Modlitwa o pogodę ducha

Boże, użycz mi pogody ducha,

abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić,

odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić,

i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.”

Modlitwa ta, odmawiana na spotkaniach Anonimowych Alkoholików, jest modlitwą bardzo pomocną w życiowych zmaganiach. Pozwala nam prosić Boga, aby zesłał nam swojego Ducha, który daje siłę, cierpliwość i rozeznanie.