Dogmat o Niepokalanym Poczęciu

Niepokalane Poczęcie to imię nadane Maryi Pannie poczętej bez grzechu pierworodnego, do której katolicy często zwracają się w modlitwach. Jej święto przypada na 8. grudnia i jest poprzedzone wielką nowenną. Ta tajemnica wiary, choć często niełatwa do zrozumienia, przynosi jednak wielką nadzieję dla nas, którą Jezus powierzył swojej Matce stojącej u stóp krzyża.

Dlaczego warto modlić się do Niepokalanego Poczęcia?

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

8 grudnia 1854 roku, papież Pius IX ustanowił dogmat o Niepokalanym Poczęciu. Tym samym: „nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia, na podstawie szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, (...) została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego” stała się oficjalną doktryną Kościoła katolickiego. Wierzymy, że Maryja, nierozerwalnie związana z Dzieckiem, które urodziła, jest bez grzechu i nigdy nie była oddzielona od Boga.

Od czasu ustanowienia dogmatu, święto Niepokalanego Poczęcia jest obchodzone co roku tego samego dnia, 8. grudnia i ma rangę Uroczystości Liturgicznej (termin ten używany jest na określenie najważniejszych świąt liturgicznych w Kościele rzymskokatolickim). Święto to jest więc bardzo ważne dla katolików. Jest okazją do uczczenia Królowej Nieba i medytowania nad Tajemnicą jej Niepokalanego Poczęcia.

Objawienie w Lourdes i przy rue du Bac w Paryżu

Maryja Panna postanowiła objawić swoje Niepokalane Poczęcie między innymi we Francji. Kiedy Matka Boża objawiła się Catherine Labouré w 1830 roku, napisane wokół niej słowa brzmiały następująco: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. W 1858 roku, cztery lata po ustanowieniu dogmatu, Maryja objawiła się w Lourdes dziewczynce o imieniu Bernadeta, mówiąc jej: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”.

Francuzi świętują tę uroczystość w bardzo charakterystyczny sposób. 8. grudnia Lyon celebruje „la fête des lumières”, czyli święto świateł. Tego dnia całe miasto zdobią imponujące iluminacje z okazji Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Maryja Niepokalana - droga do Jezusa

Maryja, w swym Niepokalanym Poczęciu, jest dla nas wzorem do naśladowania. Chociaż my sami nie zostaliśmy uchronieni przed skazą grzechu pierworodnego, nie zostaliśmy stworzeni do życia w grzechu lecz do życia w nieskończonej bliskości z Chrystusem. Maryja, poprzez całkowite ofiarowanie swojego życia, pokazuje nam, że możliwe jest życie bez grzechu. Dogmat ten nie ma nas od niej oddalać, wręcz przeciwnie, ma nas do niej przybliżać.

Jak modlić się do Niepokalanego Poczęcia?

Chociaż z zasady wszystkie modlitwy maryjne są zarazem modlitwami do Niepokalanego Poczęcia, istnieją jednak specjalne nowenny, które możemy kierować do Maryi Niepokalanie Poczętej:

Możemy również pokrzepić nasze serca czystością Maryi Dziewicy poprzez modlitwę różańcową, a zwłaszcza medytację Tajemnic RadosnychTajemnic Chwalebnych.

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt