Modlitwa do świętej Filomeny

Kiedy powinniśmy się modlić do świętej Filomeny, młodej dziewicy, która zginęła jako męczennica za to, że nie uległa zalotom cesarza Dioklecjana? Podobnie jak święty Proboszcz z Ars czy Paulina Jaricot (której cudowne uzdrowienie przypisuje się wstawiennictwu św. Filomeny), możemy prosić ją o pomoc we wszystkich trudnościach, jakie napotykamy. Jej imię oznacza "umiłowana przez Boga", dlatego bez obaw możemy powierzać Jej nasze modlitwy w chwilach próby.

Niech nas prowadzi drogą zaufania i wiary, którą sama podążała!

Modlitwa w trudnych chwilach do świętej Filomeny 

“Wierna Dziewico, sławiona Męczennico, za pośrednictwem której dokonało się wiele cudów na rzecz biednych i cierpiących, miej litość nade mną. ty, która znasz ogrom i różnorodność moich potrzeb, zwróć uwagę na mnie klęczącego u twych stóp, pełnego nędzy i nadziei, błagającego cię o litość. O wielka Święta, łaskawie usłysz mnie i racz uzyskać u Boga miłosierne wysłuchanie za twoim pośrednictwem wszystkich moich próśb, które teraz do ciebie zanoszę…

Jestem całkowicie przekonany, że przez twoje zasługi: zniesioną pogardę, lekceważenie, cierpienia i twoją męczeńską śmierć, które zjednoczyły ciebie z Męką i Śmiercią twego Oblubieńca, otrzymam łaski, o które błagam ciebie i w radości serca mego dzięki składać będę Bogu, który uwielbiony przez wszystkich świętych panuje w miłosierdziu swoim teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.”

Kim są inni święci do których możemy się zwracać w potrzebie?

Modląc się z nami i za nas, święci zanoszą nasze modlitwy i mogą wyjednać dla nas wiele łask u Boga. W trudnościach nie jesteśmy sami. Bóg nam pomaga, jeśli Go prosimy i jeśli otwieramy Mu nasze serca. Święci mogą nam pomóc.

Święta Rita jest patronką spraw beznadziejnych. Istnieje wiele modlitw i nowenn, w których powierzamy Jej sytuacje, które wydają się stracone, niezależnie od tego, czy dotyczą naszego małżeństwa, rodziny czy choroby.

Gdy nasze trudności są natury materialnej, czy to dotyczące mieszkania, czy życia zawodowego, możemy prosić św. Józefa o modlitwę za nas.

Jest wielu innych świętych cudotwórców, do których możemy kierować nasze modlitwy: na przykład modlitwy do świętej Teresy z Lisieux, świętego Antoniego z Padwy, świętego Ojca Pio czy świętego Michała Archanioła.

Z Hozaną powierzymy swoje trudności wstawiennictwu potężnych świętych!

Na Hozanie znajdziesz piękne nowenny online, którymi możesz modlić się do Boga razem ze świętymi. Złóż pod krzyżem swoje smutki i to, co sprawia ci cierpienie.