Tajemnice chwalebne (rozważane w środę i niedzielę)

Tajemnice chwalebne są ostatnimi tajemnicami katolickiego różańca. Są one rozważane przy modlitwie różańcowej w środę i w niedzielę. Po tajemnicach radosnych, światła i bolesnych, nawiązują one do Chrystusa Zmartwychwstałego i drogi, którą otworzył między ziemią a niebem.

Jak rozważać tajemnice chwalebne

Te ostatnie tajemnice różańca ukazują chwałę Chrystusa i Maryi. Aby wgłębić się w te różne tajemnice, należy wyjść poza Ewangelie, które w większości przypadków zatrzymują się przed wydarzeniami z tych tajemnic:

  • Zwracając się do ksiąg Pisma Świętego, jak Dzieje Apostolskie lub Apokalipsa,
  • Albo za pośrednictwem reprezentacji (witraże, obrazy...), zwłaszcza w przypadku dwóch ostatnich tajemnic, które odnoszą się do Maryi.

Przy każdej z pięciu tajemnic światła odmawiamy jednen dziesiątek różańca, czyli: Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

W Różańcu tajemnice te rozważa się tradycyjnie w środy i niedziele, ale - z tego że niosą chrześcijańską nadzieję i wiarę - można je odmawiać i rozważać zawsze, gdy czujemy się słabi i zniechęceni.

Pięć tajemnic chwalebnych

Zmartwychwstanie

“Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.” (Mt 28,5-6)

Zanim zaczniemy odmawiać Ojcze nasz, które wprowadza dziesięć Zdrowaś Maryjo, możemy ofiarować ten dziesiątek Panu tymi słowami: “Ofiaruję Ci, Panie Jezu, ten dziesiątek na cześć Twego triumfalnego Zmartwychwstania i proszę Cię, przez tę tajemnicę i wstawiennictwo Twej świętej Matki, o żywą wiarę.”

  • Owoc tajemnicy: wiara i nawrócenie serca. Zmartwychwstanie jest centralnym elementem wiary chrześcijańskiej. Czym bowiem byłoby nauczanie Chrystusa, gdyby nie pokonał on śmierci? Wierzymy, że On otwiera przed nami życie wieczne, że przez Niego jesteśmy zbawieni.

Można uzupełnić każde Zdrowaś Maryjo następującym dopowiedzeniem: "i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus zmartwychwstały, zwycięzca zła i śmierci”

Następnie kończymy dziesiątkę przywołując łaski tajemnicy: “Łaski Zmartwychwstania Pańskiego, zstąpcie do mojej duszy i uczyńcie ją prawdziwie wierną.”

Wniebowstąpienie

“Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. 10 Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. 11 I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».” (Dz 1,9-11)

“Ofiaruję Ci, Panie Jezu, ten dziesiątek na cześć Twego chwalebnego Wniebowstąpienia i proszę Cię przez tę tajemnicę oraz przez wstawiennictwo Twej świętej Matki o mocną nadzieję i głębokie pragnienie nieba.”

  • Owoc tajemnicy: nadzieja i pragnienie nieba. To właśnie nadzieja i fakt, że jesteśmy w pełni skupieni na celu, jakim jest niebo, pozwala nam iść wytrwale naprzód drogą Chrystusa.

Dopowiedzenie do Zdrowaś Maryjo: "I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus który wstąpił do nieba”

“Łaski Wniebowstąpienia Jezusa, zstąpcie do mojej duszy i uczyńcie ją prawdziwie niebiańską”

Zesłanie Ducha Świętego

“Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.” (Dz 2,2-4)

“Ofiaruję Ci, Duchu Święty, ten dziesiątek na cześć tajemnicy Zesłania Ducha Świętego i proszę Cię, przez tę tajemnicę i wstawiennictwo Maryji, o Bożą mądrość, abym poznał, zakosztował i żył prawdą, i aby stała się ona powszechnie dostępna.”

