Modlitwa w trudnych sytuacjach

“Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.” Jezus mówi nam w Ewangelii według św. Mateusza, że w chwilach próby wyciąga do nas rękę, aby nam pomóc, aby nas odciążyć, aby nam ulżyć, aby nas pocieszyć. W obliczu trudności życiowych (w pracy, w rodzinie, w związku, w sprawach finansowych, zdrowotnych itd.), zniechęcenia, udręki, smutku itd. możemy wznosić do Niego nasze modlitwy.

Odkryj piękne i potężne modlitwy, aby przezwyciężyć próby i prosić o pomoc i ochronę Chrystusa, który oddał za nas swoje życie.

Skuteczna modlitwa do Jezusa w trudnych chwilach

“Panie Boże, nie wiem co mam powiedzieć.

Nie wiem nawet, jak się mam modlić w tej sytuacji.

Chcę Ciebie prosić, abyś przyszedł ze swoim pocieszeniem i wsparciem.

Bądź moją siłą i tarczą. Pomóż mi przezwyciężyć wszystkie trudności,

które pojawiają się na mojej drodze.

Pomóż mi polegać na Tobie i znaleźć pokój w Twojej obecności.

Dziękuję, za Twoją miłość i za to, że nigdy mnie nie opuszczasz. Amen.”

Modlitwa o ochronę

“Króluj nam Chryste, Jezu mój Panie i Boże i moje wszystko,

który przez ofiarę krzyża odkupiłeś nas i pokonałeś władzę szatana,

proszę Cię o wyzwolenie od wszelkiej złej obecności i wszelkiego wpływu złego ducha.

Proszę Cię o to w Twoje Imię, błagam Cię o to przez Twe Rany,

proszę Cię o to przez Twoją Krew, proszę Cię o to przez Twój Krzyż,

proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi niepokalanej i bolesnej.

Niech krew i woda, które wytryskują z Twego boku, spłyną na nas

aby nas obmyć, uwolnić. uzdrowić i uświęcić.

Amen”

Modlitwy na przezwyciężenie wszelkich trudności

“Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.” (Mt7,7)

Niezależnie od tego, czy potrzebujemy pocieszenia, wsparcia, odwagi czy siły, aby przezwyciężyć trudności, Bóg nie odmawia swojej pomocy tym, którzy się do Niego modlą. Niezależnie od tego, jaką próbę przeżywamy, istnieją modlitwy, które otwierają nasze serca na Bożą łaskę.

- Modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa na trudne czasy

- Modlitwy o znalezienie lub zachowanie pracy,

- Modlitwy za rodziny przeżywające trudności

- Modlitwy za małżeństwa przeżywające trudności

- Modlitwy w przypadku trudności finansowych

- Psalmy na trudne czasy

- Modlitwa do świętej Filomeny w trudnych chwilach

- Niezawodna modlitwa Ojca Pio

- Modlitwa o ukojenie i dekalog ukojenia, aby odnaleźć pokój

W chwilach próby szukajcie wsparcia w modlitwie z Hozaną!

Bóg wysłuchuje modlitw swoich dzieci. Możemy umocnić naszą modlitwę, dzieląc się nią, modląc się razem i za siebie nawzajem. Na Hozanie znajdziesz grupy modlitewne i możliwość powierzenia swoich intencji modlitewnych innym modlącym się.


Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt