Modlitwa o siłę

Żałoba, rozstanie, choroba, trudności materialne lub związkowe - wszyscy przechodzimy trudne chwile. Cierpienie, które odczuwamy, czasami izoluje nas w chwilach, gdy potrzebujemy wsparcia, pocieszenia i zrozumienia.

“Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.” (Mt 11,28)

Jezus pociesza nas przez swoje Słowo, przez swoją dyskretną, ale bardzo realną obecność w naszym życiu. Jest On przyjacielem, do którego zawsze możemy zwrócić się o pomoc, wsparcie i pocieszenie.

Ślady mojego życia na piasku 

“We śnie szedłem brzegiem morza z Panem 

oglądając na ekranie nieba całą przeszłość mego życia. 

Po każdym z minionych dni zostawały na piasku 

dwa ślady mój i Pana. 

Czasem jednak widziałem tylko jeden ślad 

odciśnięty w najcięższych dniach mego życia. 

I rzekłem: 

«Panie postanowiłem iść zawsze z Tobą 

przyrzekłeś być zawsze ze mną; 

czemu zatem zostawiłeś mnie samego 

wtedy, gdy mi było tak ciężko?»

Odrzekł Pan: 

«Wiesz synu, że Cię kocham 

i nigdy Cię nie opuściłem. 

W te dni, gdy widziałeś jeden tylko ślad 

ja niosłem Ciebie na moich ramionach.»”

Błogosławieństwa

“«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.»” (Mt 5,3-12)