  • Owoc tajemnicy: duch apostolski i miłosierdzie. Począwszy od dnia Pięćdziesiątnicy, apostołowie wyruszyli, aby głosić światu Dobrą Nowinę. Nasza wiara jest niczym, jeśli nie jest zwrócona ku innym, jeśli nie prowadzi nas ku naszym braciom i siostrom.

Dopowiedzenie do Zdrowaś Maryjo: "I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus który zesłał Ducha Świętego na swoich uczniów”

“Łaski Zesłania Ducha Świętego, zstąpcie do mojej duszy i uczyńcie ją prawdziwie mądrą według Bożej mądrości.”

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

“Ofiaruję Ci, Panie Jezu, ten dziesiątek na cześć Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia z ciałem i duszą Twojej świętej Matki do nieba i proszę Cię, przez te dwie tajemnice i Jej wstawiennictwo, o prawdziwe oddanie się Jej, o dobre życie i dobrą śmierć.”

  • Owoc tajemnicy: łaska dobrej śmierci. W modlitwie "Zdrowaś Maryjo" prosimy Matkę Bożą, aby modliła się za nas w dwóch najważniejszych momentach naszego życia: teraz (chwila obecna) i w godzinie śmierci (godzina spotkania z Ojcem).

Dopowiedzenie do Zdrowaś Maryjo: "I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus który zabrał Cię do nieba”

“Łaski Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia Maryi, zstąpcie na moją duszę i uczyńcie ją prawdziwą czcicielką Maryi”

Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królową Nieba i Ziemi

“Powierzam Ci, Panie Jezu, przez dwadzieścia tajemnic Twojego życia, Twojej śmierci i męki, Twojej chwały i orędownictwo Twojej świętej Matki, nawrócenie grzeszników, pomoc umierającym, wybawienie dusz czyśćcowych i Twoją łaskę, abyśmy dobrze żyli i dobrze umierali, oraz Twoją chwałę, abyśmy mogli oglądać Cię twarzą w twarz i kochać Cię na wieki. Amen”

  • Owoc tajemnicy: ufność Bogarodzicy. 

Dopowiedzenie do Zdrowaś Maryjo: "I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus który ukoronował Cię na królową nieba”

“Łaski Maryji Królowej, zstąpcie do mojej duszy i sprawcie, aby była wytrwała”

Modlitwa ojca Teilhard de Chardin do Chrystusa chwalebnego

“Chryste chwalebny, olśniewające centrum, gdzie schodzą się niezliczone włókna wielości. Twoje ręce więżą gwiazdy. Ty jesteś pierwszy i ostatni, żywy, umarły i zmartwychwstały. Ty gromadzisz w swojej jedności wszystkie siły, wszystkie stany, to do Ciebie wołam z pragnieniem tak wielkim jak wszechświat: Ty jesteś prawdziwie moim Panem i moim Bogiem! Jezu, wsłuchaj się w pragnienie całej mojej istoty i pociągnij mnie do głębi swojego Serca! Nawet uwięziony w Twojej bliskości, muszę czuć, że wędruję swobodnie po niebie wszystkich Twoich stworzeń. Spraw, abym kontemplował miejsce, w którym serce świata zbiega się w blasku Serca Bożego. Naucz mnie prawdziwej czystości, która jest impulsem wszelkiego piękna. Objaw mi prawdziwą miłość, która jest żywą wolą wspólnego forsowania drzwi życia. Przede wszystkim daj mi coraz większą wizję Twojej wszechobecności, abym mógł coraz głębiej wnikać w Ciebie. Amen”

Z Hozaną módlmy się do Ducha Świętego zesłanego przez Chrystusa

“Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.” (J 15,26)

Tę łączność z niebem możemy odczuwać każdego dnia dzięki Duchowi Świętemu. Zbliżmy się do Pocieszyciela posłanego przez Jezusa i pozwólmy Mu się prowadzić, przyłączając się do wspólnoty modlitwy do Ducha Świętego.


Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt