodzi do nieba przepełniony bogactwami i na jego cześć wznoszą się hymny aniołów.

Dzień 6

“Święty Charbelu, potężny orędowniku, proszę Cię, udziel mi łaski, której gorąco pragnę (wymienić łaskę, o którą prosimy). Jedno Twoje słowo wystarczy Jezusowi, aby mi przebaczył, aby miał litość dla mnie i wysłuchał mnie.”

Święty Charbelu, chwało Nieba i ziemi, wstawiaj się za mną!

“O Boże, który wybrałeś świętego Charbela, aby wstawiał się za nami przed Twoim Bożym Majestatem, przez jego modlitwę udziel mi łaski, jakiej potrzebuję, abym wraz z nim zawsze chwalił Ciebie. Tobie chwała na wieki. Amen”

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Medytacja: Święty Charbel szukał doskonałości w ślubie ubóstwa, które było bogactwem jego życia.

Dzień 7

“Święty Charbelu, miłowany przez wszystkich, pomocniku potrzebujących, pokładam nadzieję w twoim skutecznym wstawiennictwie u Boga. Uzyskaj dla mnie łaskę, której gorąco pragnę (wymienić łaskę, o którą prosimy).”

Święty Charbelu, gwiazdo, która prowadzisz błądzących, wstawiaj się za mną!

“Boże, moje liczne grzechy uniemożliwiają Twojej łasce dotarcie do mnie. Pomóż mi w prawdziwym żalu za grzechy i w czynieniu pokuty. Spójrz na mnie z łaskawością przez wstawiennictwo św. Charbela. Wysłuchaj moją modlitwę i rozwiej smutek mojego serca. Oceanie wszystkich łask. Tobie chwała na wieki. Amen.”

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Medytacja: Bóg powołał świętego Charbela do życia z Nim w samotności, modlitwie, kontemplacji i milczeniu.

Dzień 8

“Święty Charbelu, kiedy myślę o Tobie, jak klęczysz, jak pościsz i umartwiasz się lub trwasz w ekstazie przed Bogiem, moja nadzieja i moja wiara wzrastają. Proszę Cię, pomóż mi otrzymać od Boga łaskę, o którą błagam (wymienić łaskę, o którą prosimy).”

Święty Charbelu, przebywający w pełni radości Nieba, wstawiaj się za mną!

“O dobry Jezu, który wyniosłeś Twojego umiłowanego świętego do ewangelicznej doskonałości, błagam Cię, udziel mi łaski życia zgodnie z Twoją wolą. Kocham Ciebie, mój Boże i mój Zbawicielu. Tobie chwała na wieki. Amen.”

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Medytacja: Święty Charbel odznaczał się przykładem wzorowego i prawego życia. Jako światło świata oświecał wszystkich blaskiem swojego postępowania i promieniowaniem swojej świętości.

Dzień 9

“O święty ojcze Charbelu, jestem już u końca nowenny. Moje serce raduje się, mogąc z ufnością zwracać się do Ciebie. Mam nadzieję, że wyprosisz u Jezusa łaskę dla mnie, o którą proszę przez Twoje wstawiennictwo (wymienić łaskę, o którą prosimy). Żałuję za moje grzechy i postanawiam zwalczać pokusy.”

Święty Charbelu, uwieńczony chwałą, módl się za mną!

“O Panie, który wysłuchujesz modlitw świętego Charbela i udzieliłeś mu łaski wspólnoty z Tobą, zmiłuj się nade mną cierpiącym i ocal mnie od wszelkiego zła. Tobie chwała, cześć i dziękczynienie na wieki wieków. Amen.”

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Medytacja: Całe życie świętego Charbela było odblaskiem znamienitych cnót Najświętszej Maryi Panny. Oby cześć dla Matki Bożej mogła także nam zapewnić zbawienie.


Nowenna do świętego Charbela jest odmawiana w klasztorze Annaya w Libanie w ramach przygotowań do uroczystości świętego Charbela 24 lipca (data jego święceń kapłańskich). Tę nowennę można odmawiać o każdej porze roku i prosić o wszelkie łaski. Odkryj również modlitwy o uzdrowienie i litanie do świętego Charbela.