Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes

Objawienia Najświętszej Maryi Panny świętej Bernadetcie Soubirous w grocie Massabielle w Lourdes, zapoczątkowały potężny kult maryjny. Grota ta stała się sanktuarium, które co roku przyciąga setki tysięcy pielgrzymów z całego świata, którzy udają się tam, by modlić się do Niepokalanego Poczęcia. Poprzez modlitwy i nowenny, Matka Boża z Lourdes przyjmuje cierpienia chorych i strapionych i udziela im wielu łask: pocieszenia, ukojenia, uzdrowienia.

Troska o maluczkich ze świętą Bernadettą

Objawienia Maryi Panny świętej Bernadetcie Soubirous

W 1858 roku, Bernadetta Soubirous widzi w grocie Massabielle (18-krotnie) postać białej Pani, która przedstawia jej się jako Niepokalane Poczęcie. Maryja Panna wybiera tę prostą i pokorną dziewczynę, by wezwać do nawrócenia świat, który oddala się od Boga. „Módlcie się za grzeszników” - poleca Bernadetcie. To za jej pośrednictwem, Maryja pokazuje, jak bardzo Bóg interesuje się i troszczy o swoje dzieci, zwłaszcza te, które zazwyczaj są wykluczane, zapomniane, cierpiące.

Po tych doświadczeniach, święta Bernadetta decyduje się wstąpić do Zgromadzenia Sióstr Miłości w Nevers, gdzie przyjmuje imię zakonne Maria Bernarda. Swoje modlitwy zanosi w intencji grzeszników i osób chorych. Kościół beatyfikuje ją w 1933 roku.

Grota w Lourdes

Sanktuarium zostało zbudowane wokół groty Massabielle, miejsca objawień Maryi Panny. Dziś jest ono odwiedzane przez imponującą liczbę pielgrzymów. Stoją tam trzy bazyliki (Bazylika Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Bazylika Różańcowa i Bazylika św. Piusa X), jak również Droga Krzyżowa oraz liczne budynki przeznaczone do przyjęcia osób chorych. Pamiętajmy jednak, że Maryja Panna wybrała miejsce bardzo proste i ustronne, by objawić się młodej Bernadetcie.

Magnificat świętej Bernadetty

O Maryjo, najczulsza Matko, pochyliłaś się aż do ziemi, aby ukazać się słabemu dziecku i przekazać mu pewne rzeczy, pomimo jego wielkiej niegodności... 

Królowo nieba i ziemi, która zechciałaś posłużyć się tym co najsłabsze na świecie. 

Podaruj twoją cenną cnotę pokory tej, która ośmiela się nazywać siebie Twoim dzieckiem. 

Spraw, najczulsza Matko, aby Twoje dziecko naśladowało Cię we wszystkim. Niech stanę się dzieckiem Twoim według Twego serca i serca Twojego umiłowanego Syna. Amen.”

Wspólnota modlitwy o uzdrowienie duszy i ciała

Modlitwa milionów pielgrzymów

Lourdes stało się ważnym celem pielgrzymek, zwłaszcza w intencji osób chorych. Modlitwa do Matki Bożej z Lourdes, to dołączenie do komunii duchowej z milionami pielgrzymów, którzy co roku przybywają z całego świata do Lourdes. Składając u stóp Maryi Panny to, co sprawia, że cierpimy fizycznie lub duchowo, dzielmy cierpienia naszych braci i sióstr (również niewierzących) i poddajmy się potężnej sile nadziei, która podzielana jest przez całą wspólnotę!

Cuda w Lourdes to nie tylko uzdrowienia, ale przede wszystkim nawrócenia, pokój serca i pocieszenie w trudnościach, które nas dotykają - zarówno fizycznych jak i psychicznych.

Sanktuarium z Lourdes na żywo

Osoby, które chciałyby modlić się we wspólnocie z obecnymi na miejscu pielgrzymami, mogą dołączyć do codziennej transmisji internetowej, która odbywa się na żywo (można tam również znaleźć transmisje powtórkowe). Msza św. odbywa się o godzinie 10:00, a różaniec o godzinie 15:30. Codzienne nabożeństwa transmituje kanał KTO.

Modlitwa do Matki Bożej z Lourdes

Maryjo, Ty która ukazałaś się Bernadetcie w zagłębieniu skalnym. Ty, która w chłód i ciemność zimy wniosłaś ciepło obecności, światło i piękno. W zagłębieniu naszego ponurego życia, w zagłębieniu świata, gdzie zło jest nadal potężne, wnieś nadzieję, przywróć zaufanie! Ty, która jesteś Niepokalanym Poczęciem, pomóż nam, grzesznikom. Podaruj nam pokorę niezbędną do nawrócenia i odwagę do czynienia pokuty. Naucz nas modlić się za wszystkich ludzi. Prowadź nas do źródeł prawdziwego życia. Uczyń nas pielgrzymami we wspólnocie Kościoła. Rozpal w nas głód Eucharystii, chleba na drogę, chleba życia. Poprzez Ciebie, Maryjo, Duch Święty dokonuje cudów: mocą swoją umieścił Cię u boku Boga Ojca, w blasku chwały Twojego Zmartwychwstałego Syna. Spójrz z czułością na nieszczęścia dotykające naszych ciał i serc. Rozbłyśnij dla wszystkich, jak łagodna latarnia, w chwili naszego przejścia przez śmierć. Wraz ze świętą Bernadettą, modlimy się do Ciebie, Maryjo, z dziecięcą prostotą. Pozwól nam przyjąć, na jej wzór, ducha Błogosławieństw, abyśmy mogli zacząć poznawać radość Królestwa i śpiewać razem z Tobą: Magnificat! Chwała Tobie, Najświętsza Maryjo Panno, szczęśliwa służebnico Pańska, Matko Boża, Przybytku Ducha Świętego! Amen”

Matko Boża z Lourdes, módl się za nami!

Święta Bernadetto, módl się za nami!

 

Istnieje wiele innych modlitw do Matki Bożej z Lourdes, między innymi: różaniec z Lourdes i nowenna do Matki Bożej z Lourdes. Znana jest również nowenna do Niepokalanego Poczęcia. Sam dogmat o Niepokalanym Poczęciu ma zaś swoje źródło w objawieniach Maryi Dziewicy w Lourdes i przy Rue du Bac w kaplicy Cudownego Medalika.