Koronka wyzwolenia

Koronka wyzwolenia jest modlitwą ofiarowaną Jezusowi opierająca się na Słowie Bożym: “Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.” (J 8,36)

Tą modlitwą prosimy Pana, aby pomógł nam w naszych duchowych zmaganiach i uwolnił nas od tego, co nas ogranicza w tym świecie: od naszych lęków, nałogów, błędnych przekonań, złości, zranień

Jak odmawiać koronkę wyzwolenia

Intencje ofiarowane w modlitwie

Przed rozpoczęciem koronki powierzamy Chrystusowi konkretną intencję (trudności w relacjach, choroba, problemy materialne itp.) za siebie lub za kogoś bliskiego. Z tą intencją będziemy szli przez całą modlitwę.

Możemy przedstawić Jezusowi każde źródło cierpienia, aby On mógł je przezwyciężyć przez ofiarę krzyża i uwolnić nas od niego. Tylko Jezus może sprawić, że doświadczymy wolności dzieci Bożych.

Metoda modlitwy

Odmawiamy tę koronkę na klasycznym różańcu.

  • Na krzyżu odmawiamy Wierzę w Boga (Credo)
  • Na dużych paciorkach (odpowiadającym zwykle modlitwie Ojcze Nasz) wypowiadamy następujące słowa: "Jeśli więc Syn mnie wyzwoli, wówczas będę rzeczywiście wolny".
  • Na małych paciorkach (na których zwykle mówimy Zdrowaś Maryjo) odmawiamy: "Jezu, zmiłuj się nade mną! Jezu ulecz mnie! Jezu zbaw mnie! Jezu wyzwól mnie!"
  • Kończymy koronkę modlitwą Salve Regina

Inne modlitwy o wyzwolenie i ochronę

Istnieje wiele modlitw o wybawienie, uwolnienie i ochronę.

Modlitwa o uwolnienie w rytuale rzymskim

“Miłosierny Boże, wysłuchaj modlitwy Dziewicy Maryi, której Syn, umierając na Krzyżu, zmiażdżył głowę starodawnego węża i wszystkich ludzi oddał w Jej macierzyńską opiekę. Niech zajaśnieje w nas światło Twojej prawdy i niech zagości w nas radość i pokój. 

Niech owładnie nami Duch świętości, a zamieszkując w jego naszych sercach, przywróci nam wewnętrzną pogodę i czystość.

Panie, wysłuchaj błagania Michała Archanioła i wszystkich Aniołów, którzy Tobie służą. 

Boże niebieskich Mocy, oddal przemoc szatana. 

Boże prawdy i zmiłowania, rozerwij jego podstępne sidła. 

Boże wolności i łaski, zniwecz kajdany nieprawości.

Boże, miłośniku ludzkiego zbawienia, wysłuchaj modlitw Apostołów Piotra i Pawła oraz wszystkich Świętych, którzy dzięki Twojej łasce pokonali złego ducha. 

Uwolnij nas od wszelkiej wrogiej mocy i otocz przemożną opieką, abyśmy mogli Ci służyć w pobożności i pokoju. 

Spraw, abyśmy Cię miłowali całym sercem i służyli Ci dobrymi czynami. 

Spraw, abyśmy Cię sławili pieśnią uwielbienia i wychwalali całym życiem. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”

Koronka do Michała Archanioła

Święty Michał walczy przeciwko siłom zła. Właśnie dlatego jest On potężnym i skutecznym orędownikiem w naszych wewnętrznych zmaganiach.

Istnieje wiele modlitw wyzwolenia i ochrony, które możemy do niego kierować, m.in. koronka do św. Michała, którą odmawia się na specjalnym różańcu składającym się z 39 paciorków.


Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt