Nowenna do Matki Bożej z Lourdes

 • Dzień Pierwszy: 

Intencja dnia: Módlmy się o czystość intencji towarzyszących wszystkim naszym czynom.

Matko Boża z Lourdes, Dziewico Niepokalana, módl się za nami.”

Modlitwy:

Odmówić 1 Ojcze Nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, 1 Chwała Ojcu i zakończyć modlitwą do Matki Bożej z Lourdes.

O Dziewico Niepokalana, Matko Miłosierdzia, uzdrowienie chorych, ucieczko grzeszników, pocieszycielko strapionych. Ty, która znasz moje potrzeby, boleści i cierpienia, racz na mnie spojrzeć z łaską. Pojawiając się w grocie, chciałaś aby stała się ona miejscem uprzywilejowanym, skąd wylewasz swoje łaski i niektórzy nieszczęśliwi już znaleźli tam lekarstwo na swoje smutki, niedomagania duchowe i ułomności doczesne. Przychodzę i ja, z całą ufnością błagać o Twoje matczyne łaski. Wysłuchaj, najczulsza Maryjo, mojej pokornej modlitwy i napełnij mnie swoimi łaskami, a będę starał się być godnym i naśladować Twoje cnoty by uczestniczyć pewnego dnia w Twojej chwale. Amen.”

Matko Boża z Lourdes, módl się za nami! Święta Bernadetto, módl się za nami!


 • Dzień Drugi:

Intencja dnia: Módlmy się o ducha pokory.

Matko Boża z Lourdes, która wybrałaś na swojego posłańca  biedne i słabe dziecko, módl się za nami”

Modlitwa z dnia pierwszego.


 • Dzień Trzeci:

Intencja dnia: Módlmy się o wzrost i rozpowszechnienie praktyki modlitwy różańcowej.

Matko Boża z Lourdes, osiemnastokrotnie błogosławiona podczas swoich objawień, módl się za nami.”

Modlitwa z dnia pierwszego.


 • Dzień Czwarty:

Intencja dnia: Módlmy się, by trwać w nieskończonym zaufaniu do Matki naszego Zbawiciela.

Matko Boża z Lourdes, której Jezus niczego nie może odmówić, módl się za nami.”

Modlitwa z dnia pierwszego.


 • Dzień Piąty: 

Intencja dnia: Módlmy się, o wzrost naszej nadziei w Maryi.

Matko Boża z Lourdes, której nikt nigdy nie wzywał na próżno, módl się za nami.”           

Modlitwa z dnia pierwszego.


 • Dzień Szósty:

Intencja dnia: Módlmy się za chorych.

Matko Boża z Lourdes, uzdrowienie chorych, Ty, która wypraszasz uzdrowienie ciała, aby lepiej leczyć dusze, okaż się przychylna naszym gorliwym pragnieniom. Bądź nadzieją dla drogich nam chorych, niech ich zaufanie do Ciebie zostanie ukoronowane zwycięstwem. Dziewico Miłosierdzia, której samo imię wywołuje cudowne uzdrowienia, ukaż nam na nowo swoją nadzieję. Wstawiaj się za nami i za naszymi bliskimi, o Matko Boża z Lourdes.”

Modlitwa z dnia pierwszego.

(poznaj inne modlitwy za chorych)


 • Dzień Siódmy:

Intencja dnia: Módlmy się o uznanie i żal za nasze grzechy oraz za wszystkich grzeszników.

Matko Boża z Lourdes, ucieczko grzeszników, módl się za nami.”

Modlitwa z dnia pierwszego.


 • Dzień Ósmy:

Intencja dnia: Módlmy się za Kościół.

Matko Boża z Lourdes, podporo Kościoła świętego, módl się za nami.”

Modlitwa z dnia pierwszego.


 • Dzień Dziewiąty:

Intencja dnia: Módlmy się za dusze czyśćcowe. 

Matko Boża z Lourdes, orędowniczko dusz czyśćcowych, módl się za nami.”

Modlitwa z dnia pierwszego.

Modlitwa do Matki Bożej z Lourdes

Dzięki objawieniom, których doświadczyła święta Bernadetta, wiemy, że Matka Boża z Lourdes wysłuchuje naszych fizycznych, moralnych i duchowych cierpień. Podobnie jak miliony pielgrzymów w drodze do sanktuarium, możemy powierzyć Jej nasze prośby o uzdrowienie ciała i serca poprzez nowennę. Tradycyjnie jest ona odmawiana między 3 a 11 lutego, czyli od daty pierwszego objawienia świętej Bernadetcie. Dzień ten stał się świętem Matki Bożej z Lourdes, a papież Jan Paweł II ustanowił go dodatkowo Światowym Dniem Chorych.

Poza nowenną, możemy modlić się do Matki Bożej z Lourdes odmawiając koronkę, lub Tajemnice Różańca. Możemy również dołączyć do modlitwy różańcowej odmawianej każdego dnia o 15:30 w Lourdes. Transmisję z tego wydarzenia można śledzić w internecie.

Nowenna do Matki Bożej z Lourdes i do świętej Bernadetty

Nowenna zawiera medytację papieża Franciszka lub Benedykta XVI, codzienną modlitwę do Matki Bożej z Lourdes, Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Maryjo, oraz następujące wezwania:

 • Matko Boża z Lourdes, módl się za nami!”
 • „Święta Bernadetto, módl się nami!”
 • „O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.”

Dobrze jest zakończyć tę nowennę uczestnictwem we Mszy i przyjęciem Komunii Świętej 11. lutego. Jesteśmy również zachęcani do sakramentu Spowiedzi podczas trwania tej nowenny.

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt